A.s. dinsdagavond om 20:00 is het zover! De IZB zal de resultaten van de FocusScan presenteren en een uitleg geven over het Focustraject.

De FocusScan is een onderdeel van. Als tweede onderdeel zal deze gemeenteavond een aanvulling zijn voor het Focus onderzoek. De IZB zal na deze 2 onderdelen het onderzoek compleet maken d.m.v. een 1 op 1 gesprek met beide predikanten.

Hierop volgend zal de IZB een rapport opmaken om een voorstel uit te brengen aan de Focus-projectgroep op 15 juni.

Op 1 juli, zal de Focus-projectgroep samen met de IZB het rapport aan de kerkenraad toelichten t.b.v. de besluitvorming aangaande de missionaire roeping van de gemeente.

Het onderzoek is zoals u leest nog niet afgerond. Daarom is uw aanwezigheid op de gemeenteavond  belangrijk. Zo kunnen we een nog breder beeld vormen ter aanvulling op de scan. Voor ons allen een kans om onze gedachten en beleving te delen en iets toe te voegen aan het geheel.

Ook als u de enquête niet ingevuld heeft, heten we u van harte welkom om uw input te geven!

Tijdens de avond gaan we middels enkele stellingen die betrekking hebben op de FocusScan met elkaar in gesprek. De interactie voor wat betreft het reageren op stellingen zal via Whats@pp gaan. Hiervoor zal er op 1 juni een telefoonnummer beschikbaar zijn. Vanuit de huiskamers kunnen we daardoor ook actief meedoen aan het gesprek en de verhalen delen achter de stellingen die gegeven worden n.a.v. de FocusScan.

De gemeenteavond wordt vanuit de kerk gehouden waar we met een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn. Als u dinsdag aanwezig wilt zijn in de kerk, kunt u zich opgeven via de mail bij Adriaan van Houwelingen. Zijn emailadres is amvhouwelingen@gmail.com. Geef in de mail aan met hoeveel u komt en de namen van de mensen met wie u komt i.v.m. de RIVM richtlijnen. De eerste 40 reacties heten we welkom middels een bevestiging per email. Wanneer dit beperkte aantal van 40 bezoekers bereikt is, zullen de daaropvolgende reacties een email ontvangen met de vraag om vanuit uw huiskamer de avond te volgen.

Vanwege de RIVM richtlijnen zal er helaas geen koffie geschonken worden tijdens de avond, die mag u thuis alvast drinken voordat u komt.

Net als tijdens de kerkdiensten kan iedereen de avond live online via de link op de website volgen en nadien terugkijken.

Als Focus-projectgroep zien wij uit naar uw aanwezigheid in de kerk of vanuit de huiskamers, omdat uw betrokkenheid en input een waardevolle aanvulling voor het onderzoek betekent.

Nieuwsgierig geworden naar wat het IZB Focustraject inhoud? Ga dan snel naar:https://www.izb.nl/het-izb-focustraject