College van Kerkrentmeesters

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Erik de Bruijn

Erik de Bruijn

Ouderling-kerkrentmeester

Paralleweg 51 Hardinxveld Giessendam
0184-630627 / mail

Ed Bohré

Ed Bohré

Ouderling-kerkrentmeester

Wetering 24 Giessenburg
0184-651960 / mail

Gerard de Jong

Gerard de Jong

Ouderling-Kerkrentmeester

Juliana van Stolberglaan 13 Giessenburg
0184-654920 / mail

Enrico van Tuijl

Enrico van Tuijl

Ouderling-kerkrentmeester

Wetering 2
3381 DL Giessenburg
mail

Kerkrentmeesters:

J. Hakkesteegt, Van Marlotstraat 58, 0184-414385,  jhakkesteegt@hervormdgiessenburg.nl

C. Ouwerkerk, Hof van Giessen Nieuwkerk 11, 0184 – 651269, couwerkerk@hervormdgiessenburg.nl

H. Stam, van Wenastraat 13, 0184-653117, hstam@hervormdgiessenburg.nl

Commissie van bijstand:

H. Hardendood, van Delftstraat 18, 0184-653584, hendrikenanna@hotmail.com

Sacha Romeijn, Wilhelminalaan 21, 0184-653156, sromeijn@hervormdgiessenburg.nl

M. de Lange, Bogerd 14, 0184 – 741026, mdelange@hervormdgiessenburg.nl

S. Kwakernaak, van Marlotstraat 29, 0184 – 419479, skwakernaak@hervormdgiessenburg.nl

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesterij is NL15RABO0373704410.
Het rekeningnummer voor de nieuwe Rank is NL37RABO0373704402.

Financiën

Per kwartaal wordt aan alle meerderjarige leden van onze kerkelijke gemeente een acceptgirokaart toegezonden.
Wij vragen uw financiële bijdrage en bestemmen deze voor de bekostiging van de erediensten, het pastoraat, de catechese, het onderhoud aan gebouwen en terreinen, en vele andere zaken.