Zending

Om Jezus te verkondigen heeft de gemeente een missionaire opdracht, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld. Ter ondersteuning van die opdracht heeft de kerkenraad een zendingscommissie ingesteld. Deze verricht haar taken onder haar verantwoordelijkheid. De zendingscommissie brengt met name het zendingswerk buiten Nederland onder de aandacht.

Doelstelling

Als gemeente zijn we geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Dit klinkt door in het door Jezus Christus zelf gegeven zendingsbevel uit Mattheus 28:19;

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”.

De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het stimuleren van dit proces van bewustwording door ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen zodat deze gaat: Meebidden, Meeleven, Meegeven.

 Samenstelling

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal commissieleden. De voorzitter is lid van de kerkenraad, dit zorgt voor een goede wederzijdse relatie en snelle communicatie tussen commissie en kerkenraad. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen worden in notulen vastgelegd.

Bij projecten wordt een werkgroep gevormd waaraan naast commissieleden ook andere gemeenteleden kunnen deelnemen. De commissie is financiële verantwoording schuldig aan de diaconie.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden:

Naam Telefoonummer  
Arjan de Looff 0184 – 65.31.36 voorzitter
Josette Kemkes 0184 – 65.32.82 secretaris
Amanda Holtslag 0184 – 65.13.61 penningmeester
Marije Dijkgraaf 0184 – 63.42.51  
Adriaan de Kuiper 0184 – 65.29.09  
Arie Rietveld 0184 – 61.83.57  
Corine van Selm 0184 – 65.30.75  
Theo Zijderveld 0184 – 65.29.62  


Samenwerking met organisaties

De zendingscommissie heeft contacten met verschillende organisaties die werken aan verspreiding van het evangelie en ondersteuning van vervolgde christenen in het buitenland. Met name worden genoemd: De Gereformeerde Zendingsbond, Open Doors en Stichting De Ondergrondse Kerk.

De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat mensen wereldwijd gaan leven zoals God dit heeft bedoeld. Door de GZB worden zendingswerkers  over de hele wereld uitgezonden om het evangelie te verkondigen. In de afgelopen jaren zijn we deelgenoot geweest van het zendingsechtpaar Tjerk en Marieke Visser. Zij hebben hun werkzaamheden voor de GZB in de zomer van 2016 afgerond. In de toekomst hopen we op dezelfde manier een zendingswerkers via de GZB te ondersteunen. Voor meer informatie over de GZB, zie www.gzb.nl

Het werk van Open Doors en de SDOK wordt ondersteund door regelmatig kaarten aan gemeenteleden uit te delen die kunnen worden verstuurd naar vervolgde christenen. Ook vragen we regelmatig hen te gedenken in het gebed. Daarnaast worden regelmatig kaarten verstuurd naar zendingswerkers van de GZB. Meer informatie over Open Doors kunt u vinden op www.opendoors.nl. Voor meer informatie over SDOK, zie www.sdok.nl.

Ondersteunen Dr. Willem-Jan de Wit

Wij ondersteunen het werk van Dr. Willem-Jan de Wit. Willem-Jan is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt toekomstige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie in Caïro, Alexandrie en Minya diverse deeltijdopleidingen aan voor belangstellenden.

Willem-Jan: “Christenen in Egypte hebben het niet altijd gemakkelijk. Van tijd tot tijd worden er bloedige aanslagen op hen gepleegd. Desondanks tref je in Egypte kerken vol ouderen en jongeren en kinderen aan en worden er nieuwe gemeenten gesticht. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van mij geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan. Met de studenten die op het seminarie zelf wonen heb ik ook tal van gesprekken buiten de colleges om, bijvoorbeeld om de exegese voor een preek door te spreken of om na te denken over de plaats van christenen in de samenleving.”

Het werk van Willem-Jan de Wit is te volgen via zijn eigen website https://wjdw.nl/, waar hij regelmatig blogs plaatst. Ook verschijnt er ongeveer twee keer per jaar een nieuwsbrief.

Versturen kaarten

Als zendingscommissie willen we ook actief mensen ondersteunen en aanmoedigen. Een van de manieren om hier handen en voeten aan te geven is het sturen van kaarten naar mensen die vervolgd worden om hun christelijk geloof.

In de even maanden wordt er op de 2e zondag van de maand een aantal kaarten bij de ingang van de kerk gelegd om als gemeente onze namen te noteren ter bemoediging van de mensen. Deze adressen komen worden aangeleverd door Open Doors.

De doelstelling van Open Doors is:

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Onze doelstelling;

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

In Iran zitten veel christenen gevangen om hun geloof. Anderen staan terecht omdat ze overtredingen zouden hebben begaan. Vier van hen sturen we als gemeenten een kaart.

Ebrahim Firouzi (31) werd beschuldigd van ‘het promoten van zijn geloof’ en ‘het uitvoeren van evangelisatiewerk’. Hij zit sinds 2013 gevangen en zou in 2015 vrij gelaten worden, maar toen werd hij ervan beschuldigd dat hij ‘tegen de nationale veiligheid’ in zou gaan. Hij kreeg toen weer vijf jaar gevangenisstraf. We bemoedigen  Ebrahim met een kaart zodat hij zich aan Jezus Christus vasthoudt in deze moeilijke tijd.

Nasser-Navard Gol-Tapeh (57) heeft een gevangenisstraf van tien jaar gekregen vanwege ‘missionaire activiteiten’. Hij werd in juni 2016 gearresteerd. Onlangs schreef hij vanuit de gevangenis: “Ik dank de Here God vol vreugde en vrede omdat hij mij waardig vindt om hier vanwege mijn geloof te zitten. Ik mag hier een getuige van Jezus Christus zijn”.

Pastor Victor Bet-Tamraz werd in 2014 gearresteerd toen hij Kerstmis vierde. De kerk die hij eerder leidde was in 2009 al gesloten door de overheid. In 2014 werd hij voor tien jaar gevangengezet omdat hij zou evangeliseren en omdat hij ‘illegale activiteiten met zijn huiskerk’ zou houden. Hij is nu toch op borgtocht vrij, maar lijdt onder de onzekerheid of hij weer naar de gevangenis moet.

Shamiram Isavi Khabizeh is de vrouw van pastor Victor. Zij wordt beschuldigd van het ‘handelen tegen de nationale veiligheid door het samenbrengen van groepjes mensen, het bijwonen van een buitenlandse training en het trainen van leiders en pastors om als spion te werken’. Ze heeft deze beschuldiging aangevochten en wacht nu op het vonnis van de rechter. We bemoedigen Shamiram met een kaart zodat ze haar zekerheid bij de Here God zoekt.

Gebedspunten:

  • Bid dat het beroep van Shamiram wordt aangenomen en dat ze vrijgesproken wordt.
  • Bid om moed, volharding en kracht voor de vier christenen.
  • Bid dat recht geschiedt en dat Ebrahim, Nasser-Navard, Victor en Shamiram vrij gesproken worden.

In de oneven maanden wordt er op de 2e zondag van de maand een aantal kaarten uitgedeeld, om als gemeente op te sturen naar gevangen Christenen over de hele wereld, die onze bemoediging hard nodig hebben. Als gemeentelid kunt u een persoonlijk bericht aan deze gevangene schrijven om daarna deze kaart zelf op te sturen. Deze adressen komen van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk).

De doelstelling van SDOK:

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar. Een lichaam waarbij ‘delen’ en ‘dienen’ centraal staan.

“Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus.”
(1 Korinthe 12:26,27)

We delen in het lijden
Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk, emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent”. Daarom staat SDOK naast vervolgde broeders en moedigt hen aan trouw te blijven aan God.

We delen in de zegen
We merken dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons geloof versterken. Onze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods genade en kracht. Hun verhalen moedigen ons aan om Jezus Christus te blijven volgen, ongeacht de gevolgen.

Hieronder de namen van de gevangenen en de reden dat zij onze bemoediging hard kunnen gebruiken (SDOK);

Bahkrom Kholmatov
Bakhrom Kholmatov uit Tajikistan wordt beschuldigd van het laten zingen van liederen die aanzetten tot extremisme en het uitdelen van christelijke boeken. Eén van de liederen waar de geheime politie over viel, was een lied over Efeze 6. Hierin staat ‘dat wij de strijd niet tegen vlees en bloed hebben, maar tegen de overheden’. Dit zet aan tot extremisme en roept mensen op om de regering omver te werpen’, aldus de aanklacht. Ook zijn oproep aan mensen om hun vertrouwen op Jezus te stellen, is een aanklacht. Bakhrom werd hiervoor veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De familie van Bakhrom heeft gevraagd om twee dingen te doen: te bidden voor de voorganger, zijn familie en gemeente. En om te blijven zingen voor God, anderen te dienen en uw geloof te delen, zelfs als het u in problemen brengt!

Mussie Ezaz
Jeugdleider Mussie Ezaz uit Eritrea werd in september 2007 gearresteerd. Hij is lid van de Kale Hiwot (Word of Life) Church. Medegelovigen omschrijven hem als een aardige, vrijgevige en getalenteerde leider. Na zijn arrestatie wist zijn familie lange tijd niet waar Mussie was opgesloten. Er werd gevreesd dat hij was vermoord of dat hij was achtergelaten in een cel ergens in de woestijn. Recente rapporten wijzen uit dat Mussie gevangen zit in een streng bewaakte gevangenis in de hoofdstad Asmara. Hij is nooit aangeklaagd of veroordeeld. Zijn familie heeft geen idee of hij ooit vrij zal komen. Mussie is getrouwd en heeft drie kinderen.

Zhao Weiliang
De Chinese christen Zhao Weiliang is tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zhao was met andere christenen liederen aan het zingen, toen er een inval door de politie plaatsvond. Alle christenen werden direct opgepakt. Een maand later waren alle christenen weer op vrije voeten, behalve Zhao. Hij werd beschuldigd van “het ondermijnen van de staat” en veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Inmiddels is Zhao vrijgelaten!

Alimujiang Yimiti
In september 2007 werd het bedrijfje van de Chinese christen Alimujiang Yimiti door de overheid gesloten. Hij werd ervan beschuldigd zijn bedrijf te gebruiken als dekmantel om het Evangelie te verspreiden onder de Oeigoeren, een Chinese minderheid. In januari 2008 werd Alimujiang gearresteerd en beschuldigd van ‘ontwrichting van de nationale overheid en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Deze aanklacht kan aanleiding zijn voor de doodstraf. Alimujiang bekeerde zich in 1995 van de islam tot het christendom en was als christen actief in een groeiende Oeigoerse gemeente. In 2008 werd Alimujiang veroordeeld tot vijftien jaar cel. Sinds 2012 heeft hij geen toegang meer tot zijn advocaat.

Haile Nayzgi
Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Christenen lijden erg onder het regime van president Isaias Afewerki. De autoritaire regering ziet ‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend christenen gevangen in Eritrea. Een van de gevangenen is voorganger Haile Nayzgi. Haile Nayzgi werd op 23 mei 2004 opgepakt. Vanaf het begin van zijn gevangenschap mocht hij geen contact met zijn vrouw en kinderen hebben. Inmiddels is zijn gezin gevlucht naar Sudan.

Zhang Shaojie
De Chinese voorganger Zhang Shaojie (51) werd op  16 november 2013 gearresteerd in zijn kerkgebouw. Zhang werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf vanwege ‘het verzamelen van een menigte om de openbare orde te verstoren’. In de periode dat Zhang werd gearresteerd, werden ook twintig andere gemeenteleden opgepakt.
UPDATE juni 2017: Volgens zijn dochter Esther Zhang wordt Shaojie gemarteld. “Mijn vader wil in hoger beroep, maar de regering zegt dat hij dat pas krijgt als hij toegeeft schuldig te zijn. Ze behandelen hem slecht om hem te breken. Hij krijgt geen zonlicht, wordt 24 uur achter elkaar uit zijn slaap gehouden en krijgt slechts een gestoomd broodje per dag. Volgens mensen die met hem vast zaten, is mijn vader dichtbij de dood. Hij lijdt mentaal en fysiek.”

Kiflu Gebremeskel
Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Christenen lijden erg onder het regime van president Isaias Afewerki. De autoritaire regering ziet ‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend christenen gevangen in Eritrea. Een van de gevangenen is voorganger Kiflu Gebremeskel. Gebremeskel werd op 23 mei 2004 thuis opgepakt. Sindsdien hebben zijn vrouw en vier kinderen hem niet meer gezien. In 2012 werd Gebremeskel door een van zijn gemeenteleden in een ziekenhuis gezien. Hij zag er slecht uit en had veel gewicht verloren.

Imran Ghafur
De Pakistaanse christen Imran Ghafur Masih is in 2010 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege blasfemie. Ook moet hij een boete van ruim duizend euro betalen.  Op 1 juli 2009 maakt Imran de winkel van zijn broer schoon. Het afval dat hij verzameld heeft, brengt hij naar  buiten om te verbranden. Terwijl Imran de spullen verbrandt, waaien er pagina’s van een islamitisch boek in het  vuur. Imrans buurman ziet dit gebeuren en waarschuwt andere moslims uit de buurt. De buurman is woedend en schreeuwt dat Imran pagina’s van de Koran heeft verbrand. Imran wordt door de mannen mishandeld en daarna door de politie gearresteerd. Terwijl hij in de cel zit, wordt het politiebureau met stenen bekogeld. “Geef de doodstraf aan iemand die de Koran ontheiligt!”, wordt er geroepen. Imran wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Kidane Weldou
Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Christenen lijden erg onder het regime van president Isaias Afewerki. De autoritaire regering ziet ‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend christenen gevangen in Eritrea. Een van de gevangenen is voorganger Kidane Weldou, die sinds 2005 plotseling verdween.