Kerkauto en ziekenvervoer

Kerkauto

Gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen, maar dat wel graag willen, kunnen gebruik maken van de kerkauto.

Dit kunt u doen door uiterlijk drie kwartier voor de dienst te bellen naar het nummer dat in De Zaaier is vermeld.
U wordt dan 20 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

De kerkauto zal voor alle kerkdiensten beschikbaar zijn, dus ’s morgens en ’s avonds en ook voor de diensten op bijzondere dagen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de kerkauto Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per mail: settesok@hotmail.com.
Of u kunt zich wenden tot een van de diakenen: Jan Verspuij (tel. 0184-651445 of 06-53784406) of Erik Donk (06-34573542).

Er is een groep vrijwilligers die met de kerkauto rijden.
Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger dan kunt u dat ook doen bij de aangegeven adressen.

Ziekenvervoer

Indien men geen vervoersmogelijkheden heeft om een bezoek te brengen aan een ziekenhuis, waar één van de naaste familieleden verblijft, heeft de diaconie de mogelijkheid om twee maal per week dit vervoer te verzorgen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met diaken Erik Donk (tel. 06-34573542) of diaken Jan Verspuij (tel. 0184-651445).
Indien chauffeurs zich voor dit vervoer beschikbaar willen stellen, kan dit eveneens bij de genoemde adressen worden aangegeven.