Zondag 2 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. G.J. Roest, Huizen

Donderdag 6 mei:
14.00 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Coen Hartog & Eline Timmermans

Zondag 9 mei:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag):
09.30 uur: ds. J. Holtslag

Diaconiecollecte Werelddiaconaat 9 mei:
De diaconiecollecte op zondag 9 mei is bestemd voor de hulpverlening aan vluchtelingen in Centraal-Afrika. 2020 was een zeer onrustig jaar voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen en honderden gewond geraakt. Meer dan 40.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Voor de hulp aan één familie – met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud – is 32 euro nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorpen waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed (kosten 30 euro). De GZB werkt ook in andere gebieden met vluchtelingen, zoals in Zuid-Soedan. Meer info: www.project1027.nl/noodhulp-vlucht-centraal-afrika/   Van harte aanbevolen.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender is a.s. zondag, 2 mei op de site van de kerk te lezen. U kunt eventueel een geprinte kalender vinden in een bak aan de Bogerd 8 en aan de Dorpsstraat 2. Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen ook voor andere geïnteresseerden. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

Doe mee aan de FocusScan!
De komende weken wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in onze gemeente. Dit is een enquête over de missionaire roeping van onze gemeente en is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn. De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Van 25 april tot 16 mei kunt u de vragenlijst invullen via: www.hervormdgiessenburg.nl. Als het digitaal niet lukt, kunt u de papieren versie van de enquête opvragen bij Teus Visser; per mail tvisser@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 06-13138886 en brengen we hem bij u langs. De ingevulde enquête kunt u terugbrengen op Kerkweg 2a.

Op dinsdag 1 juni wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. ZET HEM ALVAST IN UW AGENDA! We gaan dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag en willen we graag uw verhalen achter de scores horen. U kunt tijdens deze avond ook meedoen vanuit uw huiskamer via whatsapp. De IZB maakt van het onderzoek èn de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken. In afwachting van de resultaten zullen we u blijven informeren over de voortgang van het Focustraject. Al nieuwsgierig naar het IZB Focustraject? Meer info op www.izb.nl/focus/over-izb-focus

Boodschappenservice:
Bij tijdelijke situaties, wanneer er bij voorbeeld sprake is van quarantaine, kan een beroep worden gedaan op de service. De boodschappenservice werkt met een lijst van vrijwilligers die voor iemand de boodschappen kunnen regelen, zowel in de winkel en het eventueel thuis bezorgen. Het betreft de boodschappen die in centrum Giessenburg kunnen worden gedaan. Als coördinator koppelt Ine van der Laar de vragers en vrijwilligers aan elkaar. Zij maakt graag gebruik van een ruim bestand. Opgave voor service of vrijwilligers kunt u bij haar aangeven. Via 06-19472143 of ine@vanderlaar.com. Eventueel kunt u ook navragen bij de diaconie diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100.

Samen wandelen:
Het mooie van wandelen is dat je tot rust komt, veel te zien krijgt en onwillekeurig je gedachten aan elkaar uitspreekt. Het schept een prettige band onder elkaar als je dat samendoet. Daarom lijkt het ons leuk een wandeling te organiseren voor ieder die dat wil. In onze omgeving is genoeg te zien en te wandelen. Om het wat uitdagend te maken hebben we een route tussen het Lingebos en Heukelum uitgekozen met verschillende afstanden. Voor een goede organisatie is een indruk van de deelname vooraf gewenst. Vandaar dat we u nu al uitnodigen, ook al is de datum nog niet bekend. Dat laten we afhangen van het moment waarop we met meer dan 2 personen mogen wandelen. We hopen op eind mei maar het kan ook later worden. Daarover wordt u nog geïnformeerd. De afstanden zijn ca. 5 km, 8 km of 15 km. U wordt van harte uitgenodigd u aan te melden voor één van deze afstanden. Dat kan door een bericht te sturen naar hlglerum1@solcon.nl  Wij kijken er naar uit. Johan de Leeuw en Huib Glerum.

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 7 mei a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Erik de Bruijn, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Harm Trouwborst, Andries Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen & Onno den Toom

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag is € 54,00 voor de diaconie ontvangen, € 27,00 euro voor de kerk en € 27,00 voor de Rank. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 10 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Via: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
2/5 1. Diaconie, 2. Kerk; 9/5 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 13/5 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
2/5 Fam. Tromp; 9/5 Fam. Pesselse; 13/5 Fam. v.d. Vlies- van Genderen
Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Crèche 0-3 jaar:
2/5 Margreet Kwakernaak & Imke van Houwelingen; 9/5 Alieke Kemkes & Noa Terlouw; 13/5 Willemieke Goosens & Fenne Trouwborst; 16/5 Lotte van Genderen & Feline van Tuijl

Bijbelcrèche: 2/5 Febe Troost; 9/5 Naomi de Jong & Fenne Trouwborst; 16/5 Laura Holtslag

WIJK OOST/WEST

Meeleven:
Met Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) gaat het gelukkig beter. De verwachting is dat hij eind van de week weer naar huis mag. In onze gebeden willen we hem gedenken.

Dhr. Arie Stam (Emmalaan 21, 3381AJ) verblijft in het Beatrixziekenhuis vanwege een abces. We hopen dat de medische behandeling mag aanslaan en hij op mag knappen. In gebed vragen we Gods zegen voor hem en over de behandeling.

Dankbaarmag mw. Rita van der Vlist (Wilhelminalaan 37, 3381 BN) terugkijken op de herniaoperatie. Alles is goed gegaan en zij mocht al voor het weekend weer thuiskomen. We bidden om een goed herstel.

Bij de diensten:
De komende twee zondagen wil ik met u lezen uit Johannes 21. Komende zondagmorgen de verzen 1-17 en zondagavond 9 mei de verzen 15-25. Een overlap in de Schriftlezing, omdat we het gesprek van de Heere Jezus met Petrus van twee kanten willen bekijken. Zondagmorgen lezen we verder Psalm 103:6-12.

Uit de pastorie:
Dat je op huisbezoek verneemt dat er betrokkenheid is op de kerkdiensten en de preek aandachtig beluisterd wordt, is een zegen. Helemaal wanneer de toepassing op de preek in praktijk gebracht wordt. Dit vernam ik deze week toen ik op een kastje in de gang een ringsteeksleutel zag liggen. Wat is het mooi wanneer het licht van het Evangelie in huis mag branden. Dat is niet te mooi om waar te zijn.

Met een hartelijke groet (mede namens ds. Dubbelman)
ds. J. Holtslag