Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting (vaak afgekort als VT of V&T) biedt activiteiten aan voor de vorming en toerusting van gemeenteleden, zodat gemeenteleden Jezus kunnen vinden, kunnen volgen en kunnen verkondigen; tot verdieping van ons geloof in de drie-enige God én tot een leven ‘in de voetsporen’ van de Jezus Christus.

Bezetting Vorming en Toerusting

Eelko van Zuthem (voorzitter)
[vacature] (geloofsopvoeding gezinnen/jeugdwerk)
Philip de Koning  (coördinator kringen)
Willemieke van Wingerden
Liezeke Schakel (muziek)
Willeke Faro (jongeren)
Ds. Joren Menkveld
Siebren Hakkesteegt (notulist, verspreiding en reclame)

Bekijk het overzicht van alle berichten van V&T

Basisprogramma en flyer