Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

Onze gemeente is wat betreft de predikanten pastoraal verdeeld in Wijk West en Wijk Oost. Daarnaast is er een indeling in de wijken en de verzorgings- en verpleeghuizen. In verband met goede zorg en oog voor elkaar zijn bij alle wijken leden van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) betrokken.

In de bezoeken van de HVD-leden staat het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop.

De (wijkgebonden) taken van de HVD-dames zijn o.a.

  1. Het blad “Lichtspoor” bij ouderen bezorgen. Zo mogelijk geeft dit ook een extra contact-moment. 

Het blad wordt in ieder geval aangeboden bij ouderen vanaf 70 jaar. Ook andere senior-belangstellenden (eventueel chronisch zieken of dergelijke) kunnen het blad ontvangen. Er zijn 6 uitgaven per jaar.

Contactpersoon voor Het Lichtspoor is mw. M. Stam, tel. 0184-652222.

  1. Naast de adressen van Het Lichtspoor kunnen ook andere leden (jong of oud) worden bezocht bij (langdurige) ziekte, eenzaamheid, behoefte aan contact i.v.m. alleen zijn of sterk aan huis gebonden e.d.
  2. Er kan meegeleefd worden bij bijzondere omstandigheden, overlijden e.d.

De ouderling overlegt met de HVD-dames de zorg en aandacht in de wijk. Ook i.v.m. bijzonderheden en nieuwe leden voor bij voorbeeld Het Lichtspoor of bezoek. 

Indien nodig kan een diaken worden ingeschakeld die volgens de lijst bij de wijk hoort. Zo nodig wordt ook professionele hulp/ondersteuning ingeschakeld. 

Het is sowieso goed bijzonderheden aan elkaar door te geven en elkaar op de hoogte te houden.

Indien gewenst kan contact opgenomen worden met de wijkouderling en bij hulpvragen met de wijkdiaken.

Overzicht indeling HVD-dames:

Wijkouderling Wijkdiaken HVD-dame
Wilrik den Besten Joost Dijkgraaf Rian de KoningMarjolein de Kuiper

Lia van Dijk

Martijn Donk Erik Donk Adrie VlokCoosje Vonk
Sjaak Faro Erik Donk Corrie van GeffenMargreet van Houwelingen
Huib Glerum Joost Dijkgraaf Annemarie Verspuij
Bas de Hoop Joost Dijkgraaf Anke BüchnerJanny de Jong

Petra Timmermans

Adriaan de Kuiper Joost Dijkgraaf Caroline KoekkoekRinie Groeneveld
Wouter de Kuiper Erik Donk Cora WolsMarieke Stam
Sijmen van der Vlies Erik Donk Anke BüchnerWilma Jeninga
Pim Vollmüller Joost Dijkgraaf Ati MuijlwijkJoke Pladdet
Lo Boer Erik Donk Coosje Vonk (Bredero’s hof, Van Hardenbroekstraat)
Aartje den Uil (De Groene Wei)
Marieke Stam (De Lange Wei, Hardinxveld)