Kerkelijke organisatie

199 Items

Formulier ambtsdragersverkiezingen 29-2-2024

by Eddy Erkelens
Formulier-verkiezing-ambtsdragers Downloaden Hierboven kunt het formulier downloaden en vervolgens printen voor de verkiezing van de ambtsdragers. Inleveren kan tot en met maandag 29 januari 2024 bij de scriba (Willem de Zwijgerlaan 21), bij de pastorie aan de Kerkweg (Kerkweg 1b) óf digitaal via scriba@hervormdgiessenburg.nl . De verkiezingsavond zelf is op donderdag 29 februari 2024. ...Open bericht

Collecteweek Kerk in Actie

by Eddy Erkelens
Komende week zal er in Giessenburg weer gecollecteerd worden voor Kerk in Actie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de kinderen in Oekraïne. Kerk in Actie biedt hulp in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch kunnen eten. In getroffen steden staan mobiele l...Open bericht

Kinderbijbeldag 20 oktober 2023

by Eddy Erkelens
Kinderbijbeldag 20 oktober 2023 Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 nodigen we op 20 oktober uit voor een “Koninklijke Middag”! We kijken deze middag naar een voorstelling van kindertheater ‘Simon en Zo’ en natuurlijk ontbreken zang, knutsel en spel niet. De middag start om 12.45 en eindigt om 17.00 uur. We hopen jullie deze middag allemaal te zien! Aanmelden kan tot 6 oktobe...Open bericht

Nieuwe Flyer V&T

by Eddy Erkelens
Voor het komende seizoen zijn we als V&T-commissie de nieuwe flyer aan het maken. De ons bekende adressen zijn aangeschreven om hun input te leveren. Denk je: “he, maar ik heb voor mijn kring/groep/bijeenkomst geen email ontvangen maar het is zinvol dat er hierover wel wat in de flyer komt”, mail dan je bijdrage uiterlijk zaterdag 9 september 24:00 naar ph.dekoning@solconmail.nl . He...Open bericht

Flyer Diaconale Hulpdienst Giessenburg

by Eddy Erkelens
Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar. We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vriende...Open bericht

Actie: Geef Warmte Door! 

by Eddy Erkelens
Inzameling stopt. Hulp gaat door. Deze actie werd gevoerd ter ondersteuning van huishoudens die in de knel geraakten door de stijgende energieprijzen. Er is een fonds gevormd om Giessenburgers te helpen. Diverse leden hebben hiervoor geld gegeven omdat zij zelf de energiekorting niet of minder nodig hadden. Dank daarvoor. Er is een flinke pot ontstaan waaruit een aantal inwoners is geholpen....Open bericht

Plaatselijke regeling 2023-2028

by Eddy Erkelens
Hieronder treft u de plaatselijke regeling van 2023-2028 aan.Deze is ook opgenomen onder het kopje Geloof > Bibliotheek > Documenten, categorie "Visie". Uiteraard treft u het bestand hieronder ook aan: Plaatselijke-regeling-2023-tm-2028 Downloaden ...Open bericht

75 jaar Israël

by Siebren Hakkesteegt
Het is in mei 75 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de staat Israël is uitgeroepen. In deze 75 jaar is het nooit rustig geweest. Steeds was er angst voor oorlogen en terreuraanslagen. Onrust was er ook op een ander terrein. Terwijl sommige organisaties Israël in alles steunen, uiten anderen steevast kritiek op de politieke keuzes van het land. Soms lijkt het of er ook maar twee mogelijkh...Open bericht

Oproep crèche: hulp gezocht

by Eddy Erkelens
Iedere zondagochtend wordt er in de Rank met de jongste gemeenteleden (0 t/m 3 jaar) gespeeld, voorgelezen, gezongen, geknuffeld… Het is fijn dat er voor deze jongste leden wordt gezorgd tijdens de kerkdiensten. Met deze inleiding wil ik graag een oproep doen aan alle gemeenteleden die: van kinderen houden, graag met een kleintje op schoot zitten, willen voorlezen en zingen over hoe groot d...Open bericht

Maandag 20 februari: thema-avond Opvoeden met Bert Reinds

by Siebren Hakkesteegt
Op maandagavond 20 februari a.s. verzorgt Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl ) een avond over opvoeden. Het thema van die avond zal zijn ‘Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook?’. Wie van u durft de straat nog op als we vandaag de verkeersregels opheffen? Niemand, u bent namelijk zonder regels en grenzen vogelvrij, u bent op deze wijze afhankelijk van keuzes die anderen maken en dat ver...Open bericht

Rondreis door de Bijbel 2023: De familie van Jezus

by Eddy Erkelens
Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus echt mens geworden is. Als echt mens heeft Jezus dan natuurlijk ook een familie gehad: een moeder, die Hem opgevoed heeft, en broers en zussen met wie Hij is opgegroeid. En natuurlijk heeft zijn ‘pleegvader’ Jozef ook een grote rol in zijn leven gehad. Wie waren deze mensen allemaal? Dit jaar leren we in de Rondreis vier personen ...Open bericht

Actie: Geeft Warmte Door!     

by Eddy Erkelens
Begin dit jaar startte deze actie t.b.v. plaatsgenoten die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel komen met basisvoorzieningen. Zijn de energiekosten nog te betalen of is er voldoende voor het nodige levensonderhoud? Van rijkswege en vanuit de gemeente is er een extra energietoeslag, juist ook voor hen met een beperkt inkomen. De energietoeslag wordt uitgekee...Open bericht

Gemeenteavond D.V. donderdag 20 oktober in De Rank. 

by Eddy Erkelens
Op deze avond wordt de visie voor het nieuwe beleidsplan gepresenteerd, en daarnaast de plaatselijke regeling en de zesjaarlijkse stemming toegelicht.  Bij binnenkomst ontvangen belijdende leden een stembriefje voor de zesjaarlijkse stemming.  De conceptversies van de visie en de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 september jl. zi...Open bericht

Kinderbijbeldag 2022 ‘Alles Andersom’

by Eddy Erkelens
Op 28 oktober organiseren we een Kinderbijbeldag met het thema ‘Alles Andersom’. Ook dit jaar hebben we een leuk programma voor jullie! De kinderen van groep 1 t/m 4 verwachten we van 9.30 tot 12.30.   We eindigen de ochtend met een lunch.  Zit je in groep 5, 6,7 of 8? Dan ben je welkom van 14.00 tot 18.00. Ook hier sluiten we af met een maaltijd. Kom je ook? Meld ...Open bericht

Zendingsbussen – Peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon

In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. In Libanon gaan meer dan een half miljoen kinderen niet naar school. Vooral kinderen uit vluchtelinggezinnen lukt het niet om mee te komen in het Libanese onderwijssysteem. Ouders moeten overdag werken om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen zich geen goede o...Open bericht

Gemeenteavond ‘Homoseksualiteit in de gemeente’

by Siebren Hakkesteegt
Hierbij de hoofdlijn van wat er deze avond aan de orde is gekomen en het vervolg hiervan. Ter afsluiting een paar (boeken)tips om meer over dit onderwerp te lezen. Ook in onze gemeente zijn homoseksuele broeders en zusters. We willen er voor hen zijn, maar..... hoe doe je dat? Er lijkt een spanning te bestaan tussen Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doen we recht...Open bericht

Viering Heilig Avondmaal

by Eddy Erkelens
Op zondag 26 juni is er de viering van het Heilig Avondmaal. Na ruim 2 jaar zijn de beperkingen vanwege Corona niet meer van toepassing.  Mede n.a.v. reacties die er waren op de vieringen in coronatijd is vanuit een werkgroep binnen de kerkenraad nagedacht over de uitwerking van de viering. Uiteindelijk is de volgende keuze gemaakt: De viering vindt plaats in de kerk in beide diensten en tijdens...Open bericht

Dabarwerk

by Eddy Erkelens
Beste gemeenteleden, We willen u even een update geven van het Dabarwerk, waar wij als gemeente aan meewerken. Doordat recreatiewerk op camping Molenwaard niet meer mogelijk is zoals we dat gewend waren, hebben we nu in samenwerking met het landelijk Dabar een nieuwe opzet uitgewerkt. We willen deze zomer 4 weken lang elke week 8 a 10 gezinnen, die zich dit financieel niet kunnen vero...Open bericht

Geef je op! Muziek tijdens de rommelmarkt

by Martin Klop
Op zaterdag 18 juni, tijdens de rommelmarkt, is de kerk open voor bezoekers. Tevens is er voor muzikanten de mogelijkheid van 9.00 tot 12.00 uur in de kerk muziek te maken. Vind je het leuk om alleen of samen in de kerk muziek te maken? Geef dit dan door voor 6 juni aan Martin Klop via de mail (njm.klop@planet.nl), of stuur een appje naar 06 - 15 690 182. Vermeld daarbij ook hoe lang je zou wille...Open bericht

Homoseksualiteit in de christelijke gemeente

by Siebren Hakkesteegt
Op DV donderdagavond 12 mei a.s. is er een toerustingsavond over het thema homoseksualiteit. Deze avond stond eerder gepland voor 19 maart 2020. Herman van Wijngaarden zal het onderwerp inleiden. Ook is er ruimte voor gesprek. Wij hopen op een waardevolle bezinning en bewustwording op dit belangrijke onderwerp. Na deze avond zal de kerkenraad nadenken hoe we aan de hand van de bevindingen va...Open bericht

Rondreis door de bijbel: presentatie avond twee

by Siebren Hakkesteegt
De tweede sessie m.b.t. de Rondreis door de Bijbel boeide de aanwezigen. Rode draad in het deze avond behandelde gedeelte van de brief aan de Hebreeën bleek toch wel te zijn de superioriteit van Jezus t.o.v. de mensen waarmee Hij in de brief vergeleken wordt. Dat is goed nieuws voor ons, want door Zijn unieke persoonlijkheid kan Jezus onze Middelaar zijn. De dia’s die door cursusleidster M...Open bericht

Reis door de Bijbel: presentatie eerste avond

by Siebren Hakkesteegt
Op 24 maart vond de eerste avond van de Reis door de Bijbel plaats. Deze keer verkennen we de brief aan de Hebreeën met elkaar. De dia’s die hierbij gebruikt zijn kunt u op uw gemak doorkijken. Ook als u de eerste avond niet bezocht heeft bent u welkom tijdens de tweede en derde sessie, te houden op 31 maart en 7 april in de Oude School in Giessen-Oudekerk. Aanvang 20:00 uur. ...Open bericht

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg

by Eddy Erkelens
Op zaterdagmorgen 21 mei 2022  wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ sponsorwandeling  georganiseerd voor het werk van Open Doors. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria. Meer informatie staat op de website en in De Zaaier.  Wandel je mee? Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring. &nbs...Open bericht

Rondreis door de Bijbel

by Siebren Hakkesteegt
Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar ontmoeten! Die gelegenheid willen we benutten om de jaarlijkse Bijbelcursus “Rondreis door de Bijbel” plaats te laten vinden. Dit betreft een samenwerking tussen de drie plaatselijke kerken. Het voornemen is om de brief aan de Hebreeën te behandelen. Metta Wierenga zal de avonden weer leiden. Donderdagavonden 24 en 31 maart en 7 april. De inho...Open bericht

Noodhulpcollecte Oekraïne

by Eddy Erkelens
Zondag 6 maart 2022 is de diaconiecollecte bestemd voor Oekraïne. De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijk Noodhulpcluster slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met lokale partners. Donaties zijn hard nodig. Kijk op christelijknoodhulpcluster.nl . Sinds de invasie in Oekraïne zijn al honderdduizenden mensen op de vlucht geslag...Open bericht

Actie: Geef warmte door!

by Eddy Erkelens
We wonen in een mooi solidair dorp! Zit u er zelf warmpjes bij deze winter? Gelukkig maar! Dat gun je toch iedereen? Helaas is dit ook in ons mooie dorp Giessenburg niet altijd het geval en vandaar deze tweezijdige oproep. Elk huishouden krijgt minimaal € 400 van de overheid als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Hebt u de bijdrage (korting op de energierekening van € 4...Open bericht

Viering Heilig Avondmaal (op 20-02-2022)

by Eddy Erkelens
en opgave deelname Voor alle belijdende leden.Gezien de huidige (Corona)omstandigheden willen we de viering van het Heilig Avondmaal op 20 februari op dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde in november. We willen dit weer op een veilige en gepaste manier doen met inachtneming van de Coronamaatregelen. We blijven tijdens de viering op een vaste plaats in de kerk of in de Rank...Open bericht

Zendingsbussen – Beroepstrainingen voor de allerarmsten op de Filipijnen

by Marije Dijkgraaf - Ouwerkerk
In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor beroepstrainingen voor de allerarmsten op de Filipijnen. Samar is de op drie na armste provincie van de Filipijnen. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. De trainingen bieden ook gelegenheid om in woo...Open bericht

Formulier Ambtsdragersverkiezing

by Eddy Erkelens
Dit jaar is de helft van de kerkenraad aftredend. Het gaat om 13 broeders, waarvan 12 herkiesbaar. We zijn zeer dankbaar dat op de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 januari, 8 broeders zich herkiesbaar hebben gesteld, zodat er 5 vacatures ontstaan.  Aftredend en herkiesbaar zijn de wijkouderlingen: Sjaak Faro, Adriaan de Kuiper en Sijmen van der  Vlies, diakenen Erik Donk, Jan Verspui...Open bericht

SDOK Schrijfactie

by Eddy Erkelens
Voorganger Li Juncai zit momenteel een gevangenisstraf van vijf en een half jaar uit nadat hij protesteerde tegen de pogingen van de regering om het kruis van zijn kerkgebouw te verwijderen. Li Juncai is voorganger van de Yuanyang County Central House Church in Xinxiang, in de provincie Henan. De massale verwijdering van kruizen uit kerkgebouwen begon in 2018 in de provincie Henan, waarbi...Open bericht

Komende kerkdiensten

by Eddy Erkelens
Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid op zaterdag 18 december en de afgekondigde lockdown m.i.v. 19 december kwam de PKN op 20 december met een aantal aanbevelingen.  Het moderamen heeft met de COVID-commissie overlegd op maandag 20 december en in lijn met de aanbevelingen hebben zij besloten om de morgendiensten in ieder geval tot en met 2 januari fysiek doorgang te lat...Open bericht

Kerst4ing 2021

by Miranda Schippers-van Eijl
In aanloop naar kerst mogen we dit weekend weer de uitgave van Kerst4ing verspreiden met mooie verhalen uit Giesenburg en omgeving. Lees hier de Kerst4ing en deel het met mensen die je meer wilt laten weten over de verhalen, het geloof of die je wilt uitnodigen voor de online diensten rond de kerst! (eerst in PDF, daaronder in JPG-afbeeldingen) Kerst-2021low-res Download ...Open bericht

Nootjes voor het goede doel

by Eddy Erkelens
Hallo! De feestdagen staan voor de deur, en Kerst is natuurlijk het feest van delen, licht, blijdschap, samen zijn, vieren, lekker eten en drinken, kortom… genieten!   Wij doen mee aan een project van de jeugddiaconie waarvan we 50,- hebben gekregen waarmee we de komende weken mogen werken, handelen en geld verdienen, om de mensen die het minder goed hebben dan wij, te verrassen m...Open bericht

Friet en snacks voor het goede doel!

by Eddy Erkelens
Van het jeugddiaconaat hebben wij 50 euro gekregen met de opdracht om dit bedrag groter te maken voor een goed doel. Het doel waar wij voor gekozen hebben is Kika. Kika maakt het mogelijk om kinderen met kanker beter te behandelen en te genezen. Voor zaterdag 18 december (tussen 17:00u-19:00u) kunt u bij ons friet + snacks (frikadellen en krotetten) bestellen voor het goede doel!Wij bezorgen ...Open bericht

Inzamelingacties voedselbank, DE-punten en kerstpakketten

by Eddy Erkelens
Inzameling voor voedselbank Jaarlijks houden we voor kerst een inzameling voor de voedselbank van Giessenlanden-Zedrik. Dat wordt eveneens door diverse gemeenten om ons heen gedaan.Waar wij in vele gevallen (meer dan) genoeg hebben zijn er ook inwoners, die zich in geheel andere situaties bevinden. De voedselbank heeft ongeveer 200 bewoners op de lijst staan die leven ond...Open bericht

Vanuit de kerkenraad van 2 december

by Eddy Erkelens
In dit bericht: Corona-maatregelen Begroting 2022 Beroepingswerk Extra ondersteuning Maatregelen i.v.m. Corona De kerkenraad en de Covid-commissie hebben zich opnieuw moeten buigen over de regelingen betreffende Corona. De richtlijnen en het PKN-advies worden zo mogelijk nagevolgd. Kerkdiensten Voor de avonddiensten is gekozen om deze wel op het vaste tijdstip te laten ...Open bericht

Studie KRM in opbouw

by Eddy Erkelens
Al verschillende weken wordt bij de achterwand op de galerij aan een fraaie werkplek voor Studio KRM gewerkt. In de kerkenraadsvergadering op 1 juli is hier uitvoeriger over gesproken. In de Coronatijd verhuisde de studio voor de uitzendingen vanuit de Rank naar de galerij. Daarbij werd/wordt gebruik gemaakt van geleende apparatuur, houtje-touwtje-bekabeling, losse tafels e.d. Voor de “be...Open bericht

Zendingsbussen – Coaching christelijk studenten in Tsjechië

by Marije Dijkgraaf - Ouwerkerk
Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Christelijke studenten voelen zich vaak alleen en niet-begrepen op de universiteiten, vanwege de atheïstische sfeer die daar heerst. Om deze studenten niet kwijt te raken in deze zo belangrijke fase in hun leven, moet de kerk in hen investeren. Het Comenius Instituut helpt de kerk hierbij. Het Comenius Instituut werkt met name met...Open bericht

Proefperiode kerk-app is begonnen

by Eddy Erkelens
Vanochtend hebben de leden die zich hadden opgegeven voor de proefperiode van de kerkapp een email ontvangen waarmee zij de app kunnen downloaden en zich kunnen aanmelden. Wilt u ook deelnemen? Laat dan uw naam en emailadres achter op https://hervormdgiessenburg.nl/kerkapp/ . Had u ook een email verwacht, maar niet gekregen? Of lukt het aanmelden toch niet? Stuur dan een mail naar kerkapp...Open bericht

Mannenontbijt

by Siebren Hakkesteegt
Eitje, verse jus, kopje koffie of thee en een bammetje. Toe maar, het zal best goed smakentijdens het mannenontbijt op DV zaterdagochtend 13 november! Wacht daarom niet langer, geef je op middels een e-mail naar vt@hervormdgiessenburg.nl . Tijdens het inhoudelijke deel (gewoon, tussendoor…) wisselen we uit over “Geloof en Werk”. Een schot voor de boeg: Is ons werk belangrijk voor God?...Open bericht

Van wie is de toekomst?

by Siebren Hakkesteegt
Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God? In V&T verband haken we graag aan. We willen de lezing met belangstellenden (nogmaals) beluisteren en er met elkaar over in gesprek gaan. Heeft de lezing ons iets ...Open bericht

Presentatie boek over Prediker

by Siebren Hakkesteegt
Rond de jaarwisseling spraken we Koert Koster uit Giessen-Oudekerk tijdens een uitzending van Break in de Week. Onderwerp van gesprek was het boek over het Bijbelboek Prediker dat hij aan het schrijven was. Het boek is nu af en zal op maandag 25 oktober 2021 door hem gepresenteerd worden. De volledige titel is: “Prediker. Vluchtig leven en het grote genieten”. Het boek biedt nieuwe perspectiev...Open bericht

Invulling vacature predikantplaats

by Eddy Erkelens
Als kerkenraad hebben we in de vergadering van 7 oktober jl. verder nagedacht over de invulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Dubbelman. Na de verschillende mogelijkheden afgewogen te hebben, zijn we unaniem tot de conclusie gekomen dat het in de huidige situatie de sterke voorkeur heeft om de ontstane vacature opnieuw in te vullen met een 2e predikant.  H...Open bericht

Kerkapp: hoe verder ná Gemeentedag?

by Eddy Erkelens
Tijdens de gemeentedag van vorige week konden gemeenteleden een kijkje nemen bij de stand van de kerkapp. Diversen van jullie keken mee hoe de kerkapp van onze gemeente eruit komt te zien. En lieten hun e-mailadres achter. Om straks toegang te krijgen tot de kerkapp is namelijk uw en jouw e-mailadres nodig in het ledenbestand van de kerk. Van de meeste gemeenteleden is dat nog niet bekend. Da...Open bericht

Break in de week #24 – V&T en (Focus) kringwerk

by Siebren Hakkesteegt
Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we u en jou informeren over de Bijbel- en gesprekskringen die gelukkig weer opgestart mogen worden. Vooral besteden we aandacht aan Focus. We maken kennis met onze begeleider vanuit de IZB en vertellen wat over de achtergrond. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Kinderbijbeldag 2021

by Eddy Erkelens
Kinderbijbeldag 2021 ‘Duik erin’ Op 22 oktober organiseren we een Kinderbijbeldag met het thema ‘Duik erin’. De dag zal er dit jaar iets anders uitzien dan jullie gewend zijn. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn welkom van 9.30 tot 12.30. We eindigen deze ochtend met een lunch.  De kinderen van groep 5 t/m 8 verwachten we van 14.00-18.00. Ook hier sluiten we af met een m...Open bericht

Kerkapp schuift aan op het ‘Terras’

by Eddy Erkelens
Op de aanstaande gemeentedag van zaterdag 25 september zal op het “Terras” (14:00 – 17:00 op het schoolplein van De Hoeksteen) de KerkApp-projectgroep aanwezig zijn om u/jou te informeren en vragen te beantwoorden over de KerkApp. We kunnen u/jou dan ook direct de KerkApp laten zien. Van harte welkom!Voor meer informatie over de KerkApp: https://hervormdgiessenburg.nl/kerkapp-info/ ...Open bericht

Vanuit de kerkenraad: vacature / diensten / Focustraject en meer

by Eddy Erkelens
Vanuit de kerkenraadN.a.v. kerkenraadsvergadering van 9-9-2021 De mailbox, de diverse apps en de nieuwsbrief worden weer meer gebruikt. We merken dat het seizoen start. En gelukkig zijn er meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daar kijken we naar uit. Bovenal mag het ons gaan om God steeds meer te ontmoeten en zo in relatie met Hem te leven, naar Zijn bedoeling en tot Zijn eer. Die verbond...Open bericht

SDOK Schrijfactie – adressen

by Eddy Erkelens
Christenen lijden in Eritrea erg onder het regime van president Isaias Afewerki.De autoritaire regering ziet ‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend christenen gevangen in Eritrea. Voorganger Haile Nayzgi werd op 23 mei 2004 opgepakt. Vanaf het begin van zijn gevangensc...Open bericht

Inschrijven voor kerkapp is mogelijk

by Eddy Erkelens
Wilt u gebruik van maken van de Kerkapp, per 1 januari 2021, is het nodig om uw emailadres op te geven.De koppeling met uw naam en geboortedatum en het emailadres zorgt dat het juiste persoon gekoppeld wordt. Geef daarom hieronder uw voor- en achternaam, emailadres en geboortedatum op.Op 31 december 2021 zult u dan een uitnodigingslink via de mail ontvangen met verdere instructies. ...Open bericht

Zendingsbussen – Dienende kerk in Costa Rica

In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de dienende kerk in Costa Rica. In Costa Rica leven veel migranten uit Nicaragua en Venezuela. De immigratie, kosten van levensonderhoud, werkloosheid, extreme armoede en het geweld tegen vrouwen nemen toe. Kerken worden zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen. Ze voe...Open bericht

Gemeenteavond IZB FocusScan – dinsdag 1 juni om 20:00

by Eddy Erkelens
A.s. dinsdagavond om 20:00 is het zover! De IZB zal de resultaten van de FocusScan presenteren en een uitleg geven over het Focustraject. De FocusScan is een onderdeel van. Als tweede onderdeel zal deze gemeenteavond een aanvulling zijn voor het Focus onderzoek. De IZB zal na deze 2 onderdelen het onderzoek compleet maken d.m.v. een 1 op 1 gesprek met beide predikanten. Hierop volgend zal...Open bericht

Kleurrijk: nieuwe liedbundel nu verkrijgbaar!

by Siebren Hakkesteegt
De nieuwe liedbundel “Kleurrijk” is vanaf nu voor alle gemeenteleden verkrijgbaar. Al een aantal maanden gebruiken we de inhoud van de bundel in onze kerkdiensten, maar inmiddels is de bundel ook geprint en gebundeld! Wat een feest dat we de bundel nu ook in de kerk en thuis kunnen gebruiken en doorbladeren. En de kosten? Veel lager dan we ooit hadden gedacht. Dankzij een gulle gift is de prij...Open bericht

Rondreis door de Bijbel #4 – God ontmoeten door Jesaja

by Siebren Hakkesteegt
Aflevering 3 concentreerde zich op hoofdstuk 40-55, echter daarmee is de bespreking van die hoofdstukken nog niet afgerond. Ook het 4e deel van de studie over het Bijbelboek Jesaja richt zich daarom op deze passages. Het licht valt op een troostvolle God. Hij mag groeien in het beeld van de lezer. Ons vertrouwen in Hem mag groeien. De nadruk ligt in deze hoofdstukken ook op ‘dienstbaarheid’. J...Open bericht

Break in de week #23 – nieuw leven

by Siebren Hakkesteegt
Deze laatste uitzending draait om “Nieuw leven en/in verwondering”. We beginnen met een niet ongezellige wandeling door het nieuwe Giessenburgse park, noem het gerust een ontdekkingsreis! De sessie vervolgt in een huiskamer aan de koffietafel. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Het IZB Focustraject

by Eddy Erkelens
Doe mee aan de FocusScan! De FocusScan voor het IZB Focustraject. Onze missie als Hervormd Giessenburg, opgetekend en terug te vinden op de website is;‘Samen willen we Jezus vinden, volgen en verkondigen’.In de door verschillende oorzaken veranderende tijd waar we in leven willen we alsgemeente kijken hoe we deze missie van ‘vinden, volgen en verkondigen’ meer handen,voeten èn woord...Open bericht

Break in de week # 21

by Siebren Hakkesteegt
Deze uitzending van Break in de week wordt verzorgd door de Gebedskring. Cees Toet speelt enkele liederen van Johannes de Heer op zijn eigengebouwde orgel Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel #1 – God ontmoeten door Jesaja

by Siebren Hakkesteegt
Metta Wierenga heeft zich ingespannen om een online variant van de jaarlijkse Reis door de Bijbel cursus uit te werken. Hierbij het eerste deel van een serie van vijf afleveringen, waarin we kijken naar Jesaja 1 - 6. Gedurende deze eerste aflevering maken we kennis met de profeet Jesaja (weetje vooraf: getrouwd, twee kin- deren). Ook gaan we samen met onze reisleidster op zoek naar het overkoepel...Open bericht

Break in de week #19 – Een inkijkje bij Credo

by Siebren Hakkesteegt
Deze week nemen we een kijkje bij onze jeugdvereniging Credo. Hierin mogen we zien wat Credo voor de jongeren betekend, en wat er zo al op de Credo avonden wordt gedaan. Ook krijgen we een exclusief kijkje bij de voorbereidingen en het wegbrengen van het Credo4uurtje. Zeker weer het kijken waard! Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Zendingsbussen – Bijbels onderwijs op scholen in Rwanda

De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil graag dat haar leerlingen als discipelen van Jezus leven. Daarom wil ze alle leerkrachten trainen in het geven van goed bijbelonderwijs. Voor dit onderwijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 27.000 leerlingen. De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil het Evangelie doorgeven aan ...Open bericht

Break in de week #15

by Siebren Hakkesteegt
Diverse muzikale duo’s spelen en zingen mooie liederen vanuit de huiskamer. Een prachtige alternatieve invulling nu musiceren in grotere groepsomvang niet tot de mogelijkheden behoort. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Speurtocht en fotospel Kinderbijbeldag

by Eddy Erkelens
Hallo jongens en meisjes. Helaas hebben wij moeten besluiten om de Kinderbijbeldag zoals wij die wilden organiseren niet door te laten gaan. Dit vinden wij erg jammer, daarom hebben wij een alternatief voor jullie bedacht. Op vrijdag 26 februari a.s. kunnen jullie zelf (of samen met jullie ouders/verzorgers) een speurtocht lopen. Dit kan tussen 10:00 uur en 16:00 uur. De start van de speurtoc...Open bericht

Break in de week #9 – week van gebed

by Siebren Hakkesteegt
Van 17 tot en met 24 januari wordt de “Week van gebed“ gehouden. Over de hele wereld zijn Christenen in gebed. Dit jaar is het thema ”Blijf in Mijn liefde”, n.a.v. Johannes 15 : 5 – 9. Het is fijn dat we hier tijdens een uitzending van Break in de week aandacht aan kunnen besteden. Niet alleen de gebedskring van de hervormde gemeente werkt hieraan mee, ook de gebedskring “Moeders in g...Open bericht

Kunnen we online avondmaal vieren?

by Eddy Erkelens
Kunnen we online avondmaal vieren? N.a.v. de afgelopen vergadering kwam deze vraag op. Als predikanten beloofden we hierover iets op papier te zetten.  Doop Eerst iets over een ander sacrament: dopen. Wat is er nodig? Er is water nodig. Verder doop je niet zelf. Je wordt gedoopt. Filippus doopte de kamerling. Bij ons in de kerk is er afgesproken dat een predikant doopt in de kerk. D...Open bericht

Break in de week #7 – Prediker en ons leven

by Siebren Hakkesteegt
Is een bespreking van het Bijbelboek Prediker nu wel het meest geschikt om het nieuwe jaar mee te beginnen? Wie in dat boek begint te lezen krijgt een lange opsomming met ‘zinloosheid’ over zich heen. Nee, dat geeft niet echt moed… Maar, zoals wel vaker: “het is niet wat het lijkt”. Theoloog en boekenschrijver Koert Koster (Giessen-Oudekerk) legt momenteel de laatste hand aan het door he...Open bericht

Break in de week #6

by Siebren Hakkesteegt
Deze week een muzikale verrassing: Martin Klop brengt ons prachtige stukken op de cello met daarbij mooie woorden. Het kijken en vooral het luisteren waard! Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week #5

by Siebren Hakkesteegt
Bijbelmuseum Het is goed om even naar buiten te gaan. Soms zelfs even naar buiten Giessenburg! Toen we dat deden kwamen we terecht in Leerdam, in het Bijbelmuseum. Officieel Statenbijbelmuseum , maar sinds een ander museum met die naam is gestopt wordt steeds vaker de meer algemene naam Bijbelmuseum aangehouden. En dat is terecht, want het museum beschikt werkelijk over een keur aan Bijbels met ee...Open bericht

Adventskalender

by Siebren Hakkesteegt
26. Donderdag 24 december Kerst… God komt in het duister van deze wereld. De schepping herhaalt zich in de kerstnacht. In de chaos van het leven schept God licht. God heeft Zijn Zoon aan de wereld gegeven voor alle mensen en dus ook voor jou, ongeacht wie je bent en wat je allemaal hebt gedaan. En als jij dat geschenk aanneemt – als het ware Licht in jou geboren wordt – mag je zeker wet...Open bericht

Nationale Top2000-kerkdienst

by Eddy Erkelens
Voor de muziekliefhebbers is er op zondag 27 december 2020 om 19.30 de Nationale Top2000-kerkdienst plaats! Wellicht een mooie kans om vrienden, buren of collega’s te tippen eens een kerkdienst te kijken....? Stem daarom af op de Nationale Top2000-kerkdienst die vanuit Driebergen wordt uitgezonden. Met vijftien popsongs vol hoop en licht, gespeeld door de band Major Seventh, verbonden a...Open bericht

Kerst, Anders dan verwacht Lees en deel: Kerst4ing

by Miranda Schippers-van Eijl
Wie weet vond je hem in Giessenburg of Giessen-Oudekerk al in je brievenbus of kun je hem een van de komende dagen verwachten: De Kerst4ing 2020. In dit bijzondere jaar ook met een passend thema: Kerst, anders dan verwacht. Dit jaar ging zoveel anders dan verwacht en daarover delen we een aantal mooie verhalen uit Giessenburg en omgeving. We hopen je met deze krant te inspireren en nodigen j...Open bericht

Jong De Talenten – Oud De Centen

by Eddy Erkelens
In Nederland zou geen kind in armoede moeten leven! Toch is dit voor 1 op de 9 kinderen de dagelijkse realiteit… Geen winterjas, nooit mee kunnen op schoolreisje en je buitengesloten voelen zijn maar een paar voorbeelden van waar deze kinderen mee te maken hebben. De organisatie Het Fort , onderdeel van THDV , biedt deze kinderen een veilige plek waar ze aandacht en zorg krijgen en zich kunnen...Open bericht

Break in de week #2

by Siebren Hakkesteegt
De tweede uitzending van "break in de week" verzorgd door Willeke Faro en Bert Pesselse en Anja Vink, over wijkverpleging (thuiszorg). Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week

by Siebren Hakkesteegt
De eerste uitzending van ‘Break in de week’ wordt verzorgd door een gedeelte van One Man Audience, vanaf een interessante locatie. Aan de hand van Jesaja 43 worden er liederen gespeeld. ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zoveel van je!’. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Kleurrijk: Lied en Eredienst

by Eddy Erkelens
Nog eventjes geduld ... het is bijna zover!In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de definitieve vorm en inhoud van de nieuwe Liedbundel die we als kerk willen gaan gebruiken. Liederen, formulieren, indexen, toelichtingen; het wordt allemaal opgemaakt en samengevoegd tot één geheel. Al diverse keren hebben onze predikanten in de diensten een lied uit 'Kleurrijk' laten zingen. Nu nog v...Open bericht

Break in de week

by Siebren Hakkesteegt
'Break in de week' zal de titel zijn voor een nieuwe serie V&T-uitzendingen, die we iedere week op woensdagavond gaan uitzenden. Ons doel: gemeente van God zijn met elkaar, op een andere manier. In de uitzendingen zullen we een gevarieerd programma aanbieden van muziek, interviews, besprekingen en kringen, waarin we iets van het 'gemeente zijn' laten zien. Dit wordt gedaan aan de hand van een ...Open bericht

Zendingsbussen – Activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël

by Marije Dijkgraaf - Ouwerkerk
De laatste 2 maanden van dit jaar is de opbrengst van de (digitale) zendingsbussen bestemd voor een activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël. De organisatie ALEH vangt meer dan 700 zwaar gehandicapte kinderen op. De zorg is goed, maar er is te weinig tijd en geld om activiteiten voor deze kinderen te organiseren. Met uw hulp wil ALEH daar verandering in brengen.ALEH is d...Open bericht

V&T – Rembrandt en de Bijbel

by Siebren Hakkesteegt
Eerder dit jaar besprek ds. Dubbelman schilderijen met een Bijbels thema van de hand van Rembrandt van Rijn. Hij deed dat in een video opname die we publiceerden op het Youtube kanaal van de kerkelijke gemeente. Dezer dagen maken we een start met een nieuwe serie V&T uitzendingen. Deze eerste opname is wederom gewijd aan een bespreking van schilderijen van Rembrandt, ook nu door ds. Dubbelma...Open bericht

Mannenontbijt

by Siebren Hakkesteegt
Mannen, doe je ogen dicht en droom mee: Een zevental gemeenteleden dat zich verenigd heeft in de Dikke Banden Fietsgroep draagt zaterdagmorgen 24 oktober zorg voor een heerlijk ontbijt mét omlijsting. Alléén voor mannen van 10-100 jaar☺. Vanzelfsprekend aangepast aan de dan geldende omstandigheden. We kunnen ons voorstellen dat met name de ouderen / kwetsbaren onder ons wel graag m...Open bericht

Nieuwe corona-maatregelen

by Eddy Erkelens
Kerkdiensten: We vinden het fijn om u te melden dat de eerste kerkdiensten in het kerkgebouw weer hebben kunnen plaatsvinden. Na de eerdere proefdiensten en bijzondere diensten zijn geregistreerde gemeenteleden uitgenodigd voor de avonddienst van 12 juli. Dit is prima verlopen.   Voor jongeren onder de 18 is het niet nodig om in de kerk afstand te houden tot elkaar. Vanaf zondag 19 juli ...Open bericht

Gebruiksplan kerkgebouw

by Eddy Erkelens
Om het kerkgebouw tijdens de huidige corona-maatregelen goed te gebruiken, is er een "gebruiksplan kerkgebouw" geschreven. Download die hieronder. gebruiksplan-kerkgebouw-02-07-2020 Download ...Open bericht

Weer samenkomen in de kerk

by Eddy Erkelens
Wij willen als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk volgens de huidige richtlijnen van de RIVM. Om dit te organiseren maken we gebruik van kerktijd.nl U kunt zich aanmelden als deelnemer/bezoeker van de kerk, via onderstaande link: https://app.kerktijd.nl/member/register/ Er worden wat gegevens gevraagd, zoals uw naam, emailadres, met hoeveel gezinsleden u wilt komen en wat u...Open bericht

Zendingsbussen – Bijbelcursus in Pakistan

In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een nieuwe bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld. Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 210 miljoen inwoners is 96% ...Open bericht

V&T-gevarieerd: Bijbel lezen, Boodschap verstaan

by Siebren Hakkesteegt
Woensdagavond 27 mei was het thema in de uitzending van V&T-gevarieerd: “Bijbel lezen, Boodschap verstaan”. De opname is hieronder terug te kijken en terug te vinden als audio-opname op www.kerkomroep.nl. We waren nog lang niet uitgepraat toen de tijd al om was. Daarom is op vrijdagmorgen 29 mei ‘de 2e helft’ opgenomen. Het videobestand is als bijlage in dit bericht opgenomen Kees Toe...Open bericht

V&T – gevarieerd, terugblik 13 mei

by Siebren Hakkesteegt
Zoals te doen gebruikelijk op woensdagen in deze bijzondere periode werd ook 13 mei een bijeenkomst cq uitzending georganiseerd vanuit V&T. Koert Koster en Bert Pesselse spraken met elkaar over angst, de oorzaken en de gevolgen. Ook over hoe er mee om te gaan, waar er mee heen te gaan. Hoe angst af te leggen. Beter gezegd: naar Wie er mee heen te gaan. Sofie de Weerdt en Scott Baks zorgde...Open bericht

V&T – gevarieerd, 29 april

by Siebren Hakkesteegt
Woensdagavond 29 april konden we weer luisteren en kijken naar het meditatief moment. Bart, Margreet, Gijsbert en Ronald brachten mooie liederen / muziek ten gehore. Teus wees ons in zijn voordracht op de ‘tussentijd’ waarin we leven. Een tijd vol vragen, maar ook een tijd waarin we ons mogen toevertrouwen aan Gods beloften. Teus las een stukje uit de Bijbel (Handelingen 20:19-22) van waaruit...Open bericht

Onderweg naar Morgen

by Siebren Hakkesteegt
Onderweg naar morgen was een Nederlandse soapserie die tussen 1994 en 2010 op TV werd uitgezonden. De inhoud is me ontgaan, maar de titel is blijven hangen. In een periode als nu beleven we het leven op de één of andere manier intenser. Hebben we ook meer vragen over die dag van morgen, over de toekomst. Belangrijk is het om die weg naar morgen, met de vragen en de twijfels die daarbij ontstaan...Open bericht

V&T-gevarieerd: luisteren met je oren, verstaan met je hart

by Siebren Hakkesteegt
Vanuit Vorming en Toerusting werd woensdagavond 15 april een bijeenkomst gehouden in een vrijwel lege kerk. De opname is op dit moment slechts deels beschikbaar via www.kerkomroep.nl . Middels het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg  volledig terug te kijken en luisteren. Het thema was “luisteren met je oren, verstaan met je hart”. Lectio Divina, dat was het onderwerp van gesprek....Open bericht

V&T – gevarieerd, een uitgestoken hand

by Siebren Hakkesteegt
Woensdag avond 8 april hielden we een bijeenkomst, georganiseerd door de Gebedskring en door Vorming & Toerusting. De eerste van een (DV) voorgenomen serie vanuit een vrijwel lege kerk. Toch, we raken er langzamerhand aan gewend, een ontmoeting. Het thema was “een uitgestoken hand”. We lazen gedichten, verkenden het programma voor de komende weken en luisterden naar zang en muziek. De opn...Open bericht

V&T gevarieerd

by Siebren Hakkesteegt
De komende weken zullen we op woensdagavond bijeenkomsten verzorgen via Kerk Radio/TV en via het YouTube kanaal dat ook voor de erediensten benut wordt. Om er een bijeenkomst in te zien moeten we dan wel een bijzondere bril opzetten, want slechts maximaal drie personen zitten daadwerkelijk bij elkaar. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen, zij het op afstand. Het ligt in de b...Open bericht

Kijk- en luister je wijzer (1)

by Siebren Hakkesteegt
Als abonnee van Netflix (TV via internet) krijg je nu vrijwel dagelijks een e-mail met kijkadviezen voor de komende avond. Er is volop gelegenheid tot verstrooiing nu ook op de Publieke Omroep klassieke momenten (voorbeeld: EK voetbal) tevoorschijn worden gehaald. In dit bericht mengen we (vanuit Vorming & Toerusting) ons in het koor dat u en jou op mogelijkheden wijst om het dagelijkse stram...Open bericht

Materialen voor de kinderen bij de kerkdiensten

by Eddy Erkelens
Hey allemaal, Voor de dienst van zondagmorgen 29 maart staan er drie opdrachten voor jullie bijgevoegd in de Nieuwsbrief (pagina 4 en 5)). Er is voor de oudere kinderen een oefening met brailleschrift en een woordzoeker. Hiermee kunnen mensen die blind zijn lezen. Voor de jongste kinderen is er een kleurplaat van Bartimeus. In het bovenste plaatje is hij nog blind en roept hij om hulp. In pl...Open bericht

Vanuit de kerkenraad

by Eddy Erkelens
Afgelopen maandag, 16 maart, heeft de kerkenraad in een extra bijeenkomst vergadert over verdergaande maatregelen betreffende de activiteiten, contacten en bijeenkomsten. Daarin heeft zij besloten dat ALLE activiteiten voor de komende periode worden afgelast. Dat is in ieder geval t/m 6 april, maar de verwachting is dat deze situatie langer gaat duren. Dit gaat verder dan de richtlijnen van de PK...Open bericht

Omzien naar elkaar en aanbieding hulp

by Eddy Erkelens
Dat is een gegeven wat we altijd mogen toepassen en waartoe we ons geroepen mogen weten. Nu met de zorgen van het Coronavirus geldt dit nog extra. Laten we kijken of in onze omgeving mensen (ouderen) moeite hebben om de nodige boodschappen te doen of hulp te krijgen. En kunnen zij een beroep doen op hun eigen netwerk of is dat ook moeilijk? Ook jongeren kunnen mogelijk een bijdrage leveren. U...Open bericht

Gebedskalender

by Eddy Erkelens
De gebedskalender zou normaliter op zondag 15 maart 2020 uitgedeeld worden tijdens de kerkdiensten.Echter, vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten niet open.De gebedskalender kunt u downloaden door op onderstaande knop te drukken. Download gebedskalender ...Open bericht

Lees en deel Kerst4ing – thema: Kerst, een bezoeking?

by Miranda Schippers-van Eijl
Zaterdag 21 december brachten we met de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk de krant Kerst4ing huis-aan-huis rond. In deze editie lees je allerlei verhalen rond het thema bezoek en moeite; Kerst, een bezoeking? Artikelen in de krant met: ´Gevangenis bezoek of bezoeking?´ Yvette Pors, predikante Gereformeerde Kerk: ´Balanceren met de bezoekingen´ groep uit G...Open bericht

VrouwenEvent

by Eddy Erkelens
Op vrijdag 8 november hopen  we weer een Vrouwenevent te houden in de Rank.De deuren gaan om 17.30 u open en we gaan om 18.00 u gaan  we genieten van een lekkere maaltijd,die wordt voorbereid door de Kookgroep.Daarna gaan we met elkaar aan de slag met het thema: Kom, Doe Mee!. We zingen, bidden, voeren gesprekken, luisteren en zoeken verbinding met elkaarals gemeente van Christus. ...Open bericht

Het is bijna zover…

by Eddy Erkelens
Na bijna twee jaar van actievoeren is het dan eindelijk bijna zover…. Op donderdag 18 juli zullen wij rond 13:00 uur bij de Stigt in Giessenburg met de bus vertrekken naar het vliegveld in Brussel. Vind u het leuk om ons uit te zwaaien: Welkom! Via een tussenstop in Wenen en een overstap in Addis Abeba (Ethiopië) hopen wij vrijdagmiddag in de hoofdstad van Zambia, Lusaka, te landen. Waarna...Open bericht

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg

by Eddy Erkelens
Op zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’ De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze on...Open bericht

Tentdienst “Zo Vader, zo Zoon”

by Eddy Erkelens
Aan het eind van de feestweek in Giessenburg is er op zondagmiddag 16 juni  om 14.30 uur een tentdienst voor jong en oud op het sportplein. Het thema is:  ‘Zo vader zo zoon’. Rob Favier zal deze dienst leiden. De muzikale medewerking wordt verleend door  “ The New Adams Family”.  We hopen u/jullie  allen op  vaderdag te ontmoeten in de tent.  Na de dienst is er  koffie, thee o...Open bericht

Update World Servants

by Eddy Erkelens
Update World Servants Inmiddels hebben wij het benodigde bedrag van € 84.000 binnen. Een geweldige prestatie waar we erg dankbaar voor zijn. Iedereen enorm bedankt die hieraan op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, super! De teller op de website staat inmiddels op bijna € 86.000. Met de extra bijdrage bovenop onze deelnamesom wordt ons project verder gefinancierd (...Open bericht

Muziek tijdens de rommelmarkt?

by Eddy Erkelens
Beste muzikanten, Op zaterdag 15 juni tijdens de rommelmarkt is de kerk open voor bezoekers, tevens is er voor muzikanten de mogelijkheid om in de kerk muziek te maken. Vind je het leuk om alleen of samen in de kerk te spelen? Vul dan hieronder je gegevens in. Er is een schema opgesteld met blokken van 1 uur, waarin je drie kwartier kunt spelen, het laatste kwartier is een korte pauze. Je wordt g...Open bericht

Rommelmarkt

by Eddy Erkelens
SAVE THE DATE15 JUNI 2019 Op zaterdag 15 juni hopen wij rond de Hervormde Kerk onze rommelmarkt weer te organiseren.De verkoop gaat om 8.30 uur van start en eindigt om 13.30 uur.Wilt u nog rommelmarktspullen inleveren, dan kan dat op 16 maart, 6 april, en 4 mei van 9.00 tot 11.00 uur op het adres Doetseweg 54. ...Open bericht

Dia’s van Rondreis door de Bijbel, avond 3, over Prediker

by Eddy Erkelens
Tijdens de derde avond van de Rondreis door de Bijbel bestudeerden we onder leiding van Metta Wierenga het Bijbelboek Prediker.In de bijlage zijn de dia’s te vinden die als begeleiding dienden. Als u een idee (een persoon, een boek, een thema..) heeft voor de rondreis door de Bijbel in het seizoen 2019-2020 dan horen we het graag! Prediker Rondreis 3 Download ...Open bericht

Opwekking 2019

by Eddy Erkelens
Opwekking, let op: reserveer snel voor een goede plaats! In het pinksterweekend, 7 t/m 10 juni, organiseert de stichting Opwekking de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Het thema is: ‘DIEPER met de Geest’. Ga eens mee en ervaar hoe het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt het je wat massaal en wil je graag ook wat rustmomenten? Dan is kamperen heel prettig, omdat ...Open bericht

Lees en deel Kerst4ing – thema: God zoekt verbinding

by Miranda Schippers-van Eijl
Zaterdag 15 december brachten we met de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk de krant Kerst4ing huis-aan-huis rond. In deze editie lees je allerlei verhalen rond het thema verbinding. God zoekt verbinding, waar ben jij? Artikelen in de krant met: Groep uit Rafaël gemeente die in 2018 naar Kenia ging Marcel Roos Marry Heijkoop Teus en Willie van der Vlies C...Open bericht

IJs op de Giessen komt terug!

by Eddy Erkelens
Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. De een heeft veel met muziek, de ander zoekt de stilte, er zijn praters, en er zijn mensen die de voorkeur geven aan luisteren. Bijbelstudie, gebedskring, een kring, toerustingsavonden, binnen V&T veel smaken om u toe te laten rusten. Soms proberen we iets nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt worden. Een primeur… een avond (c...Open bericht

Verslag – De Heilige Geest in OT, NT en wij

by Eddy Erkelens
Vanuit VT organiseerden we vanuit de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid. De eerste sessie vond op 18 oktober gehouden in de Rank, de 2e  sessie op 15 november in de Oude School en we slotenop 29 november af in de Stigt.De avonden werdenweer verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College). Hieron...Open bericht

Verslag: Politiek en principes

by Eddy Erkelens
Zo zo, dat valt nog niet mee zeg! Dat was wel de gewaarwording na het “toneelstuk” waarbij we met alle aanwezigen geprobeerd hadden om een gemeenteraadsvergadering na te spelen. Het vraagstuk was dan ook pittig: Het Koopcentrum op het bedrijventerrein in Arkel heeft uitbreiding van de mogelijkheid aangevraagd om op zondagen geopend te zijn. Het besluit dat de gemeenteraad zal nemen geldt wel...Open bericht

Verslag: Geloven in God – én zelf iets van je leven maken

by Eddy Erkelens
Geloven in God- én zelf iets van je leven maken Wie gelooft in God weet zich ook afhankelijk van Hem. In hoeverre beperkt die afhankelijkheid ons in het ‘uitvoering geven’ aan ons leven? Is het woord ‘beperking’ hier sowieso op zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken… Op hervormingsdag, maandag 31 oktober, hield ged...Open bericht

Jaarrekeningen via ANBI-model

by Eddy Erkelens
Zojuist zijn de jaarrekeningen via het wettelijk verplichte ANBI-model toegevoegd aan de ANBI-pagina . Daar vindt u ook de (wettelijk vereiste) gegevens voor de ANBI-status van onze kerkelijke gemeente....Open bericht

Geloven in God- én zelf iets van je leven maken

by Eddy Erkelens
Wie gelooft in God weet zich ook afhankelijk van Hem. In hoeverre beperkt die afhankelijkheid ons in het ‘uitvoering geven’ aan ons leven? Is het woord ‘beperking’ hier sowieso op zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken… Op hervormingsdag, woensdag 31 oktober, houdt Ben Tiggelaar een lezing over dit thema. Vanuit ervar...Open bericht

Gemeenteraadsverkiezingen Molenlanden

by Eddy Erkelens
Boeit dat ons eigenlijk… die verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Molenlanden? Nou, het ráákt ons in ieder geval wel! De uitkomst ervan en de uitgangspunten die daarna zullen gaan gelden hebben direct invloed op onze leefomgeving. Daarom getuigt het van wijsheid als we op woensdag 21 november het rode potlood goed voorbereid ter hand nemen. Vanuit V&T organiseren we ...Open bericht

Verslag: Autisme en geloof

by Eddy Erkelens
Anne-Josien Huisman-Rietveld van GGZ De Hoop neemt zo'n 55 gasten mee in een interactieve oefening over geloof en autisme. We beginnen met het dragen van je horloge aan de andere kant: hoe is het om niet op automatisme te vertrouwen? Mensen met autisme moeten ook zo veel nadenken, het voelt net zo vreemd bij sociale contacten. We zullen stilstaan bij vragen en opmerkingen over geloof en auti...Open bericht

Vrouwen event: 9 november 2018

by Eddy Erkelens
Nog niet opgegeven ? Aarzel je nog? Kom samen met je moeder/zus/ vriendin, hartelijk welkom ! We hopen met elkaar een gezellige en fijne avond te hebben, met het thema: “Met Hart en Ziel”. We starten om 18.00 u met een maaltijd. Aanmelden bij : Vrouwenevent2018@outlook.com Geef je naam, je leeftijd en de 1e en 2e keuze van de workshop door: Bloemschikken, lied leren, sloo...Open bericht

Reis om de wereld in 80 dagen

by Eddy Erkelens
Als iémand over een rijke fantasie beschikte, dan was het wel Jules Verne, de schrijver van het boek “Reis om de wereld in 80 dagen” (en vele andere titels, zeer lezenswaardig!). Let op: nu een vraag: Denkt u dat het mogelijk is om in drie avonden door de hele Bijbel heen te reizen? Nou nou, hoor ik u denken. Wordt het dan niet een heel vluchtige reis waarop je wel van alles meekrijgt, maar...Open bericht

V&T-flyer 2018-2019

by Eddy Erkelens
Ook dit jaar is er weer een flyer van de activiteiten van de Vorming-en-Toerusting-commissie. Klik op onderstaande flyer om deze PDF te downloaden (9 MB). ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel: de Heilige Geest

by Eddy Erkelens
Drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid Een oude legende vertelt van een Indiaan, die de bergen afdaalde en voor het eerst de oceaan zag. Diep onder de indruk van het uitzicht vroeg hij om een kruik. Toen hij de oceaan inliep en zijn kruik vulde, werd hem gevraagd wat hij met dat zeewater in zijn kruik ging doen. ‘Waar ik woon in de bergen, hebben de mensen nooit h...Open bericht

World Servants: update

by Eddy Erkelens
World servants: Inmiddels ligt de zomervakantie weer achter ons en gaan we vol enthousiasme ons volgende actie jaar in. De teller staat inmiddels op ongeveer 42.000 euro. Dat betekent dat we bijna op de helft zitten van het benodigde bedrag! Inmiddels is ook duidelijk waar we precies heen gaan in Zambia op 20 juli 2019 en wat we daar precies zullen gaan doen. Graag vertellen we u hierover meer tij...Open bericht

Bijbelkringen 2018-2019

by Eddy Erkelens
Hieronder kunt u de flyer van de Bijbelkringen en gesprekskringen van seizoen 2018-2019 van de Vorming en Toerusting vinden. Download flyer Bijbelkringen 2018-2019 a.download { display: block; font-size: 24pt; background: url(http://www.hervormdgiessenburg.nl/wp-content/uploads/downloadicon.png) center left no-repeat; background-size: 100px 100px; padding-left: 120px; padding-top: 40...Open bericht

Geloofsopvoeding – Staan in deze wereld – HGJB

by Eddy Erkelens
Do 31 januari 2019 20.00 - 22.00 uur Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan? Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden? Hoe maak je je...Open bericht

Geloofsopvoeding aan peuters en kleuters

by Eddy Erkelens
Geloofsopvoeding - Peuters en kleuters Do 22 november 2018 20.00 - 22.00 uur Een interactieve avond voor ouders van peuters en kleuters. Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen, maar hoe doe je dat bij jonge kinderen? Deze avond wordt geleid door Willemijn de Weerd, kinderboekenschrijfster van o.a. Gezinsdagboek 'God beter leren kennen' en 'Aan tafel Bijbel'. ...Open bericht

Nacht van Gebed — Open Doors

by Eddy Erkelens
Avond van Gebed | Open Doors -  Bid en fiets! Dit jaar geen hele nacht, maar een avond van gebed voor jong en oud, met een sportief tintje. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een avond of nacht van gebed op diverse locaties in Nederland. Jummai uit Nigeria na e...Open bericht

70 jaar Israëlische Staat

by Eddy Erkelens
Op 14 mei 1948 werd de staat Israël gesticht. Toen een bijzonder roerige periode, en echt rustig is het daar nooit geworden. Hoe is die vorming tot stand gekomen? Welke mensen, welke landen, welke gebeurtenissen speelden destijds een rol? Hoe is het na de stichting van de staat verder gegaan? Hoe zit het eigenlijk met die nederzettingen… Veel vragen, veel gespreksstof. Op maandag DV 14...Open bericht

Avondmaalsformulier: saai en stoffig?

by Eddy Erkelens
Het Avondmaalsformulier: saai en lang? Indrukwekkend en rijk? Herken ken jij dit? En u? Het kan ook dat u het wel lang vindt, maar tegelijk ook heel rijk. Wat ook heel goed mogelijk is, dat u er niets van vindt. U hoort het wel aan, maar het komt niet echt binnen. Mogelijk omdat u met de gedachten elders bent. Om dit alles zal er dinsdag 12 juni 2018 een avond worden georganiseerd waarop di...Open bericht

Hoe houd je je huwelijk fris en fruitig?

by Eddy Erkelens
Opnieuw laat ds Holtslag echtparen in gesprek gaan. Samen in gesprek over het huwelijk en zelfs de tijd daarvoor. Over wat geweest is, wat is en wat er gaat komen. De avond met gezamenlijke maaltijd is voor jonge en ervaren echtparen. 40 dagen of 40 jaar getrouwd? Allen van harte welkom! De avond vindt plaats op donderdagavond 7 juni in de Rank en start om 18:45 uur met een maaltijd voor d...Open bericht

Een goed gesprek over abortus

by Eddy Erkelens
De abortuswet dateert al weer uit 1984. Destijds is er heel veel over te doen geweest, maar langzamerhand is het gewoon geworden dat zwangerschappen onder voorwaarden afgebroken mogen worden. Maar is het ook werkelijk ‘gewoon’? Goed om na zoveel jaren, nu er ook veel ervaring is opgedaan met aanleidingen tot-, met uitvoering van- en met de gevolgen van zo’n ingreep, dit onderwerp eens op...Open bericht

Update World Servants en uitnodiging informatieavond 11 april as

by Eddy Erkelens
Inmiddels hebben we onze eerste grote actie achter de rug. De verkoop van tuinmest heeft tot heden ca. € 3.500 opgebracht, een fantastisch bedrag! Er is nog tuinmest over. Mocht u nog interesse hebben laat het ons weten of geef uw bestelling door via: www.geef.ws/tuinmest . Op woensdagavond 11 april organiseren we weer een informatie avond . We hebben gemerkt dat er nog veel vragen zijn en ...Open bericht

Gebedswandeling

by Eddy Erkelens
Donderdag 22 februari is er weer een gebedswandeling. Om 19.30 uur beginnen we met een opening in zaal 4 van de Rank. Aanmelden is niet nodig. Wees welkom en ervaar hoe mooi het is om op deze manier door Giessenburg te wandelen! Hartelijke groet, Joop Troost 06 1328588....Open bericht

Een spade dieper: Christendom en Islam

by Eddy Erkelens
Gedurende drie sessies willen we grondig nadenken over de ‘karaktereigenschappen’ van Christendom en Islam. Om het overzichtelijk en begrijpelijk te maken is gekozen voor een driedeling qua thematiek, te weten: het Godsbeeld (1e avond), het mensbeeld (2e avond) en het staatsbeeld op de derde avond. We nodigen u van harte uit om “er eens goed voor te gaan zitten”. Goed doordenken is n...Open bericht

Powerpoint bij Rondreis door de Bijbel

by Eddy Erkelens
Donderdag 18 januari was de eerste avond waarop we de rondreis door de Bijbel, het boek Openbaring, aanvingen. De dia's die Metta Wierenga, zij leidde de avonden, heeft gebruikt zijn te vinden in het PDF-bestanden hieronder: Avond 1:   Powerpoint - Hand-out Avond 2:   Powerpoint - Hand-out Avond 3:   Powerpoint - ...Open bericht

VT-flyer 2018

by Eddy Erkelens
Hierbij de flyer van Vorming en Toerusting voor 2018. Klik op onderstaande afbeelding om de flyer te downloaden. [caption id="attachment_7543" align="aligncenter" width="300"] Klik om de flyer -Vorming en Toerusting 2018- te downloaden.[/caption]...Open bericht

Lees en deel nu Kerst4ing met verhalen over geloven rond de Giessen

by Miranda Schippers-van Eijl
Zaterdag 16 december brachten we met de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk de krant Kerst4ing huis-aan-huis rond. In deze editie lees je allerlei verhalen over geloven langs de Giessen. Van jong tot oud, verbonden met de Giessen en met het geloof. Heb je kerst4ing gemist of wil je hem online lezen, lees dan hier [caption id="attachment_7516" align="alignnone" width="...Open bericht

Verslag van Verkenning Islam – 2e avond

by Eddy Erkelens
Hieronder een beknopt verslag van de tweede avond uit De Rank over de theologische verschillen tussen christendom en islam . Verslag van de avond Momenteel verteld ds Kollenstaart over de verschillen tussen Bijbel en Koran. Bijbel heeft verschillende soorten boeken, de Koran enkel preken/soera's. Dat de Bijbel leeft en meerdere keren vertaald is, de Koran is onveranderd. Over het verschil van...Open bericht

Rondreis door de Bijbel – Openbaring

by Eddy Erkelens
‘Er stond een deur open in de hemel.’ Door die deur mag Johannes naar binnen kijken, schrijft hij in Openbaring 4. En hij laat zijn lezers meekijken. Dat maakt Openbaring een heel bijzonder boek. Wat het boek nog meer bijzonder maakt, is dat de woorden door verschillende personen zijn gegeven en doorgegeven: een engel heeft Johannes verteld wat hij op moest schrijven. Maar de engel vertelde ...Open bericht

Verslag Vrouwen-event

by Eddy Erkelens
Vrijdag 10 november 2017 was er het Vrouwen Event in de Rank. Na een hele drukte overdag, waar alles moest worden voorbereid, gekookt, gebakken enz. gingen om 18:30 de deuren open om de dames te ontvangen. De dames werden opgevangen door de Jantjes ( de mannen, gekleed in ware kokskleding, pet met naam om de haren te bedekken ) en van een naamsticker voorzien. Bij binnenkomst verzorgden de...Open bericht

Verslag Ethiek: iedereen gelooft

by Eddy Erkelens
Ga er maar aanstaan als je geconfronteerd wordt met een vraag als deze: Een terrorist heeft ergens een bom geplaatst die over twee dagen zal ontploffen en veel slachtoffers zal maken. De politie heeft de terrorist gevangen, maar de man weigert te vertellen waar de bom is. Wat moet de politie doen? mogen zij de man folteren om er achter te komen waar de bom is, of moeten we daar sowieso niet aan b...Open bericht

Politiek en Principes 2A: het kabinet en het regeerakkoord

by Eddy Erkelens
Vorig seizoen waren er twee avonden Politiek en Principe s: 1 februari 2017  en 16 februari 2017 . Dit jaar gaan we verder met wederom twee avonden, onder leiding van Wout de Jong. Beide avonden komen onder de noemer Politiek en Principes 2A en 2B. Op de eerste avond, 16 november 2017 om 19:30 in De Rank, zal het kabinet-Rutte III van VVD, D66, CDA en Christenunie centraal staan. Met daa...Open bericht

Verslag: De ontwikkeling van de kerkmuziek en de Luther

by Eddy Erkelens
Gisterenavond waren er zo'n 45 mensen aanwezig op de V&T-avond over de ontwikkeling van de kerkmuziek en  Luther . Na een inleiding van ds. Holtslag die kort Luthers leven doornam en toespitste op het lied: dat hij opgegroeid was met het latijns zingen voorafgaand, tijdens en afsluitende de dag. Dat hij de volkszang wilde zodat de leken mee deden in dienst, naast de cantorij, de voorzanger,...Open bericht

Flyer Vrouwenevent

by Eddy Erkelens
Op zondag 8 oktober is tijdens de kerkdiensten een flyer voor het Vrouwen-event uitgedeeld. Voor degene die hem digitaal willen: download hem hieronder! ...Open bericht

Flyer Vorming en Toerusting

by Eddy Erkelens
Zoals op zondag 17 september 2017 is uitgedeeld, hierbij de flyer van Vorming en Toerusting met daarop haar basisprogramma voor het seizoen 2017-2018. [caption id="attachment_6933" align="aligncenter" width="300"] Klik om de PDF te downloaden[/caption]...Open bericht

De ontwikkeling van de kerkmuziek en de Reformatie

by Eddy Erkelens
Gastspreekster Hanna Rijken neemt, samen met ds. Holtslag, ons mee door de ontwikkeling van de kerkmuziek. Van het katholiek Gregoriaans naar de Luthers reformatorische gezangen, de berijming van de Psalmen, het Datheens zingen van hele noten tot het drumstel bij Opwekkingsliederen. Het belooft een leerzame avond te worden vol informatie en achtergronden. Datum: 24 oktober 2017 Locatie: ...Open bericht

Ethiek – Iedereen gelooft

by Eddy Erkelens
Maar wie is zich daar bewust van? De invloed van het christelijk geloof in Nederland neemt af. Voor een christen wordt de discussie over ethische zaken (abortus, euthanasie, huwelijk, echtscheiding, transgenders, onderwijs etc.) lastiger. De gedachte is vaak: “Het is prima dat jij doet wat in de Bijbel staat, maar ik geloof daar niet in. Met elkaar verder praten heeft daarom weinig zin ”. ...Open bericht

Vierde avond C.S. Lewis “De grote scheiding”

by Eddy Erkelens
Op 28 juni jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe zit het met de relatie tussen de vrije wil en de leer van de uitverkiezing? Wat kunnen we zeggen over de leer van de alverzoening? Bijna aan het einde van “de grote scheiding” staat een interessante gedachtewisseling tussen de hoofdpersoon en één van de geesten die hij ontmoet, waarin deze vragen aan de...Open bericht

Verslag derde avond: Lewis – De grote scheiding

by Eddy Erkelens
Op 8 juni jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe moeten we ons de (nieuwe)hemel/(nieuwe) aarde voorstellen en is er daar sprake van persoonlijke ontwikkeling/groei? Is er een weg/contact tussen hel en hemel (o.a. leer van vagevuur)? We hebben opnieuw eerst gekeken naar wat Lewis hierover zegt en dit vervolgens vergeleken met de Bijbel en andere bronnen/comme...Open bericht

Beleidsplan 2017-2021: Spoor van leven

by Eddy Erkelens
Hierbij het beleidsplan, zoals op 7 juni 2017 gepresenteerd wordt om 19:30 in De Rank. Voor de periode 2017 tot en met 2021, met als titel Spoor van leven. Per 15 mei 2023 is het nieuwe beleidsformulier te vinden. Vandaar dat de link naar het oude bestand verwijderd is. ...Open bericht

Verslag tweede studie-avond C.S. Lewis – De grote scheiding

by Eddy Erkelens
Op 11 mei jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe moeten we ons de hel/het dodenrijk voorstellen? Wat heeft Jezus gedaan in het dodenrijk (nedergedaald in de hel)? We hebben eerst gekeken naar wat Lewis hierover zegt en dit vervolgens vergeleken met de Bijbel en andere bronnen/commentaren. Lewis verdedigt het bestaan van een hel (er gaat niemand tegen zijn...Open bericht

Verslag: Een spade dieper – CS Lewis

by Eddy Erkelens
Afgelopen donderdagavond was de eerste avond van 'Een spade dieper' waarin we het boek "De Grote Scheiding" van de engelse, christelijke schrijver CS Lewis behandelden. Het was goed om elkaar in deze kleine setting van 9 personen te leren kennen en verwachtingen uit te spreken. De grote verscheidenheid van mensen bleek geen reden om de grootste gemene deler te vinden: het verlangen naar meer kenn...Open bericht

Studieavonden: een spade dieper

by Eddy Erkelens
Heeft u belangstelling om samen met studiegenoten drie avonden te besteden aan het doordenken en doorspreken van het boek “De grote scheiding” van C.S. Lewis ? Inhoudelijk betreft het een vertelling over hellebewoners die per bus een uitstapje naar de hemel maken. Daar vinden ontmoetingen en serieuze gesprekken plaats. Wat daaruit te leren valt, daar gaan we tijdens de studieavonden met elk...Open bericht

Diaconiecollecte voor Open Doors

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wi...Open bericht

Dementie: deel je zorg

by Eddy Erkelens
Donderdagavond 16 maart 2017  om 20:00  in de “De Rank”, Dorpsstraat 55, 3381 AD Giessenburg . Vanuit de diaconie nodigen we iedere belangstellende uit voor deze voorlichtingsavond. Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Dat betekent dat velen van ons te maken krijgen met mensen die aan deze ziekte lijden. Misschien een eigen ouder,  een opa of oma, een familielid...Open bericht

Fotoverslag Politiek en Principes

by Eddy Erkelens
Op 1 en 16 februari organiseerde de Vorming en Toerusting twee avonden over politiek en principes, met het oog op de verkiezingen van 15 maart aanstaande. Tijdens de eerste avond werd ingegaan op de structuur en invulling van de landelijke maar ook plaatselijke politiek. In de tweede avond zijn de verkiezingsprogramma's onder de loep genomen, coalities fictief gevormd en is er gekeken wat het Bi...Open bericht

Politiek & principes – op inhoud

by Eddy Erkelens
Voor degenen die er de 1e avond (1 februari) bij waren: Lukt het met de huiswerkopdracht? Ter herinnering: neem het verkiezingsprogramma door van de politieke partij die je ‘toegewezen’ is. Voor degenen die er de 1e avond niet bij waren, maar de 2e sessie (16 februari) wel bij willen wonen eigenlijk dezelfde uitnodiging/opdracht. Tip: kies het programma van een partij waarop u/jij nou ni...Open bericht

Rondreis door de Bijbel

by Eddy Erkelens
De Bijbel bevat vier evangeliën: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Ze gaan allen over Jezus van Nazareth, de Messias. Bij lezing blijken er veel doublures in te zitten. Dat roept meteen al een eerste vraag op: “Waarom hebben we vier evangeliën, was één evangelie niet voldoende?”. Op deze en vele andere vragen zal ingegaan worden tijdens de cursus “Rondreis door de Bijbel”. Tijdens...Open bericht

Nieuwe datum “Politiek en principes”

by Eddy Erkelens
De V&T-avond over Politiek en Principes  is verplaatst van donderdag 2 februari naar woensdag 1 februari 2017. De nieuwe datum en tijd wordt dus: Avond 1: woensdag 1 februari 2017 om 20:00 in De Rank Avond 2: donderdag 16 februari 2017 om 20:00 in De Rank Meer informatie over de avonden zelf vindt u hier ....Open bericht

Verslag kerstmaaltijd: Gastvrij aan tafel

by Eddy Erkelens
Op tweede kerstdag is door de diaconieën van de Gereformeerde en Hervormde kerk een kerstmaaltijd georganiseerd voor mensen die deze dag graag in gezelschap doorbrachten.  Zes vrijwilligers uit beide kerken hebben een maaltijd georganiseerd voor elf gasten. Hierbij een kort verslag van één van de vrijwilligers. “Op tweede kerstdag hebben we een gezamenlijke maaltijd in de Rank gehouden. E...Open bericht

Verslag Vrouwen-event

by Eddy Erkelens
Op vrijdagavond 11 november kwamen vele vrouwen, een stuk of 90, van onze gemeente bij elkaar. Jong en oud was vertegenwoordigd. We startten om 6 uur en genoten van een heerlijk maaltijd klaargemaakt door het Kook-team. We werden bediend door The A-team: 8 mannen die het aandurfden om zoveel vrouwen te bedienen, bij de maaltijd en in de koffie pauze. Het Kinderkoor : “Zingend Op weg”, o....Open bericht

Verslag avond Waarom zou je trouwen? 

by Eddy Erkelens
Door de geweldige opkomst van rond de 50 mensen ontstond er een goed gesprek. Ds Dubbelman leidde de avond door de punten heen: verandering in de laatste decennia, hoe het Bijbelse huwelijk een verbond en trouw is. Liefde is niet het enige: trouw hoort er bij. De laatste jaren is vooral de liefde prominent geworden en verdwijnt trouw langzamerhand . Door middel van goede filmpjes werd het een inho...Open bericht

Verslag Mannen-event van 4 november 2016

by Eddy Erkelens
Het was een mooie avond. In het begin nog droog, later kwam dan toch de regen. Veel mannen waren toch gekomen ondanks de dreigende weersvoorspelling. Het weerhield veel mannen niet om ook na afloop gewoon te blijven en na te praten. Nadat er koffie gedronken was en de liederenbladen waren uitgedeeld hebben we een aantal liederen gezongen. De spreker 'Harm Renkema' stelde zichzelf voor. Het...Open bericht

Diaconiecollecte leefgemeenschap Zilt

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is op zondag 10 juli bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. De naam Zilt verwijst naar Mattheus 5 vers 13: U bent het zout van de aarde. Deze Bij...Open bericht

Diaconiecollecte 29 mei: Woord en daad

by Arjan de Looff
De diaconiecollecte is op 29 mei bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Armoedebestrijding wordt gedaan door onder andere te investeren in onderwijs, landbouw- en bedrijfsontwikkeling, water en sanitaire voorzieningen. In Nederland wordt met de achterban gewerkt aan bewustwording door samen...Open bericht