Zondag 8 november:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J.C. van Trigt, Ameide

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zullen we de blik richten op Job 16. Het is een gedeelte van Jobs antwoord aan Elifaz. In deze reden zegt hij bijzondere zaken die het waard zijn om de aandacht op te vestigen.

Kerkgang:
We merken dat het weer herfst is geworden. Donker, guur en regen.

Wilt u er rekening mee houden dat we momenteel geen gebruik kunnen maken van de garderobe voor het ophangen van de jassen en paraplu’s.  U kunt dit meenemen naar uw zitplaats.

Gezien alle ontwikkelingen in de samenleving: Voel je vrij om een mondkapje te dragen en op je zitplaats pas af te doen.

Rectificatie: ONLINE avond – Geloofsopvoeding in coronatijd.
Gezien de recente COVID ontwikkelingen is er besloten om de avond ‘Geloofsopvoeding in coronatijd’ niét fysiek in De Rank, maar als digitale bijeenkomst te houden via ZOOM. Op deze online manier kan er door de deelnemers vanaf huis mee worden gedaan en is er ook interactie mogelijk via chat en videogesprek. Belangrijk: om hieraan deel te kunnen nemen is vooraf aanmelden noodzakelijk zodat een uitnodigingslink per mail toegestuurd kan worden. Aanmelden graag via mail: vt@hervormdgiessenburg.nl Voor meer informatie over de inhoud van deze avond verwijzen wij naar de website van de kerk. Voor wie: ouders/verzorgers met tieners in leeftijd 10 – 14 jaar + jeugdwerkleiders. Woensdag 11 november 2020, online via ZOOM, start om 20:00 uur.

Dietrich Bonhoeffer – leven en werk:
Het is de bedoeling om op DV maandagavond 16 november een avondsessie te organiseren rond het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Onder andere zijn boeken over de verborgen omgang met God en over het belang van de christelijke gemeenschap zijn nog steeds van grote waarde. Gekozen is voor een sobere uitvoering, waarbij we luisteren naar een lezing in twee delen door Bonhoeffer kenner Arthur Alderliesten. Ook een kleine expositie van schilderwerken n.a.v. Bonhoeffers gedichten kan ‘in het voorbijgaan’ in de hal van de Rank bekeken worden. Maandagavond 16 november in zaal 1 van de Rank. Aanvang 20:00 uur. Het is momenteel wenselijk dat we ons vooraf opgeven voor deelname. Dat kan middels een e-mail aan vt@hervormdgiessenburg.nl of een app/belletje naar 06-50235236. Met elkaar zo’n avond meemaken is en blijft het mooist, maar eventuele aarzeling is goed te begrijpen. We treffen daarom voorbereidingen om via YouTube en Kerkomroep mee te kunnen kijken en luisteren. We houden u op de hoogte.

VrouwenBijbelstudie: Op D.V. dinsdag 10 november en donderdag 12 november hopen wij u weer te ontmoeten rondom de studie over Elisa. Met hst 8 “De laatste vijand overwonnen” sluiten wij deze studie af. Het einde van de geschiedenissen van Elisa…het is toch geen droevig einde maar een machtig slot. Omdat het ons zicht geeft op een machtig God. Zoals altijd staat de koffie weer klaar om 9 uur en beginnen we om 9.15 uur terwijl de afsluiting rond half 12 zal zijn. Echter…opgave blijft noodzakelijk. Dit kan weer via tel. 0184 659057 of via frida.bogerd@gmail.com maar… laat je hierdoor niet weerhouden om te komen! Van harte welkom.

Gebedskring: Dinsdagavond 10 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden woensdagmorgen 11 november a.s. verwacht in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Het behandelde gedeelte uit de Bijbel zal gaan uit 1 Tim. 3.

Boekwinkeltje: Op zaterdag 7 november is het tweedehands boekenwinkeltje weer open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €10,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 9 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 8/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kinderoppas 0-3 jaar: 8/11 Margreet Kwakernaak & Imke van Houwelingen

Wegbrengen bloemengroet: 8/11 Fam. de Groot; 15/11 Mevr. v.d. Koppel & Mevr, v. Dalen

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvouw/heer: 8/11 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Jan & Gerry van Wijngaarden; 15/11 v.m. Willy Schmidt & Tineke Vollmüller, n.m. Annemarie Verspui & Joke de Kuiper

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Maandag 2 november is mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) opgenomen in het ziekenhuis te Nieuwegein i.v.m. een ontsteking. Daarbij werd in het ziekenhuis vastgesteld dat zij besmet is met het coronavirus. Vanwege haar zwakke gezondheid is dit heel zorgelijk. We bidden voor Teuni en haar man Charles en we wensen hen Gods zegen en kracht toe.

Overleden: Woensdag 28 oktober overleed dhr. Floor van der Rhee (Dorpsstraat 56, 3381 AG). Een dag eerder moest hij worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis en daar werd een scheurtje in zijn buikslagader ontdekt. Met spoed is hij overgebracht naar het UMC te Utrecht en daar is hij zo snel mogelijk geopereerd. In eerste instantie was er opluchting dat deze operatie goed verlopen was, maar langzaam werd duidelijk dat zijn lichamelijke toestand veel slechter was dan gedacht. Woensdag is hij in het ziekenhuis overleden. Floor is 67 jaar oud mogen worden.

Hij werd geboren en groeide op in Ottoland. In 1979 trouwde hij met Jenny Donk en de eerste 17 jaar van hun huwelijk woonden zij in Ottoland. Daarna kwamen zij naar Giessenburg. Zij woonden aan de Neerpolderseweg 10 en de laatste 3 jaar aan de Dorpsstraat.

Boven de rouwkaart staat de tekst uit Romeinen 8:39: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Met dit vertrouwen heeft Floor geleefd en in dit vertrouwen heeft hij ook dit aardse leven verlaten. In de rouwdienst, die dinsdag 3 november heeft plaatsgevonden, stond bovenstaande tekst centraal. Aansluitend hebben we Floor begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen zijn vrouw Jenny en de verdere familie Gods troost en nabijheid toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In onze gebeden denken we aan alle gemeenteleden die momenteel medische onderzoeken en behandelingen ondergaan. We wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Na de dienst klonk afgelopen zondagavond psalm 130 in de versie van Psalmen voor nu. Een schitterende weergave van deze psalm. Nu hoorde ik dat ook psalm 13 erg mooi is om naar te luisteren. Via Spotify of YouTube is het te beluisteren en het is zeker de moeite waard om ook van deze psalm de versie van Psalmen voor nu te beluisteren

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag