Diaconie

23 Items

Collecteweek Kerk in Actie

by Eddy Erkelens
Komende week zal er in Giessenburg weer gecollecteerd worden voor Kerk in Actie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de kinderen in Oekraïne. Kerk in Actie biedt hulp in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch kunnen eten. In getroffen steden staan mobiele l...Open bericht

Flyer Diaconale Hulpdienst Giessenburg

by Eddy Erkelens
Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar. We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vriende...Open bericht

Actie: Geef Warmte Door! 

by Eddy Erkelens
Inzameling stopt. Hulp gaat door. Deze actie werd gevoerd ter ondersteuning van huishoudens die in de knel geraakten door de stijgende energieprijzen. Er is een fonds gevormd om Giessenburgers te helpen. Diverse leden hebben hiervoor geld gegeven omdat zij zelf de energiekorting niet of minder nodig hadden. Dank daarvoor. Er is een flinke pot ontstaan waaruit een aantal inwoners is geholpen....Open bericht

Actie: Geeft Warmte Door!     

by Eddy Erkelens
Begin dit jaar startte deze actie t.b.v. plaatsgenoten die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel komen met basisvoorzieningen. Zijn de energiekosten nog te betalen of is er voldoende voor het nodige levensonderhoud? Van rijkswege en vanuit de gemeente is er een extra energietoeslag, juist ook voor hen met een beperkt inkomen. De energietoeslag wordt uitgekee...Open bericht

Noodhulpcollecte Oekraïne

by Eddy Erkelens
Zondag 6 maart 2022 is de diaconiecollecte bestemd voor Oekraïne. De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijk Noodhulpcluster slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met lokale partners. Donaties zijn hard nodig. Kijk op christelijknoodhulpcluster.nl . Sinds de invasie in Oekraïne zijn al honderdduizenden mensen op de vlucht geslag...Open bericht

Actie: Geef warmte door!

by Eddy Erkelens
We wonen in een mooi solidair dorp! Zit u er zelf warmpjes bij deze winter? Gelukkig maar! Dat gun je toch iedereen? Helaas is dit ook in ons mooie dorp Giessenburg niet altijd het geval en vandaar deze tweezijdige oproep. Elk huishouden krijgt minimaal € 400 van de overheid als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Hebt u de bijdrage (korting op de energierekening van € 4...Open bericht

Inzamelingacties voedselbank, DE-punten en kerstpakketten

by Eddy Erkelens
Inzameling voor voedselbank Jaarlijks houden we voor kerst een inzameling voor de voedselbank van Giessenlanden-Zedrik. Dat wordt eveneens door diverse gemeenten om ons heen gedaan.Waar wij in vele gevallen (meer dan) genoeg hebben zijn er ook inwoners, die zich in geheel andere situaties bevinden. De voedselbank heeft ongeveer 200 bewoners op de lijst staan die leven ond...Open bericht

Jong De Talenten – Oud De Centen

by Eddy Erkelens
In Nederland zou geen kind in armoede moeten leven! Toch is dit voor 1 op de 9 kinderen de dagelijkse realiteit… Geen winterjas, nooit mee kunnen op schoolreisje en je buitengesloten voelen zijn maar een paar voorbeelden van waar deze kinderen mee te maken hebben. De organisatie Het Fort , onderdeel van THDV , biedt deze kinderen een veilige plek waar ze aandacht en zorg krijgen en zich kunnen...Open bericht

Omzien naar elkaar en aanbieding hulp

by Eddy Erkelens
Dat is een gegeven wat we altijd mogen toepassen en waartoe we ons geroepen mogen weten. Nu met de zorgen van het Coronavirus geldt dit nog extra. Laten we kijken of in onze omgeving mensen (ouderen) moeite hebben om de nodige boodschappen te doen of hulp te krijgen. En kunnen zij een beroep doen op hun eigen netwerk of is dat ook moeilijk? Ook jongeren kunnen mogelijk een bijdrage leveren. U...Open bericht

Update World Servants

by Eddy Erkelens
Update World Servants Inmiddels hebben wij het benodigde bedrag van € 84.000 binnen. Een geweldige prestatie waar we erg dankbaar voor zijn. Iedereen enorm bedankt die hieraan op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, super! De teller op de website staat inmiddels op bijna € 86.000. Met de extra bijdrage bovenop onze deelnamesom wordt ons project verder gefinancierd (...Open bericht

Jaarrekeningen via ANBI-model

by Eddy Erkelens
Zojuist zijn de jaarrekeningen via het wettelijk verplichte ANBI-model toegevoegd aan de ANBI-pagina . Daar vindt u ook de (wettelijk vereiste) gegevens voor de ANBI-status van onze kerkelijke gemeente....Open bericht

World Servants: update

by Eddy Erkelens
World servants: Inmiddels ligt de zomervakantie weer achter ons en gaan we vol enthousiasme ons volgende actie jaar in. De teller staat inmiddels op ongeveer 42.000 euro. Dat betekent dat we bijna op de helft zitten van het benodigde bedrag! Inmiddels is ook duidelijk waar we precies heen gaan in Zambia op 20 juli 2019 en wat we daar precies zullen gaan doen. Graag vertellen we u hierover meer tij...Open bericht

Diaconiecollecte voor Open Doors

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wi...Open bericht

Dementie: deel je zorg

by Eddy Erkelens
Donderdagavond 16 maart 2017  om 20:00  in de “De Rank”, Dorpsstraat 55, 3381 AD Giessenburg . Vanuit de diaconie nodigen we iedere belangstellende uit voor deze voorlichtingsavond. Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Dat betekent dat velen van ons te maken krijgen met mensen die aan deze ziekte lijden. Misschien een eigen ouder,  een opa of oma, een familielid...Open bericht

Verslag kerstmaaltijd: Gastvrij aan tafel

by Eddy Erkelens
Op tweede kerstdag is door de diaconieën van de Gereformeerde en Hervormde kerk een kerstmaaltijd georganiseerd voor mensen die deze dag graag in gezelschap doorbrachten.  Zes vrijwilligers uit beide kerken hebben een maaltijd georganiseerd voor elf gasten. Hierbij een kort verslag van één van de vrijwilligers. “Op tweede kerstdag hebben we een gezamenlijke maaltijd in de Rank gehouden. E...Open bericht

Diaconiecollecte leefgemeenschap Zilt

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is op zondag 10 juli bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. De naam Zilt verwijst naar Mattheus 5 vers 13: U bent het zout van de aarde. Deze Bij...Open bericht

Diaconiecollecte 29 mei: Woord en daad

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is op 29 mei bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Armoedebestrijding wordt gedaan door onder andere te investeren in onderwijs, landbouw- en bedrijfsontwikkeling, water en sanitaire voorzieningen. In Nederland wordt met de achterban gewerkt aan bewustwording door samen...Open bericht