Er is nu een live-stream van de kerkdienst: enkel geluid of ook beeld.

Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat

Een Christen is helper omdat hij zelf een Helper heeft.

Betreffende jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat bestaat uit diaconaat door en voor de jeugd. Het voorziet in bewustmaking van de jeugd van hun diaconale opdracht: het handen en voeten geven aan je geloof. Als je bedenkt dat God mensen waardevol vindt (zowel jijzelf als de mensen om je heen), dan betekent, dat de mensen om je heen ook waardevol zijn. Als er een relatie tussen God en jou bestaat (verticaal) dan heb je ook een relatie met je medemens (horizontaal).  

Het doel van jeugddiaconaat is de jeugd van de gemeente te “leren” wat de meest wezenlijke zaken zijn waarover het in het diaconaat gaat. Je kunt het diaconaat verdelen in:

  1. diaconaat vóór de jeugd.
  2. diaconaat dóór de jeugd.

Het diaconaat voor de jeugd is gericht op vragen en situaties van allerlei aard. Bv problemen als verslaving, werkeloosheid, het niet functioneren, of andere zaken waar jongeren mee te maken krijgen.

Diaconaat door de jeugd, dan zetten we de jongeren in, betrekken we hen bij projecten en stimuleren we hen om op welke manier dan ook hun gaven en talenten in te zetten voor de ander dichtbij of ver weg. Wetend dat we als gemeente naar elkaar mogen omzien en dat we dit ook als Bijbelse opdracht mogen meenemen en uitdragen.

Aanmoediging

Juist voor jongeren geldt dat de diaconie diaconale en missionaire activiteiten wil stimuleren. Zie hiervoor de omschrijving bij het artikel “Een (financiële) gift/ondersteuning als aanmoediging/stimulering van een diaconale of missionaire activiteit of Bijbelse opleiding”. Denk aan deelname aan een (diaconaal) project, werkvakantie, Bijbelschool of dergelijke.