Inzameling stopt. Hulp gaat door.

Deze actie werd gevoerd ter ondersteuning van huishoudens die in de knel geraakten door de stijgende energieprijzen. Er is een fonds gevormd om Giessenburgers te helpen. Diverse leden hebben hiervoor geld gegeven omdat zij zelf de energiekorting niet of minder nodig hadden. Dank daarvoor. Er is een flinke pot ontstaan waaruit een aantal inwoners is geholpen. Gelukkig is nu de situatie wat gunstiger en is er o.a. het energieprijsplafond. Bijdragen voor de pot zijn niet meer direct nodig. Het restant van het huidige fonds blijft beschikbaar voor huishoudens in Giessenburg. Indien nodig, bij voorbeeld bij het aan moeten gaan van een nieuw duurder contract. Ook kan er ondersteuning worden aangevraagd voor maatregelen die de energiekosten kunnen verminderen.

Ondersteuning bij knellende energiekosten.

Verzoek om steun kan nog worden aangegeven bij de samenwerkende diaconieën via e-mail (diaconie@hervormdgiessenburg.nl, of diaconie.pkngiessenburg@gmail.com of telefoon 06-12942021).