Kerk, School en Gezin

Voor de verbinding van kerk, school en gezin. Contacten lopen via de predikanten.