Doopaanvraag

De Heilige Doop wordt ongeveer 10 keer per jaar bediend, in principe op de eerste zondag van de maand. Meestal is er geen doopdienst in januari en augustus. Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen de doopvragen alleen beantwoord worden door de ouders of verzorgers welke belijdend lid of dooplid zijn of blijk geven van verbondenheid met onze gemeente. Jaarlijks kan belijdenis van het geloof worden afgelegd in het midden van de gemeente, na voorafgaande belijdeniscatechese.

Mocht u uw kind willen laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten via de contactpagina.