De Bijbel bevat vier evangeliën: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Ze gaan allen over Jezus van Nazareth, de Messias.
Bij lezing blijken er veel doublures in te zitten. Dat roept meteen al een eerste vraag op: “Waarom hebben we vier evangeliën, was één evangelie niet voldoende?”.
Op deze en vele andere vragen zal ingegaan worden tijdens de cursus “Rondreis door de Bijbel”. Tijdens zo’n cursus is er ook mooi gelegenheid om de context van de periode waarin Jezus’ leven op aarde zich afspeelde te verkennen.
Welke sociale en culturele waarden speelden er toen…
Interessant!

Wellicht vallen er lijnen te trekken naar het heden.

Data (aanvang 20.00 uur) en kosten

  • 1e avond – 23 februari – de Stigt
  • 2e avond – 9 maart – de Rank
  • 3e avond – 23 maart – de Oude School

We vragen een bijdrage in de kosten van € 10.
Per avond wordt een informatiesetje beschikbaar gesteld.

We vragen u en jou om vooraf aan te melden via bert@pesselse.nl / 06-50235236.