Inzameling metalen

Sinds mei 2019 vindt er inzameling plaats van oude metalen.
Het initiatief wordt gedragen door de beide plaatselijke kerken (Hervormde en Gereformeerde kerk).

Uiteraard willen vrijwilligers hiermee geld genereren. Maar evenzeer is de inzet voor hergebruik en recycling materialen. (Oud ijzer, kabels, enz. koper, lood en aluminium (blikjes). Voor blikjes staan hiervoor in Giessenburg ook speciale afvalbakken.
De opbrengsten worden gelijkelijk verdeeld over het onderhoud van beide kerken en voor goede doelen.

De metalen kunnen worden gebracht bij de brengplaats (met kruiwagens) aan de Neerpolderseweg 19.
De werkgroep verwerkt enthousiast de binnenkomende materialen en kan zeker steun en hulp gebruiken.

Contactpersonen:
Erik Donk, 06- 34573542, namens diaconie.
Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl voor de coördinatie en opgave van vrijwilligers en eventuele  vragen over inzameling en ophaaldienst.