Zondag 5 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: Prop. J. Menkveld, Dordrecht

Gedoopt:
Afgelopen zondag is Micha Bouter gedoopt. Hij is de zoon van Gerard en Renate Bouter (van Wenastraat 5, 3381 BK). We wensen hem en zijn ouders Gods zegen toe.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus:
Komende zondag collecteren we voor stichting Exodus. Zij bieden opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer info op www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

Voorzang:
Na een lange periode waarin elke dienst met voorzang werd begeleid, zullen vanaf september alleen bij bijzondere diensten voorzangers worden ingezet. Dat betekent dat we als gemeente in de kerk extra ons best mogen doen op het zingen, om de thuisluisteraars te helpen om mee te kunnen gaan in onze zang en aanbidding. Natuurlijk kijken we uit naar de dag dat we weer in een volle kerk zullen mogen zingen; tot die tijd moeten we het nog even doen met wat we hebben. Voorzangers en mensen van de techniek: heel erg bedankt voor jullie inzet in de afgelopen tijd!

Afscheid fam. Dubbelman:
Rondom het afscheid van de familie Dubbelman zijn er met name drie activiteiten waarbij we als gemeente betrokken kunnen zijn.

Afscheidsavond op vrijdag 10 september
Op vrijdag, 10 september, is er de afscheidsavond met een terugblik op de periode in onze gemeente. Allerlei indrukken en reacties zullen te zien en te horen zijn. De uitzending is van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in en vanuit de Rank en te volgen via YouTube onder WijzijnHG. Goed om het allemaal mee te maken.

Afscheidsdienst, zondagmorgen 12 september
De afscheidsdienst in de kerk is op zondagmorgen 12 september om 9.30 uur. Deze dienst wordt eveneens live uitgezonden.

“Doorlopend afscheidsreceptie”, zaterdagmiddag 11 september
De afscheidsavond en de afscheidsdienst zullen helaas niet door alle gemeenteleden kunnen worden bijgewoond. Aanwezigheid is hoofdzakelijk mogelijk voor genodigden en direct betrokkenen. 

Op zaterdagmiddag 11 september is er voor alle gemeenteleden de gelegenheid om fam. Dubbelman persoonlijk te groeten van 14.00 tot 17.00 uur in De Rank. Het bezoek wordt hartelijk aanbevolen. Het betreft een “doorlopende receptie” met spreiding van bezoektijd en beperkte contacttijd. Zo mogelijk verloopt de deelname in drie blokken, volgens de verdeling van de beginletter van de achternaam A t/m i; J t/m R en S t/m Z.

Over de activiteiten is nadere informatie te vinden op de site. Zie hiervoor www.hervormdgiessenburg.nl en klik door op “Afscheid fam. Dubbelman”.  

Liedbundel Kleurrijk:
Velen onder ons beschikken momenteel al over een eigen exemplaar van liedbundel Kleurrijk. Goed dat we kunnen beschikken over een (extra) schat aan liederen waarmee we o.a. verootmoediging, lofprijzing en dankbaarheid tijdens erediensten (en andere gelegenheden) uit kunnen zingen. Goed om te weten voor eenieder die nog een bundel aan wil schaffen: vanaf heden is de liedbundel te koop in het boekwinkeltje in de Rank, tijdens de daarvoor geldende openingstijden. De prijs is/blijft € 6,50 en afrekenen kunnen we daar met contant geld.

Gemeentedag:
De uitnodigingen voor de gemeentedag zijn vorige week uitgedeeld. Er liggen nog exemplaren in de kerk onder de toren en in de Rank. Alle informatie is ook terug te vinden via: www.hervormdgiessenburg.nl Voor de gemeentedag zijn we ook nog op zoek naar leuke prijsjes voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. Mocht u deze hebben, dan kunt u die op zondagen in een doos bij de ingang van de kerk inleveren, of bij Doetseweg 75 en Prins Bernhardlaan 13 in Giessenburg. Er staat een krat buiten bij deze adressen waarin de prijsjes achtergelaten kunnen worden.

De Kerkapp komt eraan:
Hierover werd al iets geschreven in de Nieuwsbrief en is inmiddels ook informatie op de site geplaatst. Ga naar https://hervormdgiessenburg.nl/meer-informatie-over-de-kerkapp-plus-inschrijven-mogelijk/. De kerkapp is vooral bedoeld als een veilig communicatiemiddel naar en tussen gemeenteleden. Op termijn hopen we dat zoveel mogelijk gemeenteleden de kerkapp gaan gebruiken.

Als kanker je raakt:
De stichting ‘Als kanker je raakt’ organiseert de volgende evenementen: Een wandeling voor en door nabestaanden. datum: 8 september tijd: 10.15 – 12.00 uur plaats: Reeuwijksehout. Een Online bijeenkomst ‘Rouw in mijn hart” (vervolgbijeenkomst 2) datum: 8 september tijd: 19.30 – 21.30. Sportgebeuren (fietsen of wandelen) om geld op te halen. datum: 18 september tijd: 10.00 – 15.30 uur. Voor informatie en deelname zie: www.alskankerjeraakt.nl

Boekenwinkeltje:
Op zaterdag  4 september is het tweedehandsboekenwinkeltje weer open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om in ons boekenwinkeltje te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.

Zendingsbussen-Willem-Jan de Wit:
In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Ook in Egypte wordt er nog online les gegeven. Ondanks de beperkingen van online-onderwijs zijn er ook vele mogelijkheden. Zo worden tal van mensen theologisch toegerust door het seminarie die daar anders geen mogelijkheid voor hadden gehad. Ook helpt de techniek grenzen te overbruggen en de einden der aarde te verbinden. Verder is er een project gestart om tot een Arabische digitale theologische bibliotheek te komen voor seminaries in de Arabische wereld en studenten makkelijker toegang hebben tot deze boeken.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 50,00. Hartelijk dank.

Verantwoording diaconiecollecten:
De diaconiecollecten hebben in de afgelopen maanden het volgende opgebracht: Evangelische Hogeschool, € 182,00, SZOS, € 371,00, kerk school gezinsdienst, € 326,10, Wereldiaconaat, € 395,20, Stichting Exodus, € 416,25, Pl. Jeugdwerk/HGJB, € 538,50, SDOK, € 483,40, en de gewone diaconiecollecte heeft € 3161,65 opgebracht. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Bezorgers gezocht: Op vrijdagmiddag wordt ‘De Zaaier’ door jongeren van de gemeente bezorgd. Er is inmiddels weer ruimte op de wachtlijst en er zijn binnenkort weer bezorgers nodig. Ben je bijna 12 jaar of ouder, dan mag je je opgeven. Wanneer je 16 bent geworden, moet je je wijk weer afstaan aan iemand die op de wachtlijst staat. Zo krijgen zoveel mogelijk jongeren een kans om een tijdje iets bij te verdienen. Je kunt je opgeven bij mw. E.M. de Groot-Slob, Doetseweg 33, tel: 651546.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 6 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 5/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 5/9 Rita & Jan v.d. Vlist; 12/9 Fam. van Houwelingen

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 5/9 Marjanne de Hoop & Fenne Trouwborst; 12/9 Martine Bood & Isa Zaal

Bijbelcrèche: 5/9 Willise v.d. Vlies; 12/9 Aniek Visser

Gastvrouw/heer: 5/9 v.m. Arnelle v.d. Sande & Gerwold Verspui, n.m. Annemarie Verspuij & Joop Troost; 12/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marijke Dijksman & Joke de Kuiper

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Begin juli kreeg mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) te horen dat er uitzaaiingen waren gevonden en zij niet meer beter kan worden. Zij is daarna gestart met een levensverlengende behandeling die bestaat uit chemokuren en immunotherapie. Dinsdag 31 augustus kreeg zij uitslag van onderzoek en we zijn dankbaar te horen dat deze behandelingen hun werk lijken te doen. We wensen Ina en haar man Ad Gods zegen en kracht toe.

Laten we als gemeente blijven bidden voor en meeleven met hen die een gemis ervaren, te kampen hebben met ziekte of behandelingen ondergaan.

Tenslotte: Voor ons als gezin is er een tijd aangebroken van afscheid nemen en loslaten. Na een lange en goede tijd in uw midden is dat niet altijd even makkelijk. We wensen u allen Gods zegen toe. Hartelijke groeten namens ons allen, M. Dubbelman