Zondag 16 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Bij de diensten:
Deze zondag zal er geen avondmaal bediend worden. Hopelijk kan dit de komende maand plaatsvinden. Gekoppeld aan de nationale week van gebed en de huidige situatie zal in de morgendienst de nadruk komen te liggen op het gebed. De Schriftlezing is Daniël 2:17-23. Daniël en zijn vrienden zoeken in de moeilijke omstandigheden waarin zij zich bevinden het aangezicht van God. Ze gaan bidden.

Diaconiecollecte Evangelische Hogeschool:
Deze week is de collecte bestemd voor de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. De EH biedt onder andere de mogelijkheid aan jongeren om een jaar door middel van studie te bezinnen als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool. Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om als christen in de samenleving te staan. Het EH-Basisjaar is een jaar waarin jongeren worden gestimuleerd om vanuit een persoonlijke, levende relatie met God te functioneren. Het doel is dat jongeren op een Bijbelse manier zelfstandig en verantwoordelijk hun houding kunnen bepalen binnen hun toekomstige vakgebied. De EH heeft geld nodig om dit goede werk te kunnen blijven doen. Vanwege het bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de EH biedt geen beroepsopleiding) ontvangen zij van de overheid geen enkele subsidie. Zij zijn dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van giften. Uw en jou gaven zijn daarom van harte aanbevolen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.eh.nl

Week van Gebed:
Van 16 t/m 23 januari is er weer ” Week van Gebed”‘. Over de hele

wereld bidden er christenen en volgen hetzelfde thema. Dat is dit jaar:

“Licht in het duister” n.a.v. Mattheüs 2 vers 2. In de kerk kunnen we niet samenkomen, maar online wel, via “wijzijnhg”. Dit wordt uitgezonden op woensdagavond 19 januari om 19.30 uur. U kunt het ook later bekijken. Samen met Marleen v.d. Louw van het Focus team zal Tineke hierover iets vertellen. Marleen heeft in het Midden- Oosten gewoond. De muzikale

bijdrage is van Marieke en Aron Donk met drie mooie liederen over licht in de duisternis. Luister, kijk en bid u mee? Welkom.

Vrouwenbijbelstudie:
In dit nieuwe jaar 2022 willen we onze studie over het Markus Evangelie vervolgen en wel op D.V. dinsdagmorgen 18 januari en donderdagmorgen 20 januari. Uit ons boekje ”De Mensenzoon Die dient”  is aan de beurt hst. 5 : “De genezing van de bezetene”. Waar wij niets meer voor een mens in nood kunnen doen, daar gaat de Here verder. We hopen de koffie om 9 uur weer klaar te hebben zodat we om 9.15 uur kunnen beginnen. Tegen half 12 sluiten we dan weer af. Aanmelden is echter nog steeds nodig! Dit kan via e-mail: frida.bogerd@gmail.com of via 0184-659057. Weet je echte van harte welkom! ( uiteraard zonder corona(achtige) verschijnselen…)

Consulentschap:
Nu de predikantsvacature in Giessen-Oudekerk nog open staat en er ook een vacature in Giessen-Nieuwkerk is, betekent dit voor ds. Holtslag dat hij zijn consulentschap in Giessen-Oudekerk zal beperken tot gemiddeld een dagdeel per maand. Dit in de hoop en het vertrouwen dat in beide gemeenten de vacature spoedig ingevuld mag worden.

Bezorgers van de bloemengroet.
De bloemen staan i.v.m. Covid-19 voorlopig niet meer in de kerk en mogen weer bij de bloemenwinkel worden afgehaald.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 17 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
16/11. Diaconie: Evangelische Hogeschool, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
16/1 Fam. Romeijn; 23/1 Fam. Visser

Crèche 0-3 jaar:
16/1 Marije Dijkgraaf & Sifra Visser; 23/1 Willemieke Goosens & Esmee Pierhagen

Bijbelcrèche:
16/1 Marit Visser & Annemarie Marcus; 23/1 Janneke Verspui & Martijn Visser

Gastvrouw/heer:
16/1 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Vorige week heeft mw. Rika van de Koppel (Prins Bernhardlaan 2, 3381) een operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat de alles goed is verlopen en zij vrijdag thuis mocht komen. We bidden voor haar om een goed herstel en kracht bij het verdere medische traject dat ze in zal gaan.

Ook de overige zieken gedenken we in de voorbede.

Uit de pastorie:
Deze week stond behoorlijk in het teken van Focus. Naast de morgendienst het onderwerp ‘Jezus nodigt ons uit’ behandelt op de verschillende catechesegroepen en daarnaast op de open focusavond. De vraag die bij mij is blijven hangen is deze: Voor wie kan ik een uitnodiging zijn tot Jezus. Welk antwoord zou u voor uzelf op deze vraag geven?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag