Evangelisatie

Doelstelling

Het bewustmaken en stimuleren om de visie van de gemeente in de praktijk te brengen;
We spannen ons in opdat mensen: Jezus Vinden, Volgen, Verwachten en Verkondigen.

Dit willen we bereiken door:

 • Aandacht voor de minder of niet meelevende gemeenteleden om hen zo mogelijk (weer) bij het gemeenteleven te betrekken;
 • Gemeente leden toerusten en stimuleren om een levende getuige te zijn
 • Het houden van evangelisatieacties of -activiteiten die gericht kunnen zijn op het bereiken van anderen (buiten onze gemeente) met het Evangelie en om de gemeenteleden te enthousiasmeren Gods liefde door te geven.

Dit alles vanuit de roeping en opdracht om als gemeente(leden) getuige(n) van Christus te zijn, in woord en daad, en uit te gaan om het Evangelie te verkondigen.

Praktisch:

Het evangelisatiewerk bestaat uit een centrale commissie die het initiatief neemt voor de activiteiten samen met betrokken gemeenteleden. De evangelisatieouderling is vanuit de kerkenraad vertegenwoordigd in de commissie en neemt actief deel binnen de commissie.

Naam commissielidTelefoonnummer
Hein v/d Boomgaard06-20599214
Laura Holtslag06-20744867
Adriaan van Houwelingen06-29289402
Miranda Schippers06-18121640
Theo Terlouw06-53527393
Martine Trouwborst06-36192231
Overzicht van commissieleden Evangelisatie

Zij vertegenwoordigen in wisselende samenstellingen en in samenwerking met anderen de volgende activiteiten: 

 • Dabar-werk op pop-up camping in Oud Alblas
 • De organisatie, persoonlijke huis-aan-huisverspreiding en de uitgave van de eigen kerstkrant ‘KERST4ING’ i.s.m. de gezamenlijke kerken van Giessenburg
 • Commissie gezamenlijk overleg met 3-4 plaatselijke kerken voor alle activiteiten die gezamenlijk plaatsvinden
 • Interkerkelijke werkgroep Vrouwen-ochtenden te Giessenburg
 • Werkgroep vakantie bijbelclub
 • Bezoekwerk: in overleg met de wijkouderling kunnen randkerkelijke gemeenteleden en andere door gemeenteleden aangedragen personen worden bezocht
 • Alpha-cursus: een cursus waarin vragen rondom het christelijk geloof aan de orde komen
 • Verzorgen van evangelisatiediensten, zoals tentdienst en kerstavonddienst.
 • Kerk open, We proberen de kerk open te stellen voor publiek op gezette tijden.

Heeft u nieuwe ideeën, dan horen wij dit graag.

Meedoen en bijdragen?

Zou u eventueel aan een activiteit mee willen doen of er meer over willen weten, neem contact op met Adriaan van Houwelingen 06-29289402 of email: amvhouwelingen@gmail.com, of een ander commissielid.

Wij zijn doorlopend op zoek naar enthousiastelingen voor Giessenburgers en evangelisatie.
Je/u bent welkom om eens een vergadering mee te maken of aan te haken bij een van de activiteiten.

Warme groeten,

De evangelisatiecommissie