Financiële ondersteuning en aanmoediging

 

Een (financiële) gift/ondersteuning als aanmoediging/stimulering 

van een diaconale of missionaire activiteit of Bijbelse opleiding. Denk aan deelname aan een (diaconaal) project, werkvakantie, Bijbelschool of dergelijke. Om (met name jongere) gemeenteleden aan te moedigen tot diaconale of missionaire activiteiten of het volgen van een Bijbelse opleiding (Bijbelschool of dergelijke) heeft de diaconie hiervoor een regeling vastgesteld.

Er kan een stimuleringsbijdrage worden gegeven tot een maximum van € 500. Dit afhankelijk van de kosten van het diaconale project of de Bijbelse opleiding.

Zijn er duidelijke (financiële) problemen om de nood op te lossen of een gewenst project / activiteit door te laten gaan, dan kan een aanvullende bijdrage of een renteloze lening een mogelijkheid zijn.

Voor dit alles moet bij de diaconie een aanvraag worden gedaan waarbij informatie wordt gegeven over:

  1. De reden/urgentie voor de aanvraag.
  2. Het kostenplaatje van de aanvraag. (Voor noodhulp, project, opleiding, etc.)
  3. Welke financiën de aanvrager zelf bij kan dragen.
  4. Welke inspanning (extra werk, actie e.d.) de aanvrager zelf levert.
  5. Wat de mogelijkheden zijn via familie, kennissen of vriendenkring.
  6. Zijn er instanties (WMO, ….) waar de aanvrager een beroep op kan doen?

Bij een (stimulerings-) gift voor een (missionair-diaconaal) project of activiteit, wordt zo mogelijk gevraagd om een terugkoppeling te geven aan de gemeente, bijvoorbeeld op een gemeenteavond of clubavond of via de Nieuwsbrief.

 

U/jij kunt de aanvraag met daarbij een toelichting volgens de bovengenoemde punten sturen naar penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl. Wij zullen het vervolgens in overweging nemen en een terugkoppelingen geven.