Zondag 9 februari
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we Lukas 16:1-18 en daarbij Exodus 22:21-27. Het zal gaan het over onze omgang met geld, over christen zijn op het werk over ons omzien naar anderen.

De avonddienst is een jeugddienst met als thema: Ik heb het niet nodig. Dit n.a.v. de redenering dat wanneer je sterk genoeg bent, je geen geloof nodig hebt. Geloof zou een hulpmiddel zijn voor een bepaald type mens: mensen die het leven niet aankunnen. Als je emotioneel sterk genoeg bent en helder kunt nadenken, heb je geen geloof nodig. Maar klopt deze redenering wel? Wat is eigenlijk geloven? Iedereen van harte welkom.

Gedoopt:
Afgelopen zondag is Nora Harrewijn gedoopt. Zij is de dochter van Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK). We wensen hen allen Gods zegen toe

Diaconiecollecte SZOS: 
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor het werk van de familie Bijkerk uit Sliedrecht. Andy Bijkerk, zijn vrouw Jacoline en hun gezin zijn door SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname) voor onbepaalde tijd uitgezonden naar Suriname. Andy Bijkerk is programma-directeur en piloot bij de Surinaamse Zendings Vliegdienst, meer bekend als MAF-Suriname. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling (het opbouwen van lokale gemeenschappen). Daarnaast zoekt het gezin Bijkerk mogelijkheden om in de woon- en leefomgeving het Evangelie te verkondigen. Jacoline bezoekt, via Prison Fellowship Suriname, wekelijks de vrouwen in de gevangenis. Ze coacht hen en geeft Bijbelstudie. Door middel van giften kan ze de armen van levensmiddelen voorzien. Maandelijks bezoekt ze twee Indianendorpen waar ze de vrouwen Bijbelles geeft over vrouw- en moeder-zijn. Daarnaast geeft ze thuis regelmatig Bijbelstudies aan vrouwen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.szos.nl

Verkiezing ambtsdragers en Lied in de eredienst:
Betrokkenheid, Gebed en Kleurrijk. Kenmerkende woorden die afgelopen weken terugkwamen in de aandacht voor de komende verkiezingen en het lied in de eredienst. Dat is precies ook de reden dat de kerkenraad gemeend heeft de verkiezing ambtsdragers en de presentatie over het lied in de eredienst op dezelfde avond te houden. Eerder hadden we beloofd u en jou te informeren over de opzet van de avond op donderdag 20 februari a.s. De stemmingsvergadering begint in de kerk om 19.30 uur precies. Hiervoor worden alle belijdende leden van onze gemeente uitgenodigd. Na het stemmen volgt de telling in de consistorie, en is er koffie in de Rank. Tijdens het koffiedrinken kan er een persoonlijke Paasgroet geschreven worden die naar gevangenen verstuurd gaan worden, zoals ook vorig jaar is gedaan. Na de koffie zal de presentatie van het lied in de eredienst zijn. Na de presentatie volgt in de Rank de uitslag van de stemmingsvergadering en zullen de namen van de gekozen broeders bekend gemaakt worden. Vervolgens zal er na een korte pauze gelegenheid zijn voor een plenaire discussie over het lied in de eredienst, waarna we gezamenlijk de avond zullen afsluiten. 

Voor de liefhebbers is er nog gelegenheid voor verdieping en inhoud over de gekozen liederen en kan er meegedacht worden aan de uitvoering en vormgeving van een eigen liederenbundel. Ook nu vragen wij uw en jouw betrokkenheid en gebed voor onze kleurrijke gemeente en hopen op uw komst.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 1 maart.
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Grip op alcohol: Op dinsdagavond 11 februari hopen wij alle jongeren (12 t/m 18 jaar) uit Giessenburg en Giessen-Oudekerk te verwelkomen bij de thema-avond ‘Grip op alcohol’ in de Rank. Geen zware lezing, nee… juist een leuk informatief én interactief uurtje! We luisteren naar een spreker en ervaringsdeskundige (Stichting Chris en Voorkom!) op het gebied van alcoholgebruik en gaan met elkaar in gesprek. Of je nu al wel eens alcohol drinkt, of juist bewust nog niet; voor iedereen is deze avond een aanrader! Is het niet voor jezelf, dan wel hoe om te gaan met alcoholgebruik van bv. vrienden om jou heen. Hoe kom je als jongeren in aanraking met alcohol? Wat vind je er zelf van? Waarom lijkt alcohol drinken zo gewoon te zijn, of drink je om erbij te horen? En is het nu echt zo gevaarlijk, dat ene biertje of glas wijn…. We hopen het allemaal te horen; jij komt toch ook!?! En nodig je vrienden uit, iedereen is welkom! 

Datum: dinsdag 11 februari 2020

Locatie: De Rank, Dorpsstraat

Tijd 12 t/m 15 jaar: inloop vanaf 18:45 uur. Programma van 19:00 – 20:00 uur

Tijd 16 t/m 18 jaar: inloop vanaf 19:55 uur. Programma van 20:10 – 21:10 uur

Deze week zal er dus geen gewone catechisatie zijn.

Schatzoeken op 13-2:
Op 23-1 was de eerste avond n.a.v. het boekje “Schatzoeken”. Op deze avond is in drie groepen inspirerend gesproken over het thema “Zien en gezien” worden. In de uitwisseling met elkaar komt aan de orde hoe we om kunnen omgaan met elkaar en degenen die eenzaam zijn of (meer) behoefte hebben aan contact. Op 13 februari is een 2e avond. Dan wordt meer ingegaan op de vraag: Wat leeft bij de ander? En hoe kun je je verbinden met de ander?  Iedere deelnemer ontvangt het boekje “Schatzoeken”. De bijeenkomst is op donderdagavond 13 februari in De Rank,  Dorpsstraat 55. (Zaal 1). 19.45 uur Inloop met koffie. 20.00 uur – 21.30 uur. Programma met korte inleiding en bespreking. De avond is heeft een eigen invulling en opzet. Alle (nieuwe) belangstellenden zijn van harte uitgenodigd en welkom. Mede namens de gezamenlijke diaconieën van Giessenburg.

VrouwenBijbelstudie: Volgende week D.V. 11 en 13 februari hopen wij weer verder te gaan met onze Bijbelstudie over de profeet Elisa. Aan de beurt is dan hoofdstuk 5 “Geestelijke strijd”. Hierin komt duidelijk naar voren dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij doorgaans in de gaten hebben. Zoals altijd is er om 9.00 uur koffie en beginnen we om 9.15 uur. Het streven is om tegen half 12 af te sluiten. Weet u van harte welkom!

Gebedskring: Dinsdagavond 11 februari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij worden van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

Van de kerkrentmeesters: In de maand januari mochten we de volgende collectegaven ontvangen: voor de gewone collecte: € 2.855,34 en voor de extra collecte: € 1.134,34. Over het 2e halfjaar 2019 werd voor het verjaringsfonds € 518,93 opgehaald. Voor de kerkradio werd over het 4e kwartaal 2019 € 277,82 ontvangen, waarvan € 111,13 bestemd is voor de diaconie. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording: Via de bloemgroet €10,00, via ds. J. Holtslag € 10,00 en via dhr. A. de Bruijn € 50,00

Collectebonnen verkoop: 14 & 28 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 10 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 9/2 Diaconie: St. SZOS, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 9/2 Margriet Kooijman & Henrieke Verspui; 16/2 Margreet         Kwakernaak & Tanja Korevaar        

c.         Crèche 2-3 jaar: 9/2 Lydia Korevaar & Marije de Leeuw; 16/2 Anne-Marie Meerkerk &    Monica Rietveld

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/2 Isa Zaal; 16/2 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/2 Janneke Verspui, Aniek Visser & Dorine       Dijksman; 16/2 Christine Vink, Jesse Visser & Thijmen Verspui

f.          Wegbrengen bloemengroet: 9/2 Fam. Verspuij; 16/2 Fam. Van Dijk

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 9 februari bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 9/2 v.m. Jannie de Groot & Willy Schmidt, n.m. Jeugddienstcomm.       16/2 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Frida Bogerd & Patrick Marcus.

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest vrijdag 31 januari met hoge koorts worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de behandeling effectief is geweest en hij dinsdag 4 februari weer naar huis kon. We wensen hem Gods zegen toe.

Overlijden dhr. Wim van den Berg:
Op vrijdag 31 januari overleed Willem Finus van den Berg. Hij woonde jarenlang samen met zijn vrouw Corrie aan de van Delfstraat 10 hier in Giessenburg en leefde mee met onze gemeente. Rond april 2018 verhuisden zij naar verpleeghuis De Nassau-Odijckhof in Driebergen-Rijsenburg. Dhr. van den Berg is 88 jaar oud geworden.
De familie van den Berg heeft zware tegenslagen gekend. Ze hebben drie kinderen moeten verliezen.
Vrijdagmiddag 7 februari begint om 13:30 uur de rouwdienst hier in de kerk. Aansluitend zal de begrafenis rond 14:15 uur plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de kerkweg. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de Rank.
Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw Corrie, dochter Cora en voor de verdere familie.

Overlijden Bas Boon:
In de nacht van zaterdag op zondag 2 februari heeft Bastiaan (Bas) Boon een ernstig auto-ongeluk gehad op de A15 ter hoogte van Herwijnen. Hij was op weg naar zijn huis in Noordeloos waar hij sinds 6 weken op zichzelf woonde. Hij is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht in de hoop dat hij het misschien zou overleven, omdat hij jong en sterk was. Gedurende de dag werd echter duidelijk dat dit niet het geval was en dat de medische behandeling geen effect had. Maandagochtend vroeg, 3 februari, is hij in het ziekenhuis overleden.

Bas Boon is 28 jaar oud geworden.

Woorden schieten te kort om te beschrijven wat dit voor de familie betekent. Hij is de zoon van Dirk en Ria Boon (Peursumseweg 79, 3381 KV) en zij verliezen een zoon in de kracht van zijn leven. Peter verliest zijn tweelingbroer en Christiaan en Gerard verliezen hun oudere broer. 

Het is een troost te weten dat Bas geloofde in en vertrouwde op Jezus Christus. Vier jaar geleden deed hij belijdenis daarvan hier in de kerk. Boven de rouwkaart staat Jesaja 43: 1b Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren op vrijdagavond 7 februari van 19:00 uur tot 20:30 uur in de Rank. De rouwdienst vindt plaats op zaterdagochtend 8 februari om 10:00 uur in de kerk. Laten we bidden om Gods kracht en troost voor Dirk en Ria, de broers en de verdere familie.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op 10 februari zijn Michiel en Jorieke Dubbelman (Heul 34. 3381 DC) 25 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen voor jullie en voor Emma, Julia, Christy, Maria en Koen. Dat Gods zegen over jullie mag zijn.

Meeleven: Dhr. P. van Holten (Heul 16, 3381 DC) mocht al snel naar de heupoperatie naar huis. We wensen hem Gods zegen bij het herstel.

Uit de pastorie: Eind januari is bij ons meestal het moment waarop de kerstkaarten weggaan. Bij binnenkomst heb ik ze bekeken, maar nu ze de deur uitgaan wordt ik geacht ze nogmaals te bekijken. Braaf doe ik dit en lees vervolgens mooie woorden op de kaarten. Toch wel goed dat ze niet gelijk bij het oud papier belanden, maar nog een keer door de handen gaan.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag