In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het werk in het Bijbelhuis in Antwerpen, België.

In een multiculturele wijk in Antwerpen bevindt zich al meer dan 40 jaar het Bijbelhuis. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstapjes, samenkomsten en weekenden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims. Kernbegrippen in het werk van het Bijbelhuis zijn: Bijbel, gastvrijheid, openheid voor diverse culturen, dienen, eerbied en gemeenschap. Het Bijbelhuis is onderdeel van de Verenigde Protestantse kerk van België (VPKB) en wordt ondersteund door de GZB.

Aan het werk in het Bijbelhuis wordt leiding gegeven door Ernst & Thera van Velzen. Zij hebben daarbij de hulp van een kinderwerker, tienerwerker, stagiaires en vele vrijwilligers.
 
Activiteiten van het Bijbelhuis:

  • Iedere zaterdag komen er zo’n twintig kinderen naar het Bijbelhuis. Er wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar een Bijbelverhaal en iets moois gemaakt. De kinderen bezoeken de club graag en komen trouw.
  • Elke vrijdagavond is er meisjesclub. De club is afgelopen jaar enorm gegroeid in aantal, maar ook in diversiteit. De Assyrische, Marokkaanse, Portugese, Belgische, Peruaanse, Syrische, Mexicaanse en Armeense culturen zijn vertegenwoordigd. Het is prachtig wanneer nieuwe meisjes in de groep worden opgenomen en nieuwe vriendschappen ontstaan, ongeacht afkomst en godsdienst.
  • Wekelijks wordt er met de 18+ groep een thema of Bijbelgedeelte behandeld. De deelnemers zijn verschillend van afkomst en geloof, maar zoeken allemaal naar de God van de Bijbel.
  • De wekelijkse jongensclub kent zo’n 10-15 deelnemers. In de vakanties zijn het er 2x zoveel en wordt er een  uitgebreid voetbalprogramma georganiseerd met eten en een getuigenis of een Bijbels thema.
  • Woensdagmiddag voetballen 20-25 jongeren in de leeftijd van 11-15 jaar intens met elkaar. Dinsdagmiddag voetballen jongvolwassen met elkaar, zo’n 25-30 jongeren. Na afloop eten we met de jongeren en wordt er een helder getuigenis gegeven of een Bijbels thema uitgewerkt. En het eerste zaalvoetbalteam van het Bijbelhuis is een feit. Er is een groep geselecteerd die mee mag doen met de buurtcompetitie.
  • Ongeveer 1 keer per drie weken is er een bijeenkomst voor vrouwen in het Bijbelhuis om elkaar te ontmoeten, gezellig te babbelen, te eten, samen naar de Bijbel te luisteren en creatief bezig te zijn. Kortom, er eens even uit zijn en het leven met elkaar delen. De bijeenkomsten worden vooral bezocht door (christen)vrouwen uit het Midden-Oosten.
  • En iedere laatste zondag van de maand is er een samenkomst.
  • Daarnaast is er ook veel aandacht voor bezoekwerk. Kinderen, tieners en jongeren stellen het zeer op prijs om buiten de activiteit af te spreken. Ze kunnen daar echt naar uit zien. Jongeren die gaan trouwen, tieners die in de knoop zitten, jongvolwassenen die meer informatie wensen over mogelijkheden en kansen om hier te kunnen ‘ overleven’ of ontspanning nodig hebben vanwege alle vragen rond verblijf… Ook bij ouders is het goed om tijd voor een bezoek te nemen. Ernst van Velzen: “De accenten bij het bezoek zijn verschillend bij de teamleden; ieder heeft zijn/haar invalshoek. Daardoor heen hopen we dat lichtstralen van Gods liefde binnenkomen in het hart en leven van de families.”

De GZB ondersteunt het werk van het Bijbelhuis met financiën voor de salarissen en de activiteiten. Door middel van uw bijdrage bent u betrokken bij het evangelisatiewerk vanuit het Bijbelhuis in Antwerpen. Alvast hartelijk dank!