Geloven in God- én zelf iets van je leven maken

Wie gelooft in God weet zich ook afhankelijk van Hem. In hoeverre beperkt die afhankelijkheid ons in het ‘uitvoering geven’ aan ons leven?
Is het woord ‘beperking’ hier sowieso op zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken…

Op hervormingsdag, maandag 31 oktober, hield gedragswetenschapper Ben Tiggelaar “De protestantse lezing” over dit thema.
Het valt niet mee om een samenvatting te geven, want woord-voor-woord was de lezing waardevol.
Twee belangrijke lijnen waren duidelijke te onderscheiden: als eerste het verschil tussen het (zo noemde hij het) kleine plaatje en het grote plaatje.
Het kleine plaatje, ons dagelijks leven, waarin we zelf onze talenten mogen ontplooien.
En het grote plaatje, de zoektocht naar de zin van het leven, waarbij we er wijs aan doen om die zin, dat doel buiten onszelf te zoeken.
Ten tweede het kernachtige verschil tussen onze verlossing door Gods genade waardoor we (citaat) “zin krijgen om goede werken te doen” en het doen van goede werken om genade te verkrijgen. Het is inmiddels mogelijk om de lezing na-te-luisteren via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/protestantse-lezing.

De lezing duurt ongeveer 30 minuten. Aanbevolen! Heb je echt heel weinig tijd?
Ga dan snel naar de passages vanaf 21 minuten, of 26:50 minuten, of naar het levensadvies vanaf 28 minuten.