Voor degenen die er de 1e avond (1 februari) bij waren: Lukt het met de huiswerkopdracht? Ter herinnering: neem het verkiezingsprogramma door van de politieke partij die je ‘toegewezen’ is.

Voor degenen die er de 1e avond niet bij waren, maar de 2e sessie (16 februari) wel bij willen wonen eigenlijk dezelfde uitnodiging/opdracht. Tip: kies het programma van een partij waarop u/jij nou niet direct zou stemmen, neem het goed door en kijk welke punten er uit springen.

We willen de sessie zo inrichten dat we echt in de inhoud van de verkiezingsprogramma’s duiken. We gaan er de kernwaarden van het christelijk geloof naast zetten en willen u/jou uitdagen om zelf (vooraf) goed na te denken over de voor u/jouw belangrijke waarden. Dan komt het écht lastige onderdeel: we gaan proberen verbindingslijnen te trekken. Reken niet op een stemadvies, wel heel nadrukkelijk stof tot (verder) nadenken.

Welkom in de Rank op donderdag 16 februari. Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00 uur.