Diaconie

Diaconaat betekent letterlijk: Dienst. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Diaconaat is ons handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen of verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. We zijn geroepen om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.

Met de binnenkomende gelden is er aandacht voor:

  • De (eigen) directe omgeving. Geloofsgenoten/kerkleden, buren en plaatsgenoten.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in eigen land.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in de wereld.

Financiën en giften

Giften voor de diaconie aangekondigde projecten en noodhulp kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. diaconie NH kerk Giessenburg & Neder-Slingeland onder vermelding van het doel.

Personen

In de diaconie zitten de volgende personen:

  • Jan Verspuij                  voorzitter
  • Joost Dijkgraaf             secretaris
  • Jaap van Oenen            penningmeester
  • Erk Donk                       wijkdiaken
  • Coen van Genderen      jeugddiaken

Heeft u een vraag of wilt u contact met de diaconie? Dat kan via het volgende email adres: penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl. Of u neemt contact op met een van de diakenen:

Adressen en taakverdeling:

J.D. Verspuij

J.D. Verspuij

Voorzitter

Bovenkerkseweg 3a 3381 KA Giessenburg
06-53784406 / mail

J.G. Dijkgraaf

J.G. Dijkgraaf

Secretaris en wijkdiaken Oost

Van Brederodestraat 26 3381 BC Giessenburg
06-12762100 / mail

J.M. van Oenen

J.M. van Oenen

Penningmeester

Peursumseweg 9 3381 KT Giessenburg
06-12942021 / mail

Coen van Genderen

Coen van Genderen

Jeugdleider (jeugddiaken)

Grotewaard 43 4225 SL Noordeloos
06-29478314 / mail

E. Donk

E. Donk

Wijkdiaken West

Lijnbaan 17 3381 AS Giessenburg
06-34573542 / mail