‘Break in de week’ zal de titel zijn voor een nieuwe serie V&T-uitzendingen, die we iedere week op woensdagavond gaan uitzenden. Ons doel: gemeente van God zijn met elkaar, op een andere manier. In de uitzendingen zullen we een gevarieerd programma aanbieden van muziek, interviews, besprekingen en kringen, waarin we iets van het ‘gemeente zijn’ laten zien. Dit wordt gedaan aan de hand van een gekozen bijbeltekst.
U bent van harte welkom om een bijdrage te leveren of ideeën aan te dragen! De uitzendingen die al zijn geweest, zijn allemaal terug te vinden op de site van de kerk, onder ‘Vorming en Toerusting’. Hier zullen ook de nieuwe uitzendingen aan toegevoegd worden om eventueel later terug te kijken.

De eerste week (woensdag 25 november 19.15) starten we met een muzikale uitzending. Hierin zal One Man Audience aan de hand van een bijbeltekst, Jesaja 43: 1-7, een aantal liederen ten gehore brengen.