Zondag 7 februari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we het laatste gedeelte van Johannes 5. Ook in de verzen 31-47 behandelt de Heere Jezus kernachtige zaken. Onder andere over het eeuwige leven en het Woord van God. Uit het Oude Testament lezen we Deuteronomium 4:10-13. Allen een gezegende zondag gewenst.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat:
De diaconiecollecte op zondag 7 februari 2021 is bestemd voor hulp aan de naaste, kinderen, ouderen en gehandicapten, in Libanon. In een arm deel van de buitenwijken van Beiroet woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor mensen die moesten vluchten uit het Midden-Oosten. De Armeense Kerk in Libanon helpt! Het Diaconale Comité van de kerk probeert zoveel mogelijk mensen te helpen. Relatie en waardigheid van families, ouderen, gehandicapten en kinderen staan centraal. Behalve de hulp voor kinderen van christelijke vluchtelingen, is er naschoolse opvang van moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Voor kinderen en tieners uit de wijk zijn er allerlei activiteiten. Ze bidden en zingen en luisteren naar Bijbelverhalen. En… ze hoeven niet doelloos over straat te zwerven. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/libanon-hulp-voor-de-naaste/. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Quarantaine:
Terwijl ds. Dubbelman eerst in quarantaine moest omdat zijn vrouw Jorieke besmet bleek te zijn met het coronavirus, ligt hij sinds maandag zelf ziek op bed. Hij heeft zich afgemeld voor alle werkzaamheden. We wensen de familie Dubbelman beterschap toe en Gods zegen.

Voor pastorale zaken kunt u zich in deze periode wenden tot de wijkouderling of tot ds. Holtslag.

De 40-dagenkalender ‘Ik ben er voor jou!’:
Al besteld en ontvangen? Zo niet, het kan nog steeds: voor het bestellen van de gratis 40-dagenkalender verwijzen wij u/jou naar de website van onze kerk of als dit lastig is dan kunt u de bestelling doorgeven aan de diaconie met naam en adres en dan wordt de kalender thuisbezorgd: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100. Er zijn nog een aantal exemplaren op voorraad. De 40-dagenkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. De 40-dagentijd loopt van 17 februari tot 4 april. U/jij kunt persoonlijk of als gezin de kalender gebruiken, in lezen en suggesties oppakken en uitvoeren. Als gemeente sporen we elkaar aan met diverse oproepen/activiteiten mee te doen. Vanuit het werk van Christus worden we in deze 7 weken aangespoord tot daden van barmhartigheid. Jong en oud worden hierbij betrokken. Nadere informatie volgt komende weken.

Jeugddienst:
14 februari is het thema ‘Hoop voor morgen. Hebben wij dit nog?’ Hoe kijk jij naar de toekomst en welke plaats heeft God hier in? Uit de Bijbel lezen Jeremia 29:10-12 en Daniël 9:1-7. Log jij deze zondagavond in om samen vorm te geven aan deze dienst? Geef gerust je reactie op de dienst of stel de vraag waar je meeloopt.

Kledinginzameling in maart:
In week 5 van de lijdenstijd gaat het in de 40-dagenkalender over “de naakten kleden”. Daarom willen we in de week van 14 maart een kledinginzameling houden voor het Leger des Heils. Deze organisatie ziet, ook in de Coronatijd, sterk om naar zorg en opvang van daklozen. U kunt daarvoor de kleding gaan opsparen. In Giessenburg wordt op 2 februari een kledinginzameling door Waardlanden gehouden. Daarvoor zijn kledingzakken uitgedeeld van “hetgoed”. Op zich is daar niets mis mee. Maar mogelijk wilt u/jij de kleding ook bewaren voor deze inzameling in maart.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 8 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten:
7/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
7/2 Fam. de Kreij; 14/2 Rita & Jan v.d. Vlist

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST / WEST

Meeleven:
Deze week is Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) in het Sophia kinderziekenhuis opgenomen vanwege het wegnemen van een cyste en het dichtmaken van een klein gaatje in de slokdarm. We hopen dat alles goed mag zijn gegaan en bidden om Gods zegen over het herstel.

Wij leven mee met mw. Joke Vos – van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 3381 BR). Deze week is besproken op welke manier artsen haar medisch willen gaan behandelen. We bidden om kracht en Gods nabijheid.

Dhr. Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381AJ) is deze week een dag thuis geweest om te kijken naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden van weekendverlof. We bidden voor hem om zegen tot God. Doordeweeks verblijft hij in de Hoogstraat (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht).

Mw. Dirma Bood-de Groot (Doetseweg 16, 3381 KG) is afgelopen woensdag 27 januari, geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed is gegaan en zij de volgende dag weer naar huis kon om verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Uit de pastorie:
Het ‘Als de Heere wil en wij leven’ uit Jakobus 4 was al sinds het najaar een tekst die voor mij deze periode kenmerkt. Maar steeds dieper dringt het besef door dat onze agenda maar met potlood is beschreven. Niets is vast en zeker als het gaat om onze wil en onze plannen. Ik hoop dat ik en dat de wereld dit blijft onthouden. Maar ook dat wij amen zeggen op de belijdenis dat Gods wil wel vast en zeker is. Laten wij ons in Jezus Christus aan Hem toevertrouwen.

Met een hartelijke groet,
(mede namens ds. Dubbelman) ds. J. Holtslag