Doop, Belijdenis, Avondmaal

Heilige Doop

In het midden van onze gemeente worden de kinderen die geboren worden binnen de wereldwijde gemeente van onze Heere gedoopt. De Heilige Doop is het teken van Gods eeuwig verbond van genade dat de Heere God op wil richten met mensen die vanuit zichzelf zondig zijn. De doop wordt bediend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Volwassenen die als kind niet gedoopt zijn en belijdenis doen van het geloof ontvangen aansluitend het teken van de Heilige doop.

In de regel wordt er de eerste zondag van de maand een doopdienst gehouden.
Wilt u uw kind laten dopen, neemt u dan contact op met uw wijkpredikant of wijkouderling.
De gegevens van de wijkpredikanten vindt u onder de kop contact.
De eigen wijkpredikant komt op doopbezoek.
De doop wordt bediend door de predikant die in de doopdienst voorgaat.

 

Heilig Avondmaal

Wanneer het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd wordt, dan gedenken we door brood en wij het sterven van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Gods Zoon was mens geworden en was bereid om Zijn leven af te leggen. Zo is Hij in plaats van zondaren gestorven aan het kruis en droeg Hij de straf die wij verdiend hadden vanwege de zonden door ons gedaan. Het Heilig Avondmaal zorgt er voor dat wij denken aan deze gebeurtenis, maar laat ons ook de zegenrijke gevolgen er van zien. Voor iedereen die in Heere Jezus gelooft, is er vergeving van zonden door Zijn heilswerk.

Vijf maal per jaar vindt een viering van het Heilig Avondmaal plaats, waaronder op de avond van Goede Vrijdag.
Op de Avondmaalszondagen is er in beide diensten gelegenheid aan de viering deel te nemen door de belijdende leden van de gemeente.

 

Belijdenis van het geloof
Tijdens de morgendienst op de zondag vóór Paaszondag wordt er belijdenis van het geloof afgelegd door de belijdeniscatechisanten.
Zij belijden persoonlijk hun geloof waarna zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk en toegelaten zijn tot het Heilig Avondmaal.