Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

Onze gemeente is wat betreft de predikanten pastoraal verdeeld in Wijk West en Wijk Oost. Daarnaast is er een indeling in de wijken en de verzorgings- en verpleeghuizen. In verband met goede zorg en oog voor elkaar zijn bij alle wijken leden van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) betrokken.

In de bezoeken van de HVD-leden staat het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop.

De (wijkgebonden) taken van de HVD-dames zijn o.a.

  1. Het blad “Lichtspoor” bij ouderen bezorgen. Zo mogelijk geeft dit ook een extra contact-moment. 

Het blad wordt in ieder geval aangeboden bij ouderen vanaf 70 jaar. Ook andere senior-belangstellenden (eventueel chronisch zieken of dergelijke) kunnen het blad ontvangen. Er zijn 6 uitgaven per jaar.

Contactpersoon voor Het Lichtspoor is mw. M. Stam, tel. 0184-652222.

  1. Naast de adressen van Het Lichtspoor kunnen ook andere leden (jong of oud) worden bezocht bij (langdurige) ziekte, eenzaamheid, behoefte aan contact i.v.m. alleen zijn of sterk aan huis gebonden e.d.
  2. Er kan meegeleefd worden bij bijzondere omstandigheden, overlijden e.d.

De ouderling overlegt met de HVD-dames de zorg en aandacht in de wijk. Ook i.v.m. bijzonderheden en nieuwe leden voor bij voorbeeld Het Lichtspoor of bezoek. 

Indien nodig kan een diaken worden ingeschakeld die volgens de lijst bij de wijk hoort. Zo nodig wordt ook professionele hulp/ondersteuning ingeschakeld. 

Het is sowieso goed bijzonderheden aan elkaar door te geven en elkaar op de hoogte te houden.

Indien gewenst kan contact opgenomen worden met de wijkouderling en bij hulpvragen met de wijkdiaken.

Overzicht indeling HVD-dames:

Wijkouderling Wijkdiaken HVD-dame
Wilrik den Besten Joost Dijkgraaf Rian de Koning

Marjolein de Kuiper

Lia van Dijk

Martijn Donk Erik Donk Adrie Vlok

Coosje Vonk

Sjaak Faro Erik Donk Corrie van Geffen

Margreet van Houwelingen

Huib Glerum Joost Dijkgraaf Annemarie Verspuij
Bas de Hoop Joost Dijkgraaf Anke Büchner

Janny de Jong

Petra Timmermans

Adriaan de Kuiper Joost Dijkgraaf Caroline Koekkoek

Rinie Groeneveld

Wouter de Kuiper Erik Donk Cora Wols

Marieke Stam

Sijmen van der Vlies Erik Donk Anke Büchner

Hannie Prins

Pim Vollmüller Joost Dijkgraaf Ati Muijlwijk

Joke Pladdet

Lo Boer Erik Donk Coosje Vonk