Zondag 10 april:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, belijdenisdienst
18.30 uur: ds. J. v.d. Kolk, Ede, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag):
19.00 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Zondagmorgen zullen zes gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen. We zijn dankbaar en verheugd dat zij deze stap in het geloof gaan maken. We zien uit naar een gezegende dienst en bevelen deze gemeenteleden in uw voorbede aan.

  • Scott Baks (Geldersweer 37, 3371 RG Hardinxveld-Giessendam)
  • Iris van Genderen (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)
  • Esther de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ)
  • Erwin Meerkerk (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)
  • Erica Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK)
  • Onno den Toom (van Drenckwaertstraat 9, 3381BJ)

In de dienst lezen we Johannes 8:1-11. Dit is het volgende focusthema. Hiervoor zal geen focusavond zijn en op de kringen geen aandacht aan besteed worden. Dit bewaren we voor D.V. 2024. Hetzelfde geldt voor Goede Vrijdag 15 april. Vanuit het focuswerkboek behandelen we het Paasgesprek en lezen we Lukas 23:33-43.

Van harte gezegende diensten gewenst richting Pasen.

Censura Morum:
Maandagavond 11 april van 18:30-19:00 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Viering Heilig Avondmaal:
Op Goede Vrijdag is de viering van het Heilig Avondmaal. De viering vindt plaats in de kerk en in de Rank en alle leden zijn welkom. De opzet is nog zonder extra tafels. Gemeenteleden kunnen aanschuiven in de banken en rijen in de gehele kerk. Er wordt tussendoor een rij vrij gehouden, waar het brood en de wijn in bakjes klaar staat. Bij de viering geeft de predikant aan wanneer het brood en de wijn voor of achter de zitplaats kan worden opgepakt door de belijdende leden die willen deelnemen. Opgave voor deelname en aanwezigheid is niet nodig. Gezamenlijk gedenken we het volbrachte werk van Christus en zien we uit naar de overwinning op de dood.

Diaconiecollecte:
Deze week bestemd voor Open Doors. Deze stichting steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. We voelen ons als gemeente betrokken bij onze vervolgde broeders en zusters en bij het werk van Open Doors en we bieden ook praktisch steun door regelmatig kaarten te versturen naar vervolgde geloofsgenoten. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Vacature ambtsdrager:
Voor de nog openstaande vacature van ouderling ouderenwerk heeft broeder Jan Donk laten weten de roep voor dit ambt niet aan te kunnen nemen. We respecteren zijn besluit en bidden voor hem om rust over zijn genomen beslissing.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 7 april, zich opnieuw beraden op welke wijze ze vervolg geven aan de invulling van deze vacature. We vragen uw voorbede om Gods leiding om ook in dit ambt weer te voorzien.

Focus in bewegingsopdracht ‘Jezus raakt ons aan’:
Afgelopen zondagmorgen mochten we horen over hoe Jezus mensen aanraakt. Laten we bidden voor onze zieken in de gemeente dat ook zij door Jezus aangeraakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door één gemeentelid in gedachten te nemen. Schrijf de naam op een memoblaadje en prik deze op het prikbord of plak hem op de koelkast (weet je niet direct iemand, dan kun je in De Zaaier of vanuit de voorbede in de dienst iemand uitkiezen). Bidt dagelijks voor deze persoon, vooral om Gods nabijheid voor diegene. Want God geneest niet alleen, maar raakt ook aan. Vervolgens…, durven we het aan de extra mijl te gaan, middels een bloemetje, kaartje of een bezoekje? Wanneer je namelijk net een stapje verder gaat dan de ander verwacht, raak je iemand aan.

Het thema van de afgelopen focusdienst sluit goed aan bij een gedicht dat iemand uit de gevangenis maakte. Het heet ‘Als ik vrijkom’.

Als ik vrijkom

ga ik iemand vragen

mij aan te raken

heel voorzichtig graag

en langzaam

raak me aan

ik wil

weer leren

hoe het leven voelt.

Ik ben zeven jaar

door niemand aangeraakt

zeven jaar lang

zonder aanraking

en ik weet nu

wat ‘onaanraakbare’

betekent

Open Doors:
Nu de kerkgang weer op normale wijze door kan gaan, kunnen we ook weer “ouderwets” de vervolgde Christenen van Open Doors een gezamenlijke kaart ter bemoediging sturen. Bij de ingang van de kerk zullen de kaarten liggen, waarop u uw naam kunt bijschrijven. Deze keer zullen Charity en Sele uit Nigeria de kaart ontvangen. Charity leeft met haar gezin in voortdurende onzekerheid na een aanval door Boko Haram strijders op hun dorp. Sele kan dankzij Open Doors naar school waar hij de kans krijgt om te groeien in zijn geloof.

Koffie drinken:
Na de morgendienst van zondag 10 april staat koffie en thee weer klaar in ‘De Rank’. Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij zullen u hartelijk ontvangen.

VrouwenBijbelstudie:
Wij willen onze studiemorgens van dit seizoen afsluiten met een gezamenlijk ontbijt op DV dinsdagmorgen 12 april in “De Rank”. Tijdens dit ontbijt willen wij nadenken over een paar vragen vanuit het laatste hoofdstuk van ons studieboekje met als thema “Het lege graf”. Met de Gekruisigde en Opgestane Jezus Christus staat of valt alles. De kern van ons geloof! Deze morgen is de inloop om 8.45 uur zodat we om 9.00 uur met het ontbijt kunnen beginnen. Van harte welkom op deze laatste morgen van het seizoen. We bidden om een gezegende morgen met elkaar.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal deze week één dag eerder uitkomen. De kopij graag aanleveren per e-mail: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl maandag 11 april vóór 09.00 uur.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
10/4 1. Diaconie: Open Doors, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;
15/4 Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 april bellen naar de heer Erik Donk, tel. 06 34573542

Wegbrengen Bloemengroet:
10/4 Fam. L. Timmer;
17/4 Fam. Verspuij

Crèche 0-3 jaar:
10/4 Eline Boer, Karen & Anne Holtslag;
17/4 Annemieke Aalbers, Annelise Dijksman, Hadassa van Zuthem & Floortje Bood

Bijbelcrèche:
10/4 Annelies Klop & Lilian van Wijnen;
17/4 Lianne van Oenen & Boaz & Loïs Donk

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:
Op woensdag 30 maart is overleden in de leeftijd van 89 jaar Aartje Cornelia Verhoeven – Harrewijn. Zij verbleef de afgelopen 6 jaar in De Zes Molens in Hoornaar. Hiervoor woonde Ada Verhoeven met haar man aan de Dorpsstraat 78. Daar hebben zij samen winkel en fietsenhandel Technicum gerund. Paul Verhoeven overleed 10 mei 2010.

Maandagmorgen heeft de begrafenis plaatsgevonden.

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Meeleven:
Annemarie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381KA) is donderdag geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. We bidden om Gods zegen over het herstel.

Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101) zal 12 april verhuizen vanuit het Gasthuis naar Het Gastenhuis, Zuidbliek kamer 19, Kruithoorn 2, 4208 CJ Gorinchem. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 16 april zijn Jan en Marjan Both (Doetse Vliet 11, 3381 HA) 40 jaar getrouwd. Van harte feliciteren we jullie met dit jubileum en we wensen jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Afgelopen maandagavond was er de zogenaamde aannemingsavond. Het gesprek vanuit de kerkenraad met de gemeenteleden die het verlangen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen. Het is altijd bijzonder om te horen waarom iemand deze stap in geloof maakt. Ook indrukwekkend is het om te horen hoe ambtsdragers hun weg in het geloof ervaren. Nadrukkelijk is de belijdeniszondag geen eindpunt. Het roept op om gezamenlijk de weg te gaan achter de Heere Jezus. Elkaar te steunen en te bemoedigen om te volharden in het geloof. Laten we er voor elkaar zijn in het geloof dat de Heere Jezus er voor ons is en zal zijn.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag