Vanuit de visie die gedeeld is, willen wij een vast aanspreekpunt zijn voor de gemeente over muzikale zaken rondom en buiten de eredienst. Denk hierbij aan aan praktische zaken (zoals roosters, techniek, plaats in de kerk, etc.) maar ook over liturgische onderwerpen (liedkeuze, vorm en inhoud, al dan niet in overleg met de predikant) willen wij ons graag buigen.

Belangrijk vinden wij om te noemen dat we een graag met u in contact komen. Als
u daarom vragen hebt, tips of opmerkingen kunt u deze met ons delen via muziek@hervormdgiessenburg.nl.

Schroom niet, alles is welkom.
Voel je ook vrij één van ons aan te spreken.

De muziekcommissie;
Feline van Tuijl, Anneke Segers, Martin Klop, Bart van Genderen, Arie-Jaap de Kok, Liezeke Schakel, Corné Muijlwijk