Kerkradio

Kerkradio, kerkwebradio en internet

Voor degenen die niet (meer) naar de kerk of ‘De Rank’ kunnen komen zijn er de volgende mogelijkheden om thuis mee te luisteren:

  • kerkwebradio via de Kerkrentmeesters;
  • CD-opname;
  • via internet op www.kerkomroep.nl of via de link op de website  Gerard de Jong, J. van Stolberglaan 13,  Tel. 654920.
  • Verder is er de mogelijkheid gedrukte liturgieën thuis te ontvangen met eventueel een collectebus voor de onkosten of bijdrage aan de collecten tijdens de kerkdienst. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met
  •             www.hervormdgiessenburg.nl.