De abortuswet dateert al weer uit 1984.
Destijds is er heel veel over te doen geweest, maar langzamerhand is het gewoon geworden dat zwangerschappen onder voorwaarden afgebroken mogen worden.

Maar is het ook werkelijk ‘gewoon’? Goed om na zoveel jaren, nu er ook veel ervaring is opgedaan met aanleidingen tot-, met uitvoering van- en met de gevolgen van zo’n ingreep, dit onderwerp eens opnieuw te beschouwen. Daarom organiseren we er op donderdagavond 19 april een sessie over. Voor jonge mensen om ‘gevoed’ te worden, belicht vanuit de Bijbelse kijk op (ongeboren) leven… Voor oudere mensen ten bate van hun adviserende rol richting jongere generaties. Kees en Anne-Mieke van Helden, verbonden aan de stichting Schreeuw om Leven zullen de avond leiden.

Welkom aan eenieder met belangstelling voor dit thema.
Locatie: De Rank in Giessenburg, aanvang 20.00 uur