Zondag 10 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. I. Hoornaar, Ermelo

Bij de diensten:
I.v.m. de lock-down is het nog niet mogelijk om fysiek naar de kerk te komen. Laten we bidden dat we via de online-diensten verbonden mogen blijven met God en met elkaar.

VrouwenBijbelstudie:
Vanwege de Lockdown kan onze geplande Bijbelstudieochtend op 14 januari met ds. Dubbelman helaas niet doorgaan. In plaats daarvan zal ds. Dubbelman de antwoorden op de vragen van de studie over Elisa binnenkort verwerken in een bijdrage tijdens een Break in de week uitzending op de woensdagavond. We hopen dat de Bijbelstudie op dinsdag 9 en donderdag 11 februari wél kan doorgaan. Uiteraard passend binnen de maatregelen die dan gelden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de mail. De bedoeling is om dan psalm 25 te bestuderen en hiervoor wordt binnenkort het boekje bij u thuisbezorgd. We hopen dat wij op die ochtenden om 9 uur de koffie klaar mogen zetten en dat we om 9.15 uur kunnen beginnen. De afsluiting zal dan weer rond half 12 zijn. Echter… opgave blijft ook dan noodzakelijk. Dit kan weer via tel. 0184-659057 of frida.bogerd@gmail.com maar… laat je hierdoor niet weerhouden om te komen. Van harte welkom!

Kerstpost Giessen-Oudekerk:
De kerstpost heeft het mooie bedrag van € 1.044,90 opgebracht, bedankt dat jullie als buurgemeente hieraan meegedaan hebben.

Zendingsbussen – Willem-Jan de Wit in Egypte:
In januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan vertelt zelf: “Toen half maart corona ook in Egypte een serieuze zaak werd, hebben we als seminarie de studenten een week vrij gegeven en daarna hebben we alle colleges online voortgezet. Gelukkig hadden we voor een deel van de vakken al een online-variant voor deeltijdstudenten, zodat de overstap naar alles online redelijk vloeiend is verlopen. Voor mijzelf betekende de coronasituatie een behoorlijke verandering. Door ons onlineonderwijs kwam ik zeker niet ‘werkeloos’ thuis te zitten, maar had ik m’n handen gewoon vol. Maar er is wel een groot verschil: normaal wonen de voltijdstudenten op het seminarie, in hetzelfde gebouw als waar ik mijn appartement heb en waar ook onze eetzaal is. Normaal zie ik de studenten dan ook niet alleen op college, maar spreek ik hen ook elke dag tijdens de maaltijden of ’s avonds. Maar dat is nu helemaal weggevallen. Soms is er wel contact via Facebook, WhatsApp of een telefoontje, maar dat is toch veel minder intensief. Laat ik maar eerlijk zijn: liever zou ik de studenten gewoon rond me in een collegezaaltje hebben. Maar tegelijk is het goed om deze colleges ook in een online-opzet te ontwikkelen, zodat het vak in de komende jaren ook aangeboden kan worden aan deeltijdstudenten die te ver van het seminarie wonen om wekelijks hier naartoe te komen.”

Verantwoording verjaringsfonds:
2020 was ook voor het verjaringsfonds een moeilijk jaar vanwege alle beperkingen en weinig contacten aan huis. Maar door dit alles is toch het mooie bedrag van € 731,36 bijeengebracht. Hartelijk dank daarvoor.

Verantwoording:
Via ouderling A. de Kuiper: 50 euro en 5 euro voor de kerk.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 11 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Wegbrengen bloemengroet:
10/1 Fam. L. Boer; 17/1 Fam. B. Vollmüller

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK WEST/OOST

Geboren: Op dinsdag 22 december mocht bij Jaco en Marianne Bikker (Weteringstraat 43, 3372 CR) een dochter geboren worden met de namen: Rosalie Gerda Jeannette. We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van Rosalie en wensen jullie Gods zegen toe bij haar opvoeding.
Woensdag 23 december is de geboortedag van Tess Susanna van der Meijden en Linn Leonarda van der Meijden. Dochters van Peter en Colinde van de Meijden (van Clevestraat 25, 3371 HT) en zussen van Jari. We feliciteren jullie hartelijke met de geboorte van Tess en Linn en wensen jullie Gods zegen bij de opvoeding van jullie kinderen.
Bij Wilco en Charlotte Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) is op woensdag 30 december een zoon geboren. Jochem Lucas Manuel is hij genoemd. Jochem zal voorlopig in het ziekenhuis blijven om aan te sterken en zich te ontwikkelen. Zo is het naast de aanwezige dankbaarheid een intensieve tijd, waarin Johanna en Jonathan hun moeder missen. Laten we als gemeente door gebed om hen heen staan en met hen meeleven.

Meeleven: Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) heeft na allerlei medische onderzoeken te horen gekregen dat hij ALS heeft. In de voorbede willen we hem en Hetty opdragen voor Gods troon en bidden om kracht en nabijheid voor de weg die zij moeten gaan.

Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) is opnieuw geopereerd. Dit opdat er een ontsteking was ontstaan waardoor de elleboog schoongemaakt moest worden. We hopen en bidden dat het nu verder goed mag herstellen. Het is nog onduidelijk hoelang hij in het ziekenhuis zal moeten blijven.

Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) is de afgelopen week opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Het vermoeden is dat hij het Guillain Barré Syndroom heeft. We bidden dat God de behandeling zo wil zegenen dat hij weer volledig mag herstellen hiervan. Waarschijnlijk zal hij binnen twee weken voor revalidatie naar de Hoogstraat gaan.

Jan Spek (Bogerd 21, 3381 DA) is oudejaarsdag van de trap gevallen en is met verschillende breuken opgenomen in het Beatrixziekenhuis. In ons gebed vragen we de Heere om zijn zegen over het herstel. Mogelijk mag hij aan het einde van de week naar huis.

Huwelijksjubileum: Op 6 januari heeft fam. C. Bogaard (Rembrandthof 47, 3372 XS) het diamanten huwelijksjubileum mogen vieren. Van harte willen we u hiermee feliciteren en we wensen u Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Allereerstwil ik u allen veel heil en zegen toewensen voor dit nieuwe jaar. Een jaar dat we uit Gods handen ontvangen en in Zijn handen mogen leggen om het te leven in het licht van Zijn Woord. De komende zondag wil ik met u een begin maken met het lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen vanaf hoofdstuk 5 en deze zondag de eerste 17 verzen.

Met een hartelijke groet, (mede namens ds. Dubbelman) ds. J. Holtslag