Zondag 8 augustus:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar

Zondag, 15 augustus:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch

Afscheid familie Dubbelman:
Na een verbondenheid van bijna 15 jaar hopen we als gemeente op gepaste en goede wijze afscheid te nemen van de familie Dubbelman. 

Inmiddels zijn de activiteiten voor het afscheid nader vastgesteld.

Op vrijdag, 10 september, is er de afscheidsavond met een “programma” van en door de gemeente. Deze wordt vanuit De Rank uitgezonden van 19.30 tot 21.30 uur.

Op zaterdagmiddag, 11 september, is er voor alle gemeenteleden gelegenheid om de familie persoonlijk te groeten. Dit vindt plaats in of bij De Rank tijdens de “doorlopende receptie” van 14.00 tot 17.00 uur. Houd u/jij hier alvast rekening mee.

Op zondagmorgen is om 9.30 uur de afscheidsdienst. 

Bij deze activiteiten willen we alle gemeenteleden graag betrekken. 

Nadere informatie vindt u/jij op de website. Hiervoor is een link aangemaakt onder “Afscheid fam. Dubbelman”. De familie Dubbelman is gevraagd hier niet op te klikken. Alle andere gemeenteleden (jong en oud) roepen we op dit wel te doen. Neem er goed en tijdig kennis van. En doe van harte mee. Waar nodig volgt nadere berichtgeving. Voor vragen of reacties kunt u ook terecht bij scriba Arjan Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl) of bij Jan Verspuij (jverspuij@hervormdgiessenburg.nl of 06-53784406).

Vakantie: Vanaf zaterdag 7 augustus heeft ds. J. Holtslag vakantie tot en met 3 september. Voor zaken van pastorale aard kunt u  contact opnemen met de wijkouderling of met ds. M. Dubbelman. 

Campingevangelisatie: Vanaf zaterdag 7 augustus zal Annelise Dijksman op camping Kriemelberg Bushcamp in Ermelo weer BAKEN. Onder deze naam wordt de campingevangelisatie, zoals wij die kennen als Dabarwerk, vormgegeven. In de voorbede willen we dit werk opdragen en bidden om Gods zegen hierover.

De Waarheidsvriend: Opnieuw is een gratis nummer beschikbaar van het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten. Dat alles in 24 full colour pagina’s. Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Het blad kan bij de ingang van de kerk en de Rank weer worden meegenomen.

Petrus Magazine: Over twee weken verschijnt het nieuwe Petrus magazine. Nog geen abonnee? Abonneer u nu via Petrusprotestantsekerk.nl en ontvang het magazine binnenkort gratis in de brievenbus.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: De volgende ‘Zaaier’ verschijnt op vrijdag 20 augustus. Omdat deze op 27 augustus niet verschijnt moet de kopij uiterlijk maandagavond 16 augustus, voor 18.00 uur, worden aangeleverd via de mail naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Berichten voor de afkondigingen voor zondag van 8 augustus graag uiterlijk op de voorafgaande zaterdag tot uiterlijk 13.00 uur richten aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832. Voor zondag 15 augustus naar de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 8/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Zomerzendingscollecte; 15/8 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 8/8 Fam. B. Vollmüller; 15/8 Fam. Kemkes – Muilwijk; 22/8 Fam. Schep – de Jong

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 8/8 Renske Donk & Berit Donk; 15/8 Willemieke Goosens & Marit Visser; 22/8 Mirthe van Houwelingen & Karen Holtslag

Gastvrouw/heer: 8/8 v.m. Arnelle v.d. Sande & Gerwold Verspui, n.m. Lo Boer & Siebold Freeke; 15/8 v.m. Jeanet van Bruchem & Dinella Visser, n.m. Marleen van Houwelingen & Theo Terlouw; 22/8 v.m. Anke Buchner & Leo Timmer, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Arie van Houwelingen

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Thea de Ruiter-Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 3381 DG) verblijft in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. We bidden voor haar tot God om zegen en kracht.

Jan Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381 KA) heeft dinsdag door een val een gebroken sleutelbeen opgelopen. We wensen hem een goed herstel toe en Gods zegen. 

Ook de overige zieken gedenken we in de voorbede.

Uit de pastorie: Voor mij staat de vakantie voor de deur. Na een laatste week met voornamelijk pastoraat even er tussenuit. Onder andere met een verblijf van twee weken in Friesland. Zondag 5 september hoop ik weer in uw midden voor te gaan. De Schriftlezing is dan Hebreeën 10:1-18 en Romeinen 6:1-14.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag