Huwelijksinzegening

Wanneer jullie huwelijksplannen hebben en jullie huwelijk in willen laten zegenen, neem dan tijdig, in ieder geval voor het in ondertrouw gaan, contact op met de eigen wijkpredikant.

Neem contact op met kerkrentmeester Harm Trouwborst (zie kopje onder kerkelijke organisatie)
voor het gebruik van de kerk en het regelen van een koster.
Neem contact op met een van de organisten voor begeleiding van de dienst.