In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de dienende kerk in Costa Rica. In Costa Rica leven veel migranten uit Nicaragua en Venezuela. De immigratie, kosten van levensonderhoud, werkloosheid, extreme armoede en het geweld tegen vrouwen nemen toe. Kerken worden zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen. Ze voelen zich geroepen om te dienen, maar weten dit nog niet altijd handen en voeten te geven. 

Samen met het interkerkelijke seminarie ESEPA worden lokale kerken geïnspireerd, toegerust en begeleid om het Evangelie in Woord én daad uit te dragen. Hiervoor wordt een netwerk opgezet met voorgangers en leiders in de kerk. Maandelijks zijn er ontbijtbijeenkomsten waarbij thema’s worden besproken die relevant zijn voor missionair kerk-zijn in deze tijd en context. Verder worden er cursusmaterialen en Bijbelstudies ontwikkeld die in gemeenten gebruikt kunnen worden. Een aantal gemeenten wordt ook intensiever begeleid bij het maken van concrete plannen om als dienende, missionaire kerk in de samenleving aanwezig te zijn. 

Graag wil de GZB kerken in Costa Rica helpen om dienend aanwezig te zijn. In het programma ‘Een kerk die dient’ denken kerken na over de omgeving waarin ze staan, maar ook over hun eigen leden. Wat speelt er in de wijk en hoe kan de kerk daarvoor iets betekenen? Welke gaven zijn er aan een gemeente gegeven en hoe kunnen die ingezet worden om mensen buiten de kerk te dienen?