Gedurende drie sessies willen we grondig nadenken over de ‘karaktereigenschappen’ van Christendom en Islam.
Om het overzichtelijk en begrijpelijk te maken is gekozen voor een driedeling qua thematiek, te weten: het Godsbeeld (1e avond), het mensbeeld (2e avond) en het staatsbeeld op de derde avond.
We nodigen u van harte uit om “er eens goed voor te gaan zitten”.

Goed doordenken is niet zo eenvoudig, maar schrik niet: dat geldt voor iedereen. Voor wie het aandurft wel heel boeiend en leerzaam!
Schroom dus niet! De besprekingen staan in de agenda voor 27 februari, 29 maart en 24 april. We zien graag dat u zich vooraf opgeeft, mede omdat vooraf wat leesmateriaal en enkele stellingen ter voorbereiding
zullen worden aangeboden.

Bel/app naar 06-50235236 of mail naar bert@pesselse.nl.