Bibliotheek

Vanuit de visie van de kerkenraad vindt u in deze bibliotheek een aantal nota’s. Deze documenten zijn het resultaat van het gezamenlijk denken en spreken over thema’s die ons in bestuurlijke zin bezig houden. Vooral echter betreft het nota’s die betrekking hebben op thema’s die spelen in de hedendaagse kerkelijke gemeente en, breder bezien, de maatschappij.We proberen hierbij onder Gods leiding en met Zijn Woord als uitgangspunt tot overwegingen te komen die richting duidend zijn. Geen harde kaders, geen strikte besluitvorming. Dit in het besef dat elke situatie uniek is en dat steeds weer een grondige beschouwing nodig is om er in wijsheid mee om te kunnen gaan.

Toon enkel resultaten uit de volgende categorieën:

Hier komt een korte toelicht bij het kiezen van een categorie hierboven.