Predikanten, kerkenraad en wijkindeling

Predikanten

Ds. J.Holtslag

Ds. J.Holtslag

Predikant wijk West

Kerkweg 1b, Giessenburg
0184-651361 / mail

Ds. J. Menkveld

Ds. J. Menkveld

Predikant wijk Oost

Heul 34, Giessenburg
06-44116081 / mail

Moderamen

B.M. van Genderen

B.M. van Genderen

Preses Kerkenraad

Muisbroekseweg 16a Giessenburg
0184-652832 / mail

J. Holtslag

J. Holtslag

Predikant en assesor

Kerkweg 1b Giessenburg
0184-651361 / mail

A.J. Overduin

A.J. Overduin

Scriba Kerkenraad en Moderamen

Willem de Zwijgerlaan 21 Giessenburg
0184-652399 / mail

E.k. Bohré

E.k. Bohré

Ouderling-kerkrentmeester

Wetering 24 Giessenburg
0184-651960 / mail

J.D. Verspuij

J.D. Verspuij

Diaken

Bovenkerkseweg 3a Giessenburg
0184-651445 / mail

Diakenen

J.D. Verspuij

J.D. Verspuij

Voorzitter

Bovenkerkseweg 3a 3381 KA Giessenburg
06-53784406 / mail

J.G. Dijkgraaf

J.G. Dijkgraaf

Secretaris en wijkdiaken Oost

Van Brederodestraat 26 3381 BC Giessenburg
06-12762100 / mail

J.M. van Oenen

J.M. van Oenen

Penningmeester

Peursumseweg 9 3381 KT Giessenburg
06-12942021 / mail

Coen van Genderen

Coen van Genderen

Jeugdleider (jeugddiaken)

Grotewaard 43 4225 SL Noordeloos
06-29478314 / mail

E. Donk

E. Donk

Wijkdiaken West

Lijnbaan 17 3381 AS Giessenburg
06-34573542 / mail

Ouderlingen

Lo Boer

Lo Boer

Ouderling ouderenwerk

Prins Bernhardlaan 3 3381AV Giessenburg
0184-651450 / mail

J.W. Faro

J.W. Faro

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Wilhelminalaan 44 Giessenburg
0184-651708 / mail

A.J. Overduin

A.J. Overduin

Scriba Moderamen

Willem de Zwijgerlaan 21 Giessenburg
0184-652399 / mail

J.H. in 't Veld

J.H. in 't Veld

Jeugdleider 12- (jeugdouderling 12-)

Wilhelminalaan 30 Giessenburg
0184-654565 / mail

G.T. van Wingerden

G.T. van Wingerden

Jeugdleider (jeugdouderling 12+)

Wilhelminalaan 47 Giessenburg
0184-630020 / mail

W. de Kuiper

W. de Kuiper

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Slingelandseweg 11 Giessenburg
0184-651098 / mail

A. de Kuiper jr

A. de Kuiper jr

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Slingelandseweg 7 Giessenburg
0184-653713 / mail

B. de Hoop

B. de Hoop

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Peursumseweg 65 Giessenburg
0184-651934" / mail

Huib Glerum

Huib Glerum

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Johan de Kreijstraat 33 3381DG Giessenburg
0184-652948 / mail

Martijn Donk

Martijn Donk

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Bovenkerkseweg 36 3381KB Giessenburg
06-81196453 / mdonk@hervormdgiessenburg.nl

B.W. Vollmuller

B.W. Vollmuller

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Bogerd 8 Giessenburg
0184-652517 / mail

S. van der Vlies

S. van der Vlies

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Doetse Vliet 1G Giessenburg
0184-654120 / mail

Eelko van Zuthem

Eelko van Zuthem

Ouderling V&T

Van Marlotstraat 40 3381 CE Giessenburg
mail

Wilrik den Besten

Wilrik den Besten

Wijkcontactpersoon (wijkouderling)

Kerkweg 8a
3381 KJ Giessenburg
0622668557 of mail

Adriaan van Houwelingen

Adriaan van Houwelingen

Ouderling Evangelisatie

Wetering 5
3381 DL Giessenburg
mail of bel

Kerkrentmeesters

Erik de Bruijn

Erik de Bruijn

Ouderling-kerkrentmeester

Paralleweg 51 Hardinxveld Giessendam
0184-630627 / mail

Ed Bohré

Ed Bohré

Ouderling-kerkrentmeester

Wetering 24 Giessenburg
0184-651960 / mail

Gerard de Jong

Gerard de Jong

Ouderling-Kerkrentmeester

Juliana van Stolberglaan 13 Giessenburg
0184-654920 / mail

Enrico van Tuijl

Enrico van Tuijl

Ouderling-kerkrentmeester

Wetering 2
3381 DL Giessenburg
mail

Wijkindeling

Straten wijk oost Ouderling Straten wijk West Ouderling
d’Ablaing van Giessenburgstraat B. de Hoop Ambachtsweg B. de Hoop
Arent van Gentstraat B. de Hoop Boezem H. Glerum
A.M.A. van Langeraadweg B. de Hoop Bogerd S. van der Vlies
Bredero’s Hof (Van Hardenbroekstraat) L. Boer Bovenkerkseweg W. de Kuiper
Brugstraat M. Donk Bredero’s Hof (Van Brederodestraat) L. Boer
De Boodtstraat A. de Kuiper. jr Burgemeester Van der Bruggelaan S. Faro
Doetse Vliet B.W. Vollmuller C.M. van Houwelingweg B. de Hoop
Doetseweg B.W. Vollmuller Diep H. Glerum
Dorpsstraat 2-66 en 3-55 B.W. Vollmuller Emmalaan S. Faro
Dorpsstraat 68-108 en 61-101 M. Donk Hardinxveld -Giessendam W. de Kuiper
Giessenlaan 1-17 en 2-24a S. Faro Heul H. Glerum
Giessenlaan 19-67 en 28-86 M. Donk Hof van Giessen-Nieuwkerk (exclusief De Groene Wei) W. de Kuiper
Gorinchem B. de Hoop Johan de Kreijstraat H. Glerum
Hoornaar D.W. den Besten Juliana van Stolberglaan M. Donk
Kerkhoflaan M. Donk Kerkweg 10-26 B. de Hoop
Kerkweg 2-8b M. Donk Leerdam B. de Hoop
Kerkweg 1b-1d B.W.Vollmuller Liesveld S. van der Vlies
Kerkweg 3a-7 B. de Hoop Meanderhof W. de Kuiper
Klein kroos B.W. Vollmuller Neerpolderseweg W. de Kuiper
Landscheiding B. de Hoop Nijverheidsweg B. de Hoop
Lisdodde B.W. Vollmuller Oranjelaan S. Faro
Lijnbaan M. Donk Prins Bernhardlaan S. Faro
Lijnbaanplein M. Donk Sliedrecht W. de Kuiper
Muisbroekseweg D.W. den Besten Sluis H. Glerum
Noordeloos D.W. den Besten Wetering H. Glerum
Parallelweg Giessenburg B. de Hoop Wilhelminalaan S. van der Vlies
Peursumseweg D.W. den Besten Willem de Zwijgerlaan S. Faro
Pijlkruid B.W. Vollmuller 75-80 Jarigen L. Boer
Randlaan S. Faro De Groene Wei L. Boer
Schoolstraat S. Faro De Lange Wei, Hardinxveld-Giessendam L. Boer
Schuitenmakersweg D.W. den Besten Open Vensters, Ameide L. Boer
Sleeuwijk B. de Hoop
Slingelandseweg D.W. den Besten
Smoutjesweg D.W. den Besten
Taets van Amerongenstraat A. de Kuiper. jr
Van Brederodestraat (exclusief Brederode’s Hof) A. de Kuiper. jr
Van Delftstraat A. de Kuiper. jr
Van Drenckwaertstraat B. de Hoop
Van Hardenbroekstraat B. de Hoop
Van Marlotstraat B. de Hoop
Van Wenastraat A. de Kuiper. jr
Vlietweg D.W. den Besten
Waterkant B.W. Vollmuller
Zwanebloem B.W. Vollmuller
Heideweg
Hoefweg Oost
Hoefweg West
Waterviolier