Evangelisatie

Doelstelling

Het bewustmaken en stimuleren om de visie van de gemeente in de praktijk te brengen; We spannen ons in opdat mensen: Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen.

Dit willen we bereiken door:

Aandacht voor de minder of niet meelevende gemeenteleden om hen zo mogelijk (weer) bij het gemeenteleven te betrekken;

Het houden van evangelisatieacties of -activiteiten die gericht kunnen zijn op het bereiken van anderen (buiten onze gemeente) met het Evangelie en om de gemeenteleden te enthousiasmeren Gods liefde door te geven.

Dit alles vanuit de roeping en opdracht om als gemeente(leden) getuige(n) van Christus te zijn, in woord en daad, en uit te gaan om het Evangelie te verkondigen.

Praktisch:

Het evangelisatiewerk bestaat uit een centrale commissie die het initiatief neemt voor de activiteiten samen met betrokken gemeenteleden. De evangelisatieouderling is vanuit de kerkenraad vertegenwoordigd in de commissie en neemt actief deel binnen de commissie.

Miranda Schippers

Doetseweg 64a

Tel.nr. 0184-65.21.60

Rachel Trouwborst

Doetse Vliet 1

Tel.nr. 0184-65.26.76

Jan Vink

W. de Zwijgerlaan 10

Tel.nr. 0184-65.12.43

Adriaan van Houwelingen

Wetering 5

Tel.nr. 0184-65.26.36

Theo Terlouw

Kerkhoflaan 17

Tel.nr. 0184-65.22.92

Teus Visser

Kerkweg 8a

Tel.nr. 0184-65.35.64

Eelco van Zuthem

Lisette van Wijnen

Van Marlotstraat 40

Doetseweg 75

Tel.nr. 0184-65.27.58

Tel. nr. 0184-750624

 

Zij vertegenwoordigen in wisselende samenstellingen en in samenwerking met anderen de volgende activiteiten: 

Dabar-werk op camping ‘De Put’

De organisatie, persoonlijke huis-aan-huisverspreiding en de uitgave van de eigen kerstkrant ‘KERST4ING’ i.s.m. de gezamenlijke kerken van Giessenburg.

Maandelijks verspreiden van evangelisatiebladen in diverse openbare gelegenheden in het dorp

Commissie gezamenlijk overleg met 3-4 plaatselijke kerken voor alle activiteiten die gezamenlijk plaatsvinden

Interkerkelijke werkgroep Vrouwen-ochtenden te Giessenburg

Werkgroep vakantie bijbelclub

Bezoekwerk: in overleg met de wijkouderling kunnen randkerkelijke gemeenteleden en andere door gemeenteleden aangedragen personen worden bezocht.

Koinonia kring: dit is een kring voor mensen die graag meer willen weten over het christelijk geloof

Alpha-cursus: een cursus waarin vragen rondom het christelijk geloof aan de orde komen

Verzorgen van evangelisatiediensten, zoals tentdienst en kerstavonddienst.

Kerk open, We proberen de kerk open te stellen voor publiek op gezette tijden.

Heeft u nieuwe ideeën, dan horen wij dit graag.

Zou u eventueel aan een activiteit mee willen doen of er meer over willen weten, neem contact op met Teus Visser, tel.nr. 653564 of email: tvprive@gmail.com, of een ander commissielid.

Wij zijn doorlopend op zoek naar enthousiastelingen voor Giessenburgers en evangelisatie. Je/u bent welkom om eens een vergadering mee te maken of aan te haken bij een van de activiteiten.

Warme groeten,

De evangelisatiecommissie