Gastvrouw / Gastheer

Kerkbezoekers willen we hartelijk welkom heten en dat ook laten blijken bij het binnenkomen in de kerk door de aanwezigheid van een gastheer/gastvrouw. Het welkom betreft alle bezoekers.

De ingedeelde vrijwilligers zijn elke dienst voor de kerkdienst aanwezig bij de ingangen van de kerk.

Nieuwe of minder bekende kerkbezoekers worden zo gewenst en mogelijk wegwijs gemaakt over de gang van zaken en het gebruik van de liedboeken en/of liturgie. Tevens wordt wekelijks de Nieuwsbrief uitgereikt.

Voor de indeling van gastheer/gastvrouw wordt tijdig een rooster gemaakt. Jeugdleden kunnen op voordracht van de jeugdraad worden ingezet bij jeugddiensten en bij bijzondere diensten (opening winterwerk etc.). Bij verhindering tijdig zelf vervanging zoeken of ruilen. Alleen in uiterste situatie dit melden bij Sjanie Bouter of commissieleden. Aanmelden nieuwe vrijwilligers voor deelname gastvrouw/gastheer of wijzigingen eveneens graag doorgeven aan Sjanie Bouter.

Commissie t.b.v. gastvrouw/gastheer

Deze dienstverlening valt onder de activiteiten van de Diaconie.

Contactpersoon hiervoor is:
Jan Verspuij
Bovenkerkseweg 3a
0184-651445
janverspuij@gmail.com

 

De taken worden behartigd door:

Opmaak, indeling, regeling rooster vrijwilligers en opgave voor de zaaier:

Mw. Ria de Heer

Johan de Kreijstraat 31,  0184-651601

riadeheer@live.nl

 

Verspreiding informatie, 1e contactpersoon in de kerk, aan- of af-meldingen van vrijwilligers en doorgeven van wijzigingen:

Mw. Sjanie Bouter

Oranjelaan 6, 0184-651722

wimbouter@ziggo.nl

 

Informatie, vragen over opzet en contacten:

Mw. Gerrie van Wijngaarden

Giessenlaan 1d, 0184-651829

j.vanwijngaarden@hetnet.nl