Zondag 7 november:
09.30 uur: Prop. W. Koelewijn, Leusden, Focus dienst
18.30 uur: ds. J. Boom, ’s Gravenmoer, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
De morgendienst zal in het teken staan van het thema Verlegenheid. Dit is het derde Focusgesprek. De Schriftlezing is openbaring 2:1-7

Censura Morum:
Dinsdag 9 november van 18:30 uur-19:00 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Zendingsbussen–Coaching van christelijke studenten in Tsjechië:
In de laatste 2 maanden van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor coaching van christelijke studenten in Tsjechië. Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Christelijke studenten voelen zich vaak alleen en niet-begrepen op de universiteiten, vanwege de atheïstische sfeer die daar heerst. Om deze studenten niet kwijt te raken in deze zo belangrijke fase in hun leven, moet de kerk in hen investeren. Het Comenius Instituut helpt de kerk hierbij. Mentoren begeleiden de studenten op allerlei gebied: studie, persoonlijke leerdoelen, geloof, carrièreplanning en pastorale zorg. Dit wordt op verschillende manieren gedaan: face-to-face, via de telefoon of skype en tijdens bijeenkomsten voor groepen studenten. Bidt en geeft u mee?

Open Focus avond:
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Na een geslaagde eerste open Focus avond waarin we ons bezig hebben gehouden met wat ons verwondert binnen de gemeente, smaakt het naar meer. Op donderdag 11 november en 9 december houden wij wederom een ‘Open Focus avond’. We verdiepen ons in november in het thema ‘VERLEGENHEID’ en in december in het thema ‘VERWACHTING’. Inloop met koffie en thee 19:30, aanvang 19:45. Het Focusteam heet iedereen alvast van harte welkom in de Rank.

Toelichting Focustraject:
Afgelopen zondag is er een ‘praktische toelichting op het Focus-traject’ bij de nieuwsbrief uitgedeeld. Deze toelichting geeft een uitgebreide uitleg over het ‘hoe, wat en waarom’ van het traject waar we de komende 2 jaar gemeentebreed mee aan de slag willen gaan. Heeft u deze toelichting gemist, dan kunt u deze terugvinden op de leestafel in de kerk of op de website. https://hervormdgiessenburg.nl/gemeentelijke-activiteiten/izb-focustraject/

Viering Heilig Avondmaal op 14 november:
Voor alle belijdende leden. Gezien de huidige (Corona)omstandigheden willen we de viering van het Heilig Avondmaal op 14 november op dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde in juni en september. In de Nieuwsbrief en op de site zullen we waar nodig aanvullende informatie geven of eventuele aanpassingen als de persconferentie daartoe aanleiding geeft. Voor deelname aan het avondmaal kan worden opgegeven voor de diensten in de kerk op de morgen of de avond en in de Rank voor de morgen. Met een korte mailing van naam/namen en de voorkeur van indeling kan de opgave worden gedaan via EDonk@hervormdgiessenburg.nl Zo nodig kunt u contact opnemen met diaken E. Donk via 06-34573542, (tussen 19.00 en 21.00 uur). Of per adres: Lijnbaan 17.

Opgeven kan tot en met dinsdag 9 november. Uiterlijk vrijdag 12 november krijgen alle aanmelders bericht van indeling.

Nieuwe gespreksgroep “Beeldspraak”:
De maatschappij is sterk op beelden gebaseerd. Het lijkt of beelden meer zeggen dan woorden. In de gespreksgroep willen we dit omdraaien. Op de maandelijkse avonden bekijken we korte filmfragmenten waarna we bespreken wat het voor jou als christen betekent. Maken de beelden woorden in je los of zien wij niet meer waardoor we beïnvloed worden.

De inbrenger van de video zal vooraf vertellen waarom hij juist dit wil laten zien en een relatie tot een Bijbelgedeelte weergeven. Video’s zijn van uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld: Steun in moeilijke tijden, zorgen, blijdschap, dankbaarheid, verwondering (over Gods schepping), een muziekclip, een reclame, actueel nieuws. Voorlopig zijn er al diverse. filmpjes verwerkt maar inbreng is altijd welkom. Omdat we de avonden bij de deelnemers thuis plannen is het aantal deelnemers beperkt tot max. 8 personen en hebben we minimaal een (TV) scherm met HDMI aansluiting nodig. De laptop en kabels zijn al geregeld. Wie deel wil nemen kan dit aangeven bij Nico Zwijnenburg: nicozmc@kpnmail.nl of 06 22074211 (na 18 uur).

VrouwenBijbelstudie:
Wij hopen de Bijbelstudie over het Markusevangelie op D.V. dinsdag- en donderdagmorgen 9 en 11 november weer op te pakken. We gaan verder met studie 3:  “Een dubbele confrontatie”.  Jezus kreeg Zijn familie tegen Zich en later ook de geestelijke leiders. We horen hoe Jezus op beide groepen reageert en welke boodschap hen wordt aangereikt. De koffie staat weer klaar om 9 uur zodat we om 9.15 uur kunnen starten. We streven ernaar om rond 11.20 uur af te sluiten. Weet u van harte WELKOM…uiteraard zonder corona(achtige) verschijnselen.

Dagboekjes GZB:
Ook dit jaar wordt het dagboekje Een handvol koren weer verkocht door de leden van de zendingscommissie. Bij de mensen die vorig jaar een boekje hebben gekocht, komt er de komende weken weer iemand langs. De kosten van het boekje zijn €12,95, hiervan is €8,- bestemd voor projecten binnen de GZB. Zou u het bedrag willen klaarleggen?

Inzameling gebruikte pennen en stiften:
In de Rank en ook in de hal van basisschool De Hoeksteen kunt u uw gebruikte pennen, stiften en tekstmarkers (geen potloden) inleveren. Deze worden gerecycled wat goed is voor het milieu. De opbrengst is voor Stichting Woord & Daad. U kunt ze ook afgeven op Kerkweg 1b. Alvast hartelijk dank.

Boekenwinkeltje:
Op zaterdag  6 november is het tweedehandsboekenwinkeltje weer open van 9.30-15.30 uur. (We zijn eerder open i.v.m. de verkoop van creaties voor & door gemeenteleden, de creabeurs die gehouden wordt van 9.30-12.30 uur)

U bent van harte welkom om in ons boekenwinkeltje te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.

Verantwoording:
Via ouderling A. de Kuiper €10,00 voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor. 

Collectebonnen verkoop:
Op vrijdag 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk..

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 8 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
7/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
7/11 Fam. Tromp; 14/11 Fam. Verspuij- Noordergraaf

Crèche 0-3 jaar:
7/11 Aniek Visser, Annelies Klop & Karen Holtslag;
14/11 Anne-Marie Meerkerk, Jannette Stam & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche:
7/11 Hannah Veldhuizen & Christine Vink;
14/11 Miranda Schippers & Lieke Verspuij

Gastvrouw/heer:
7/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Tineke & Pim Vollmüller;
14/11 v.m. Frida Bogerd & Gerwold Verspui, n.m. Joke de Kuiper & Siebold Freeke

WIJK OOST/WIJK WEST

Bericht van overlijden:
Op dinsdag 2 november is in de leeftijd van 85 jaar overleden Barbera Aria  Rietveld – den Toom. Met haar man Vas, die op 19 september jongstleden is overleden, woonde zij Slingelandseweg 9. Voor haar dochter Lia en voor Teus, de kleinkinderen en achterkleinkinderen is het opnieuw een groot verdriet dat zij hebben te verwerken. Tegelijk is het een troost om te weten dat Bertha Rietveld naar de hemel verlangde. In geloof en vertrouwen op de Heere God is zij ons ontvallen, maar de Heere God houdt Zijn kinderen vast dwars door de dood tot in het eeuwige leven.

In de voorbede gedenken we Lia en Teus en hun kinderen en kleinkinderen.

DTS:  
Febe Troost gaat een DTS (discipelschap trainingsschool) van Jeugd met een Opdracht volgen in Noorwegen. Op 8 november vertrekt ze. Na 4 maanden onderwijs en avontuur zal ze elders in de wereld op missie gaan om daar het geleerde in de praktijk te brengen. Eind juni hoopt ze weer terug te zijn. Haar adres is: UiO Nordland, Nesveien 11, 8220 Røsvik, Norway. In de voorbede dragen we haar op.

Uit de pastorie:
Hoewel een mens geen twee dingen tegelijk kan doen, lopen heel vaak zaken naast en door elkaar heen. Zo mocht ik de website aanpassen van de IZB – Toer voor het Goede Doel. Op 11 juni 2022 wordt deze sponsortocht weer gehouden. Een hoofddoel is de missionaire pioniersplek Crux in Rosmalen. Een tweede doel is IZB-Focus. De start van de routes is in een van de plaatsen waar het focus-traject loopt. Giessenburg. Van hieruit zullen er twee wielrenroutes (110 en 150 km) zijn naar Rosmalen en terug. Verder is er een route van 60 km voor gewone fietsen en e-bikes naar het Badhuis in Zwijndrecht. Ook een missionaire plek van de IZB. Alle reden om aan te haken en alvast de datum vast te leggen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag