Catechisatie

Brugklascatechisatie

Op maandagavond is er voor de jongeren die naar de brugklas gaan catechisatie van 18:30 uur toto en met 19:15 uur. Na een korte presentatie over het onderwerp gaan we in groepen uiteen.

Tienercatechese

Zowel op maandagavond als op dinsdagavond hebben de jongeren de mogelijkheid om naar de catechisatie te komen. Op beide avonden begint het om 19:30 uur met een gezamenlijke presentatie. Daarna gaan we uit een in groepjes. De avond wordt om 20:30 uur afgesloten.

Belijdeniscatechisatie

Op de zondag voor Pasen, Palmpasen vindt de openbare belijdenis in vele kerken in Nederland plaats. Het is meer dan een simpel ritueel om aan het avondmaal te mogen. Het is meer dan iets ‘dat er gewoon bij hoort.’ Het is in principe te vergelijken met een huwelijk, behalve dat het hier niet om de keuze voor een levenspartner gaat, maar om die voor de Levenspartner. De beste die je je kunt wensen: de Schepper van de hemel en de aarde die als mens naar ons toe is gekomen: Jezus Christus.

Iemand die belijdenis heeft gedaan mag beschouwd worden als een christen die zijn eigen verantwoordelijkheid op zich neemt. Je ouders vroegen bij de doop Gods zegen en leiding over je leven. God sprak toen al uit dat Hij je God wilde zijn. Bij de belijdenis aanvaard je dit. Voortaan hoeven je ouders je niet meer aan de hand mee te nemen. Je bent er klaar voor om zelf een levenslange relatie met God aan te gaan. Dat is niets angstaanjagends of spannends, maar het mooiste wat er is. Om terug te komen op het voorbeeld van het huwelijk: iedereen mag weten dat je van God houdt, niets is mooier dan dat voor in de kerk hardop te kunnen zeggen.

Elk jaar wordt de belijdeniscatechese gegeven. In overleg met deelnemers meestal één avond in de twee weken. We beginnen eind september en de openbare geloofsbelijdenis zal de zondag voor Pasen plaats vinden.

Toch hebben veel mensen angst om belijdenis te doen. Stel je eens voor dat je na je belijdenis toch de fout in gaat, wat dan? En waarom moet dat eigenlijk publiekelijk? Is het niet voldoende om aan God zelf te vertellen dat je van Hem houdt? Kan ik niet nog een paar jaar wachten? Het zijn goede vragen. Te veel om in deze tekst te beantwoorden. Heb je nog andere vragen over de belijdenis of wil je je opgeven voor de catechisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van beide predikanten.

Hieronder staat een overzicht van onderwerpen die behandeld zullen worden:
1 Belijdenis en geloof
2 De Bijbel
3 God de Vader
4 God de Zoon
5 God de Heilige Geest
6 De kerk
7 De doop
8 Het avondmaal
9 De wet van God
10 Het gebed
12 Ik hoor bij de kerk der eeuwen
13 De organisatie van de kerk
14 Israël en de toekomst