Zondag 10 oktober:
09.30 uur: prop. H. Meijer, Zoetermeer
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Bij de diensten:
De jeugddienst van zondagavond sluit aan bij het jongeren startweekend. Er zal ook een verslag gegeven worden. Alle reden om deze dienst mee te beleven en de Heere te danken voor het jeugdwerk en voor alles wat Hij geeft om dit mogelijk te maken. Het thema van de dienst is Bestaat toeval? We lezen enkele gedeelten uit het Bijbelboek Esther. De jongeren zijn zonder aanmelding welkom. De galerij staat voor jullie open.

Bloemengroet:
Nu we weer met veel meer mensen in de kerk mogen, willen we ook de bloemengroet weer net als voor de corona-tijd gaan verzorgen. Dat betekend dat de bloemen weer in de kerk staan op zondagochtend. De gemeenteleden die aan de beurt zijn om de bloemen rond te brengen kunnen die dus weer uit de kerk meenemen. Net zoals we dat altijd gewend waren om te doen. Zijn er nog vragen over dan kunt u altijd 06-34573542 (Erik Donk) bellen.

V&T / Break in de week:
Afgelopen woensdagavond is de eerste Break in de Week van dit seizoen uitgezonden. Daarin besteden we aandacht aan het kringwerk in de gemeente, met name het deel wat gekoppeld is aan Focus. Vanuit de IZB begeleid Marleen van der Louw onze gemeente, zij stelt zich in de opname aan ons voor. Ook krijgen we een indruk van de toerustingsavond voor kringleiders, gehouden in de Rank. Dit seizoen gaan Focus en V&T hand in hand, anders  gezegd: samen op weg. Ook dat komt aan de orde. Zoals gebruikelijk is de uitzending achteraf te bekijken. Klik naar YouTube, zoek/vindt het kanaal WijzijnHG en ziedaar, de uitzending staat voor u klaar! Aanbevolen!

Vrouwen Bijbelstudie:
Dankbaar zijn wij dat de studieochtenden weer opgepakt kunnen worden. Na een inleidende studie, gehouden door ds. J. Holtslag, hopen wij  D.V. op dinsdag- en donderdagmorgen 12 en 14 oktober  verder te gaan met hst 2 van het boekje “De Mensenzoon, Die dient”. Over de doop en verzoeking van Jezus. We hopen de koffie om 9 uur weer klaar te hebben om vervolgens om 9.15 uur te beginnen. De afsluiting is, zoals gewoonlijk, rond 11.20 uur. Opgave is op dit moment niet meer nodig. Voel je dus vrij en weet je van harte welkom. We zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten rondom de Bijbel.

Mannenvereniging:
De leden van de mannenvereniging worden woensdagmorgen 13 oktober a.s. weer verwacht in zaal 3 van de Rank, aanvang 09.45 uur. Ds. J. Holtslag zal deze morgen de inleiding verzorgen uit 1 Tim. 6.

Catechisatie:
Er is door de jongeren op maandag een keuze gemaakt voor het doel van het zendingspotje. Op de Brugklascatechese wordt er gespaard voor Mercy Ships en op de Tienercatechese voor de MAF (Surinaamse Zendings Vliegdienst), waar familie Bijkerk aan verbonden is. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling

Verantwoording:
Via mw. Adri Vlok is op de startdag € 20,00 ontvangen voor de kerk. Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 40,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Op vrijdag 22 oktober / 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 22 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 11 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl  

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten: 10/10 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 10/10 Fam. P. van Dijk; 17/10 Jannie & Arie de Jong

Crèche 0-3 jaar: 10/10 Margreet Kwakernaak & Sija Kersbergen; 17/10 Alieke Kemkes & Imke van Houwelingen

Bijbelcrèche: 10/10 Lianne van Oenen & Marit Visser; 17/10 Annelies Klop & Lilian van Wijnen

Gastvrouw/heer: 10/10 v.m. Willy Schmidt & Rian Faro, n.m. Lo Boer & Theo Terlouw; 17/10 v.m. Maria de Bruijn & Jeanet van Bruchem, n.m. Annemarie Verspuij & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Gijsbert van Wingerden (Wilhelminalaan 47, 3381 BN) is afgelopen zondagmorgen opgenomen in het Beatrixziekenhuis vanwege een longembolie. We bidden voor hem om Gods zegen bij het herstel.

Voor Kees van Vianen (Van Marlotstraat 27, 3381 CD) is het na de PET-scan afwachten wat de uitslag is en welke mogelijkheden dit biedt. We wensen hem Gods zegen toe.

De operatie van David van der Leer (Juliana van Stolbergstraat 21, 3381AN) is goed verlopen. Hier zijn we God dankbaar voor en we bidden om een goed vervolg van het traject.

Uit de pastorie: Met dankbaarheid zag ik de opkomst van op de eerste catechisatieavond. Fijn om al die jongeren weer te ontmoeten rondom een open Bijbel. Ik zie uit naar het jongeren startweekend en het verdere seizoen. Wilt u hert jongerenwerk meenemen in uw voorbede?

Met ene hartelijke groet, ds. J. Holtslag