Zondag 11 november 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen hoe Josia zich voorbereid op de viering van het Pascha. De Schriftlezing is 2 Koningen 23:1-16. Daarnaast lezen we 1 Koningen 13:1-10.

Heilig Avondmaal:
Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereed liggen ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 18 november a.s.  Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op maandag 12 november van 18:30 uur tot 19:00 uur in de pastorie aan Kerkweg 1 B.

Doopdienst:
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Rondreis door de Bijbel:
De heilige Geest leren kennen door Jezus en de Nieuwtestamentische brieven – dat is de rode draad tijdens de 2e sessie van onze rondreis. Jezus was als geen ander vervuld van de heilige Geest, wat leren we over de heilige Geest in het leven Jezus? En dan wordt het Pinksteren! Hoe is God daarna door Zijn Geest aanwezig in de vroege kerk…  Donderdagavond 15 november zijn we welkom in de Oude School in Giessen-Oudekerk. Aanvang 20:00 uur.

Bericht van de Kerkrentmeesters:
Sinds een aantal jaren bankieren we bij de SKG ( Stichting Kerkelijk Geldbeheer ) met als voordeel dat we hele lage bankkosten hebben. Tot voor kort werkte SKG samen met Van Lanschot Bankiers. Deze hebben de samenwerking beëindigd. Daarom is men op zoek gegaan naar een andere partner en dat is de Rabobank geworden. Financieel heeft dit voor ons geen gevolgen, wel dat we per 1 november andere rekeningnummers hebben gekregen.

Per 1 november zijn de rekeningnummers van de CvK ( Commissie van Kerkrentmeesters ) van onze kerk als volgt.

NL30FVLB0227077350 wordt NL15RABO0373704410 ( Vrijwillige Bijdrage )

NL47FVLB0226120236 wordt NL37RABO0373704402 ( De Rank – voorheen Buurmans Grond )

Tenaamstelling van beide rekeningen blijft staan op Cvk Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk.

Oude acceptgiro’s die na 1 november bij de bank worden aangeboden, worden niet meer verwerkt. De onlangs aangeboden acceptgiro’s voor de solidariteitskas zijn al voorzien van het nieuwe rekeningnummer en kunt u dus gewoon gebruiken. Overstapservice wordt vanaf 1 november actief tot 1 december 2019. Dat wil zeggen dat inkomende betalingen op de oude nummers automatisch op de nieuwe rekening worden geboekt.

Zondagsschool:
Kiezen! Heel de dag door maken wij keuzes, ongemerkt, wij staan er niet bij stil vaak. Wanneer lees je uit de bijbel, wanneer bidden wij. Allemaal keuzes! Met de kinderen hebben wij afgelopen weken stilgestaan bij verschillende koningen uit het Oude Testament. Zij moesten ook keuzes maken, denk aan koning Hizkia. Jeruzalem werd belegert door de soldaten van Assyrië, koning Hizkia probeerde met veel zilver en goud de koning van Assyrië om te kopen maar uiteindelijk smeekte Hizkia de Heere God om redding. We hebben de kinderen meegegeven deze periode hoe om te gaan met keuzes maken. Psalm 23 die ze geleerd hebben zegt het: de Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Bid maar, en vraag of de Heere God je een nieuw hart wil geven. Hij zal het doen! Dan kan en mag je zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige schepper van Hemel en van aarde. Aanstaande zondag beginnen we een nieuw thema, zonde, en we beginnen in Genesis. Hartelijke groet van de leiding

Dagboekjes GZB:
Evenals voorgaande jaren verkoopt de zendingscommissie namens de GZB het dagboekje ‘Een hand vol koren’. In het dagboekje staat voor elke dag een korte overdenking bij  een Bijbelgedeelte. Voor jongeren is ook elke dag een pagina. De dagboekjes kosten € 10,90. Daarvan gaat ruim € 7,00 naar het zendingswerk. Extra reden dus om een boekje aan te schaffen! Heeft u vorig jaar een boekje gekocht, dan komen wij bij u langs het boekje voor 2019. Had u vorig jaar geen boekje, maar wilt u dit nu wel, neem dan contact op  met Josette Kemkes (653282, kemkes@hetnet.nl).

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden woensdagavond 14 november a.s. verwacht in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer Fl. v.d. Rhee zal de inleiding verzorgen (Filippensen 2)

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 9 & 23 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 12 november a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 11/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 11/11 Annelies Klop & Willeke Faro; 18/11 Corine Terlouw & Febe Troost
  3. Crèche 2-3 jaar: 11/11 Cateline Snoek & Teresia den Boer; 18/11 Marije Dijkgraaf & Geeske Krijgsman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 11/11 Imke van Houwelingen; 18/11 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 11/11 Laura Holtslag, Marit Visser & Noa Terlouw; 18/11 Roos van Zuthem, Emma Trouwborst & Hanna de Kuiper
  6. Wegbrengen bloemengroet: 11/11 Fam. Kemkes- Muilwijk; 18/11 Mevr. van Kleef
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 november bellen naar Erik Donk, tel. 06 34573542
  8. Gastvrouw/heer: 11/11 v.m. Jannie de Groot & Anke Buchner, n.m. Annemarie Verspuij & Miranda Schippers; 18/11 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden

 

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis:
Maandag 6 november heeft dhr. Kees Ouwerkerk (van Delftstraat 1, 3381 BH) een operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat deze operatie goed is gegaan en hij de volgende dag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Dankbaarheid heerst na de operatie die dhr. Tony Prins (Wilhelminalaan 28) heeft ondergaan. Dankbaarheid voor de goede uitslag. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Intergeneratief. Kent u dit woord nog? Het kwam ter sprake op de startzondag en betreft het contact tussen de generaties. Inmiddels hebben de jongeren zich behoorlijk op de kaart gezet. Natuurlijk door alle perikelen rondom soos De Korf, maar ook door de zaalvoetbalwedstrijd tegen de kerkenraad. Vrijdag 9 november van 20:30-2:00 uur. Het is goed dat alle generaties elkaar ontmoeten. Doordeweeks en vanzelfsprekend ook op zondag. Samen leven en zingen tot eer van God.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag