Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar.

We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen.Ieder kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of financiële mogelijkheden.de kerk kan helpen!

HULP NODIG?De hulpvraag kan worden aangegeven bij de coördinator Leo Timmer (Bogerd 36, tel. 0184-651388) of via e-mailadres: Hulpdienstgiessenburg@gmail.com. Hij geeft uw hulpvraag door aan een van de aangesloten kerken.

Gereformeerde kerk te Giessenburg: diaconie.pkngiessenburg@gmail.com
Hervormde kerk te Giessen-Nieuwkerk: diaconie@hervormdgiessenburg.nl
Rafaël Rivierenlanden te Giessenburg: kantoor@rafaelgsl.nl
Hervormde kerk Giessen-Oudekerk: diaconie@hggop.nl

N.B. Voor sommige problemen is het verstandig om een beroep te doen op (professionele) organisaties.

Contact

Voor iedereen in Giessenburg en Giessen-Oudekerk die ondersteuning nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld:

U kunt de diaconale hulpdienst benaderen:
U ervaart eenzaamheid en wilt graag dat iemand u af en toe bezoekt.
U heeft moeite met het invullen van formulieren en wilt advies/hulp bij de aanvraag van bepaalde voorzieningen, extra hulp of een betere situatie van verzorging e.d.
U wilt er graag eens even tussenuit, ondanks een beperking vanwege lichamelijke problemen. (Eventueel wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.)
U bent moeilijk ter been en heeft vervoer nodig om boodschappen te doen, ergens een bezoek te brengen, of bij voorbeeld een kerkdienst te bezoeken.
U heeft klussen in huis.Uw financiële positie is onhoudbaar.Voor hulp voor uzelf.

U hoeft geen kerklid te zijn om hulp te krijgen. Voor hulp voor anderen. Sommige mensen durven niet om hulp te vragen of kennen de weg niet. Vraag of u hun naam mag doorgeven. Voor informatie, bemiddeling of de weg naar hulp. Bijvoorbeeld als het u niet lukt om uit de mogelijkheden te komen van de bestaande regelingen via de gemeente of sociale dienst Avres. (Zie ook: www.molenlanden.nl of www.avres.nl)Voor hulp om uw financiën en administratie op orde te krijgen kunt u ook terecht bij de Stichting SchuldHulp Molenlanden. Een vrijwilliger (hulpmaatje) kan u dan op weg helpen. Informatie of aanmelden kan via www.schuldhulpmaatje.nl Voor wie?