In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor bijbels onderwijs in de jonge kerk van Nepal. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn er ongeveer 3 miljoen christenen (3%). De leiders van de jonge, levendige kerken en ook de gemeenteleden zelf hebben meestal maar weinig (theologische) opleiding en bijbelkennis, vooral in de landelijke gebieden. Er is dan ook grote behoefte aan bijbeltraining.

Om hierin te voorzien, is in 1995 ITEEN opgericht. ITEEN (Institute for Theological Education by Extension in Nepal) is een interkerkelijke organisatie die op locatie bijbelcursussen organiseert voor gemeenteleden en kerkleiders. In groepsverband. Daarin ligt ook de kracht, het als christenen sámen doen. Er zijn cursussen op verschillende niveaus: voor beginners en voor gevorderden in het geloof en over diverse thema’s. In totaal zijn in heel Nepal en in de diaspora nu 8.332 studenten actief in 910 groepen, geleid door 168 tutors. De cursussen vinden in de kerken of bij de cursusleider thuis plaats. De studenten vinden de cursussen van ITEEN erg waardevol, zowel voor hun persoonlijk geloof als voor het gemeente-zijn. Ze leren de Bijbel kennen en lezen en leren meer over de basisthema’s van het geloof. En het mooie is dat de cursisten deze kennis op hun beurt weer overdragen aan anderen.

Omdat het grootste deel van de Nepalezen onder of rond de armoedegrens leeft, is het voor heel veel jonge kerken en cursisten moeilijk om de cursussen (helemaal) zelf te betalen. ITEEN wil dat nooit een belemmering laten zijn voor groei en voorziet (deels) in de kosten. De GZB draagt hier graag aan bij, alsmede aan het ontwikkelen, printen/drukken van cursusmateriaal en aan het trainen van tutors. Met uw bijdrage investeert u in de jonge, leergierige kerk in Nepal, zodat ze gezond verder kan groeien. In aantal, maar ook in diepte.