Woensdagavond 29 april konden we weer luisteren en kijken naar het meditatief moment. Bart, Margreet, Gijsbert en Ronald brachten mooie liederen / muziek ten gehore. Teus wees ons in zijn voordracht op de ‘tussentijd’ waarin we leven. Een tijd vol vragen, maar ook een tijd waarin we ons mogen toevertrouwen aan Gods beloften. Teus las een stukje uit de Bijbel (Handelingen 20:19-22) van waaruit hij twee kernzinnen, met Goddelijk gezag uitgesproken door Jezus, toelichtte: “Vrede zij U” en “Ontvang de Heilige Geest”. De liedteksten en een samenvatting van de voordracht zijn te vinden als bijlage bij dit bericht. De opname is beschikbaar op www.kerkomroep.nl en op het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg. Komende woensdag zijn de mensen van de gebedskring aan de beurt om het meditatief moment in te vullen. Aanbevolen om deel te nemen…