Ledenbestand en/of mutaties

Wilt u verhuizingen, geboorten, overlijden of andere persoonlijke mutaties doorgeven, mail dan naar de scriba, Arjan Overduin, scriba@hervormdgiessenburg.nl ,  Willem de Zwijgerlaan 21, 3381 BM Giessenburg.

Verhuizing buiten Giessenburg
Wanneer iemand verhuist vanuit Giessenburg naar een andere plaats, dan is het binnen de Protestantse Kerk in Nederland zo geregeld, dat die persoon of dat gezin als vanzelf overgeschreven wordt naar de Hervormde of Protestantse gemeente in de plaats waar ze gaan wonen en daarmee uit onze gemeente uitgeschreven worden. Wie dit niet wil zal bij de scriba een verzoek tot perforatie moeten indienen. Hierbij hoort een brief waarin gemotiveerd beschreven staat waarom men niet met de geografische gemeente mee willen leven, maar met de Hervormde gemeente Giessenburg. U kunt hiervoor contact opnemen met de scriba van de kerkenraad: zie hier boven.