Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting (vaak afgekort als VT of V&T) biedt activiteiten aan voor de vorming en toerusting van gemeenteleden, zodat gemeenteleden Jezus kunnen vinden, kunnen volgen en kunnen verkondigen; tot verdieping van ons geloof in de drie-enige God én tot een leven ‘in de voetsporen’ van de Jezus Christus.

Basisprogramma en flyers

In de agenda (elders op deze website) staan alle activiteiten. Ook maken we een flyer met daarin een beschrijving van de activiteiten. Neem gerust een kijkje.

Bezetting Vorming en Toerusting

Bert Pesselse (voorzitter)
ds. Jan Holtslag (predikant)
Enrico van Tuijl (notulist)
Wendy van Tuijl (geloofsopvoeding gezinnen/jeugdwerk)
Philip de Koning  (coördinator kringen)
Willemieke van Wingerden
Willeke Faro (muzikale activiteiten)
Siebren Hakkesteegt (verspreiding en reclame)

Een overzicht van alle berichten van V&T