Verjaringsfonds

De medewerk(st)ers van dit fonds komen u wanneer u 65 jaar of ouder wordt namens de gemeente feliciteren op uw verjaardag en bieden u daarbij een felicitatiekaart aan. Daarbij kunt u een bijdrage voor het fonds geven, uiteraard geheel vrijwillig. Het op deze wijze bijeengebrachte geld wordt besteed aan de uitgaven van de kerkvoogdij, welke buiten de gewone begroting vallen.

 

Contactadres:

Fam. den Uil, van Brederodestraat 71, 0184-652028