In de maanden mei en juni is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. In de afgelopen maanden heeft Willem-Jan studieverlof gehad in Leuven (België). Tijdens het studieverlof verbleef hij als “researcher in residence” (gastonderzoeker) aan de Evangelische Theologische Faculteit. Hij heeft zich tijdens het studieverlof verdiept in de vraag hoe een aantal psalmen door de eeuwen heen zijn uitgelegd en hoe kennis van die uitleggeschiedenis ons gebruik van de psalmen nu kan verrijken. Over Psalm 58 heeft Willem-Jan een serie blogberichten gemaakt, die is terug te lezen op zijn website www.wjdw.nl.